ALLEM KALLEM MANSURA

Memleketin , içinde bulunduğu durum , içler acısı .

Memleketin , içinde bulunduğu durum , içler acısı .
Her geçen gün , bu acı daha da artmaktadır .
En büyük güvene layık görülen , polis teşkilatımız içerisinde meydana gelen “ sahte diploma “ ile ilgili gelişmeler . Adaleti sağlama , devlet otoritesinin ülkede hakim olması , yurttaşların mal ve can güvenliklerinin sağlanması ile yükümlü bir kurum içerisinde meydana gelen , olmaması gereken olaylar . Büyük ölçüde halkı , çok büyük oranda , olumsuz etkilemiştir .
Halen bu işin , devam etmesi ve kaynağına inilmemesi de ayrı bir tedirginlik ve endişe algısı yaratmaktadır .
Çorap söküğü devamla , düğümler de bir bir ortaya çıkmaktadır .
Bu nahoş olaylar karşısında , insanın aklına çok önemli bir soru gelmektedir .
Bu üniversitenin kuruluş amacı , bu yapılanlar karşısında , kamu oyu tarafından da sorgulanmaya başladı .
Soru :
Bu üniversite , bu olayların yapılması için mi kuruldu ?
Kamu oyunun bu algısı , haksız mı ?
Tabi haklı olarak sorulan bir başka soru da :
Bu kadar zaman , üniversiteleri denetlemekle görevli ve yetkili organlar , bu yükümlülüklerini niye yerine getirmediler ?
Bu olayları yaratanlar kadar , denetlemekle yükümlü olanlar da , kamu oyu tarafından suçlanmaktadır .
Haksızlar mı ?
Olan oldu , amma torba halen dolmadı !
Sahte diplomalara ulaşmak , mümkün olamadı .
Bunun için geçen hafta , konu ile ilgili , bazı fikirler zikredildi .
Ör:
Pişmanlık yasası .
Sahte diplomayı , tedavüle sunmayanlar için , af yasası ile affedilmeleri .
Yasalar , ülkedeki tüm halkın menfaatine olacak şekilde , meclislerden geçer .
Bu bir hukuk karinesidir .
Farz edelim , bu yönde bir yasa çıkarılsın ve tedavüle sahte diplomaları sürmeyenler veya servis etmeyenler affedilsin .
Yasalar , toplum menfaati gözetilerek çıkarıldıklarına göre , burada menfaat sadece , sahte diploma alanlar için söz konusu olacaktır .
Kaldı ki , bu duyulur duyulmaz , halkın büyük bir kesiminden umulmadık bir tepki gelmiştir .
Bu , başka diğer suç fiillerini dışarıda bıraktığı için de Anayasaya aykırılık teşkil etmeyecek mi ?
Nasıl mı ?
Adam her hangi bir şekilde para çalmış .
Fakat harcamamış “ tedavüle “ sunmamış .
Ayni şekilde , adamın üzerinde uyuşturucu bulunmuş ve yakalanmış .
Fakat ne içmiş , ne de başkalarına satmış .
Bunlar yasadan muaf tutulacak , çünkü yasa kullanılmamış veya tedavüle sunulmamış sahte diploma alanları kapsayacaktır .
Kamu oyundan gelen baskı karşısında , Milli Eğitim Bakanı Sn. Çavuşoğlu’nun dünkü meclis konuşmasında . Böyle bir şeyin olmayacağı yollu açıklaması , kamu oyunu rahatlatmıştır .
Ellerinde , sahte diploma olanlar için de çağrıda bulunularak , polise teslimi istenmiştir .
Tabii bu bir affı sağlamaz .
Adaletin yerine gelmesi ve işin kolaylaşması için , mahkeme tarafından hafifletici bir neden olabilir .
Hep yazarım , söylerim !
Denetim fakiri bir ülke olmaktan , silkinip kendimize gelmezsek . Bu ve buna benzer çok olaylarla karşılaşacağız .
Sonra Yalçın Cemal demedi demeyin ..
Bu haber 769 defa okunmuştur

:

:

:

: