KADERİMİZİ DEĞİŞTİREN TARİHTEN BİR YAPRAK

Dün 12 Mart .

Dün 12 Mart .
Türkiye’de 60 İhtilalinden sonra , ikinci askeri müdahale olarak tarihe geçen bir gün .
Asker muhtıra vererek , mevcut hükümetin başı olan rahmetli Demirel’den istifasını istemiş ve Demirel de istifasını vererek , hükümetten ayrılmıştı .
Hükümet modeli de partiler üstü bir hükümet modeli .
Bu nasıl olacaktı ?
Hem partilerden , hem de dışarıdan , bakan alınıp böylece partilerin hakim olamayacağı bir hükümet modeli .
Partiler üstü olacağına göre , oluşacak hükümetin de başı tarafsız olmalı idi .
Başbakan seçilmiş olacağına göre , mecliste tarafsız başbakan olacak kişiyi ara ki bulasın .
Buna da çare bulundu .
CHP senatörü Nihat Erim , partisi olan CHP ‘ den istifa ettirilerek , bağımsızlaştırılarak , bu iş için biçilmiş kaftan olarak hükümeti kurmaya hazır ve nazır bir şekilde , Cumhurbaşkanından görevi alıp , hükümeti kısa bir zaman dilimi içerisinde kurup , meclisten de güven oyu alarak işe koyuldu .
Nihat Erim CHP’den istifa ederek , tarafsız başbakan sıfatını almazdan önce , CHP ‘ de bu model , hükümetin Demokrasi ile bağdaşamayacağı tezini savunan , Ecevit ve arkadaşları , hükümete güven oyu vermeyerek , bu hükümet modeline karşı çıktılar .
Parti içinde , hükümete yardımcı olmanın , askeri rejime yardımcı olunacağı görüşü hakim oldu .
CHP ikiye bölündü .
Tabii bu fiili bir bölünme idi .
Parti içindeki bu fikir bölünmesi sonucu , Ecevit genel sekreterlikten istifa etti .
Olağanüstü kurultay toplanarak , yeni parti meclisi üyeleri seçimine gidildi .
Ecevit’in listesi , İnönü’nün listesini geride bırakarak , en büyük organ olan parti meclisini ele geçirdi .
Bu durum karşısında İnönü , genel başkanlıktan istifa etti .
Ecevit , rakipsiz genel başkan oldu .
Demokratik nizama geçmek için , 1973’ te genel seçime gidildi .
Ecevit’in CHP ‘si 189 sandalyeyle birinci parti oldu .
Hükümeti , Korutürk’ten kurma görevi aldı .
MSP ile kısa bir süre içinde kabineyi oluşturdu .
Söz verdiği gibi , milli çıkarlar için mücadeleye girişti .
Türkiye’de , ciddi şekilde kıta sahanlığı sorunlarını çözme yoluna gitti.
1974 ‘te , adanın Yunanistan’a bağlanması için Yunanistan tarafından adanın işgal edilmesinin önüne geçmek için , 20 Temmuz 1974 ‘ te adaya çıkarma kararının Başbakanı oldu .
20 Temmuz , ayrıca , devlete giden yolun , bir kilometre taşı olarak tarihe geçmesi açısından da önemli bir tarih .
İşte bunları sağlayan , 12 Mart askeri rejiminin muhtırası olmuştur .
Muhtıra , Ecevit’i yarattı .
Ecevit de , çıkarmayı sağladı .
Bu tarihi sayfayı , hatırlatma gereği duyarak , kaderimizin değişmesi ile de bir illiyet bağı oluşturdum .
Bütün bunlar , 12 Mart Muhtırasının getirdikleri .
Bu haber 748 defa okunmuştur

:

:

:

: