HALK ÇORAP SÖKÜĞÜNÜ DURDURACAK ÖNLEMLER İSTİYOR

Kesintilerle ilgili , Meclise sunulacak yasa önerisi ile iktidar ve muhalefet arasında konsensus sağlanmadığı nedeni ile siyasal iktidar ( koalisyon ) kendi sandalye sayısına dayanarak . Komiteden , ilgili yasa önerisini geçirerek , Meclise sevk etti .

Kesintilerle ilgili , Meclise sunulacak yasa önerisi ile iktidar ve muhalefet arasında konsensus sağlanmadığı nedeni ile siyasal iktidar ( koalisyon ) kendi sandalye sayısına dayanarak . Komiteden , ilgili yasa önerisini geçirerek , Meclise sevk etti .
Çarşamba günü geçen yasa önerisine , ivedilik istenip istenmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yok .
Halkın bilgisine sunulup sunulmadığı da açıklığa kavuşmadı .
Halktan görüş almak , ilgili yasaların amir hükmü .
Çıkarılan yasaların , kamunun menfaati doğrultusunda olması . Bir ilke olarak , kamunun görüşünün alınması da elzem hale gelmektedir .
Muhalefetin , depremlerle ilgili çıkarılacak olan yasaların , ortak irade ile çıkarılması , prensip anlaşmasından . Yasa önerisinin detayları ortaya çıkmaya yüz tuttuğu andan itibaren , tek muhalefet partisi olan CTP , komitelerden çekilme kararı almıştı .
Siyasal iktidarın oyları ile meclise sevk edilen yasa önerisi , yeni gelişme olmazsa . Mecliste de iktidar partilerinin oyları ile geçip yasalaşacaktır .
Yasa önerisinin ana kriterlerinden olan ve kamu oyunu yakından ilgilendiren . Devletten maaş alanlarla , emeklilerden , kesintiye gitmesidir .
Bilindiği gibi , maaş ve emekli ödeneklerinin geldiği son rakam , bu kesimlerin kazanılmış haklarıdır .
Bu konuda bir çok yüksek mahkeme kararı da vardır .
Bu nedenden olacak ki Meclise sevk edilen yasa önerilerinde , kesinti yapılacak kesimlere , ihtiyari isteğe bağlı da tercih hakkı getirildi .
Yani “Gönüllülük esası “ halk dilindeki ismi .Meclisin internet sitesinde , iki yasa önerisinde bu var .
Bazı sendikalar , maktu dilekçeler de üyeleri için hazır hale getirdi .
Muhalefetin ve sendikaların kesintilere karşı çıkmasının nedenlerinden biri de kesintilerin , bir bütçe halinde , kalem kalem nereye harcanacağının gösterilmesi ve bunun için tüm partiler ve sendika temsilcilerinin de içinde bulunacağı bir üst kurulun olması .
Bir de , muhalefetin öne sürdüğü görüş , hiç kesintiye gidilmeden , Merkez Bankasının karı olan 2.5 milyarın , yukarıda öne sürülen harcama mekanizması ile harcanması .
2.5 milyar . Merkez Bankasının karı ile bu işin halledileceği iddiasını muhalefet ileri sürmektedir .
Çarşamba günü geçen yasa önerisi , yazımı yazarken , halkın bilgisine sunulmadığı için , gönüllülük esasının , son komiteden geçen yasa önerisinde olup olmadığı meçhul .
Varsa , kesinti adı altında olan kesimlerin , iradesini ortaya koyarak , ihtiyari istek doğrultusunda ses çıkarmayarak , kesintiye onay verecek . Aksi , dilekçe ile 15 gün içinde bağlı olduğu kuruma baş vurup , kesintinin yapılmaması veya ne gibi durumlarda yapılmasını , ay miktarı olarak da belirterek , talebini bildirecektir.
Şayet gönüllülük esasına dayanmayarak , meclisten geçirilerek , resmi gazetede yayımlanırsa . Bu bir hakkın ihlali prensibinden hareketle , yasadan methalder olan her hangi bir kişi , ilgili sendika veya emekliler derneği , yasanın iptali için Yüksek Mahkemeye baş vurabilir .
Böyle bir durumda mahkeme iptal kararı verirse , yasa külliyen iptal edilmiş sayılır .
Gönüllülük esasına dayanıyorsa , yüksek mahkemeye götürülmemesi de sağlanmış olur .
Tabii bu durumda da , yukarıda bahsettiğim kurumlar , dilerlerse , yine mahkemeye iptal için başvurabilirler .
Fakat , bu durumda , baş vurma ihtimali daha düşük olur .
Kamu oyunun beklentisi , iktidarı , muhalefeti ve sivil toplum örgütlerinin ortak bir noktada bir araya gelinmesi ve bu ortak sıkıntılı sorunu , konsensusla çözmeleri .
Sorun ve sıkıntıyı , okşadıkça , çorap söküğüne dönüşme endişesi de kamu oyunda yaygın bir kanı .
Bu haber 2567 defa okunmuştur

:

:

:

: