YENİ ÖNLEMLER YENİ ÖNERİLER

Geçen gün , Meclisten , halk dilinde “kesintiler yasası “ olarak anılan yasa geçti.

Geçen gün , Meclisten , halk dilinde “kesintiler yasası “ olarak anılan yasa geçti.
Sn. Başbakan , ayni gün , yasa önerisi Mecliste görüşülmeden önce , yaptığı basın toplantısında , halka , yasa önerisi ile açıklamalarda bulundu .
Yazıyı yazdığım saate kadar ilgili yasa Resmi Gazetede yayımlanmamıştı.
Sadece basın ve Sn. Başbakanın açıklaması ile bilgi edinilmiş oldu .
Genel Kuruldan çıkan ve R.G . yayımlanmış şekli ile okumak mümkün olamamış .
Açıklamalardan ve basından elde edilen bilgilere göre , ağırlıklı olarak kesintilerin , çalışanların brüt maaşlarından ve bankalardaki vadeli mevduatlardan kesileceği anlaşılmaktadır .
Vergi , harç ve pul vergileri de artırılmış durumda .
Çalışandan yapılacak kesintiler de iki kategoriye ayrılmıştır .
On beş bin , elli beş bin arası maaşlardan % 2’lik kesinti tek ay yapılacak .
Elli beş bin , 75 bin arası ise % 2 . 75 bin üzeri olan maaşlardan ise %5 kesinti yapılacak .
Her iki kategoride olanlardan yapılacak kesinti , 9 ay olacak .
Kesilmemesi için dilekçe verilecekse , kesinti yapılmayacak .
Bilgiler , basında çıkan bilgilere dayanmaktadır .
Ülkenin , içinde bulunduğu bozuk ekonomik şartlar nedeni ile halkımızın büyük bir kısmı , bir çok bankaya kredi aldıkları için ağır miktarda borç yükü altındadırlar . Bir çoğuna maaş eline geçmeden , banka taksitlerine gitmektedir .
Bu durumda olan yurttaş sayısı küçümsenemeyecek orandadır .
Bir de Bankalardaki vadeli mevzuat faizlerinden % 1 ve %2 kesinti yapılması kararı . Ülkedeki bankacılık sistemi açısından sakıncalı bir durum oluşmasından da kaygı duyulmaya başlandı .
Mudilerin , dün itibarı ile mevduatlarını çekmeye başladıkları yollu haberler medyaya taşındı .
Bu karar , ülkedeki paranın yurt dışına çıkarılmasını da beraberinde getirmesinden dolayı ciddi kuşkular yaratmıştır .
Zaten , geçmişte , bankaların ne hale getirildiğini hep birlikte yaşayarak görmüştük .
Genellikle siyasi idareciler , ülkeye para akışını teşvik edecek karar ve uygulamalara girer .
Bizde ise , bankalarımızdaki paranın yurt dışına akması için böyle icraatlar yapıyoruz .
Yukarıda belirttiğim gibi , Yasa R.G yayımlanmamıştı .
Sıkıntıların olduğunu da gelen fısıltı haberlerinden duyuyoruz .
Dün meclis genel kurulunda , emeklilik yaşının 65 yaşa kadar çıkarılacağı haberleri geldi .
Bunun için de bir yasa önerisinin meclise sunulduğunu , bunu sunanın Maliye Bakanı Sn. Ali Şan’ın olduğunu da öğrenmiş bulunuyoruz .
Mecliste konuyu gündeme getiren , CTP Milletvekili Sn. Barçın oldu .
Konu geçmişten beri gündeme geliyor . Fakat bir türlü üzerinde çalışılmıyor .
Bir çok ülke , emeklilik yaşını 65 ‘in üzerine çoktan çıkardı .
Fakat bu genellikle , bürokrasi , yargı , üniversiteler , bilim kuruluşları ve bunlar gibi insan beynindeki bilgilerden yararlanmak için gidilen bir uygulama ve yöntem .
Nedeni de , o kişilerin bilgi ve deneyiminden yararlanmak .
Çünkü , bu nitelikteki kişilerin bu aşamaya gelmeleri , uzun bir eğitimi gerektirmektedir .
Bunlara , masa başı emekçileri de denilebilir .
İnsan bünyesinin , her alanda ne kadar çok çalışacağı , yılların getirdiği deneyimler sayesinde ölçülüp araştırılıp bulunmuştur .
Bedenen , ağır işlerde çalışan emekçilerin , yıpranma payı daha yüksek olduğu için , bunlar belirli bir zaman dilimine tabii tutularak , emeklilikleri ona göre belirlendi .
Fakat , masa başı çalışanların yıpranmaları onlara nazaran daha azdır ve mevcut emeklilik yaşının üzerinde de hizmet verebilirler .
Bunun da bir istisnası var .
“İhtiyari isteğe bağlı olarak , kabul etmeleri halinde .”
Çünkü kazanılmış hakları var .
Emeklilik yasası , sil baştan değişecekse , yasanın resmi gazetede yayınlanması ile , o yasaya tabii olacaklara uygulanır .
Bu durumda ,iki ayrı emeklilik yasası uygulama alanında olur .Bu haber 2389 defa okunmuştur

:

:

:

: