23 NİSAN KUTLU OLSUN GAZİ PAŞAYA SELAM OLSUN

Yarın 23 Nisan .

Yarın 23 Nisan .
104 sene önce , yarınki gibi , TBMM , Türk topraklarının büyük bir kısmının müttefikler tarafından işgal altında olduğu bir tarihte açıldı .
Hepimizin bildiği gibi , Mustafa Kemal Paşamızın önderliğinde , Türk Ulusunun yekpare olarak , Kuvvay -ı Milliye’yi oluşturarak , emparyal güçleri ve uşaklarını Türk topraklarından def etmek için 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a ayak basması ile başlar .
Amasya Tamimi , Erzurum Kongresi , Sivas Kongresi , sonunda da TBMM (Kamutay ) oluşturur .
Mustafa Kemal Paşanın ilk hareketi , Emperyal güçlerden Türk yurdunu kurtararak temizlemek oldu .
İkinci hareketi ise , 600 yıl “ Osmanlı oğullarının gasp ettikleri Türk Ulusunun iradesini , geri almak ve egemenliği Türk Ulusunun iradesine geri vermek .
Üçüncü hareketi ise , Türk Ulusunu yıllarca ümmet olmaktan kurtarıp , tekrar ulus statüsüne kavuşturmak .
Mustafa Kemal Paşanın yapmış olduğu eski dilde inkılap , yeni dilde devrim , bu üç olaya dayanmaktadır .
Kısaca :
Emperyalizme karşı , Milli Kurtuluş Savaşı .
Padişaha karşı , demokratik devrim .
Toplumun ümmet aşamasından , millet aşamasına dönüşümü .
Mustafa Kemal Paşanın kurduğu Cumhuriyetin , tartışmasız iki ilkesi vardı .
Egemenlik ve Bağımsızlık .
Egemen değilseniz , bağımsızlıktan da bahsedemezsiniz .
Bu iki ilkenin varlığından , tam bağımsızlık çıkar ki , Gazi Paşanın aklındakiler de bunlardı .
Mustafa Kemal , ülkeye demokrasiyi getirirken ve padişaha bunu dayatırken , hep halka güvendi , halkın iradesine baş vurdu .
Emrindeki askeri güce , hiç baş vurmadı .
“Egemenlik , kayıtsız şartsız Türk Ulusunundur “ dedi .
Dilerseniz , Paşamızın ileri sürdüğü ve benimsediği egemenlik ve bağımsızlığa bir bakalım .
“ Tam istiklal denildiği zaman , tabii , siyasi , mali , iktisadi , adli , askeri , kültürel ve her hususta tam istiklal , tam serbestlik denilmektedir . Bu saydıklarımın , her hangi birinde , istiklalden mahrumiyet , millet ve memleketin hakiki manasıyla bütün istiklalinden mahrumiyeti demektir . “
İstiklalle ilgili başka bir cümlesi .
“ Ben yayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evladı kalmalıyım . Bu sebeple , milli istiklal bence hayat meselesidir .”
Uluslararası ilişkilerde ise bağımsızlığa bakış açısı .
“ Millet ve memleketimin menfaatleri icap ettirirse , insanlığı teşkil eden milletlerden her biri ile medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini , büyük bir hassasiyetle takdir ederim . Ancak , benim milletimi esir etmek isteyen her hangi bir milletin , bu arzusundan vazgeçmeye kadar , amansız düşmanıyım .”
Tam bağımsızlığı ise , güçlü ekonomiye dayandırmaktadır .
“ … Çünkü bu devlet , bu ulus , ekonomik egemenliğini sağlarsa , o kadar güçlü bir temel üzerinde yeşermiş ve gelişmeye başlamış olacak ki , artık bunu yerinden oynatmak mümkün olmayacaktır . İşte düşmanlarımızın , gerçek düşmanlarımızın bir türlü rıza göstermedikleri onaylamadıkları budur .”
Kemal Paşa , düşmanların Türkiye’ye bakış açılarını da göz önünde bulundurarak . Ekonomik sistemi , dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmamış ve Türkiye ye has bir ekonomik model olan “ karma ekonomiyi “ uygulamaya sokmuştur .
Kamu İktisadi, teşebbüsleri , devreye girmiş kalkınma planları ile Türkiye Cumhuriyeti , kalkınma yolunda yelken açmıştı .
Nereye kadar ?
1950 yılına kadar .
Mustafa Kemal Paşanın ülkesi , batılılaşmak için ” Küçük Amerika’ya “ dönüştürülmeye karar verilmiş . Amerikan uzmanlar bunun için ülkeye akın etmişlerdir .
Her Bakanlığa , bir Amerikan uzman yerleştirilmiş , onların onayı olmadan hükümet adım atamaz olmuştur .
On yıl Türkiye tartışılmış .
Tarım ülkesi mi ?
Sanayi ülkesi mi ? diye .
1950 de Dünya bankasının raporuna göre , Kamu İktisadi Teşebbüsleri zarar ediyor .
İMF kapatılmalarını talep ediyordu .
Kamu İktisadi Teşebbüsleri denilen , Atatürk’ün kurduğu fabrikalar .
Yani sanayileşmenin ilk kilometre taşlarıdır .
SSCB’nin yıkılmasından sonra da dünya , tek kutuplu , Kapitalist vahşi düzene geçince . Yeni moda , serbest piyasa ekonomisi sayesinde , sanayi denen bir şey kalmadı .
Ya tarıma ne demeli ?
Geçmişi yaşamış olan , Mustafa Kemal Paşa , geleceği de görmüş ve şunları söylemişti .
“ … Hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatlarıyla , yabancıların planlarıyla yükselebilsin . Tarih bunu yazmamıştır .”
Nurlarda yat , Gazi Paşam .
Her geçen saniye , daha da çok aranmaktasın .
Nurlarda uyu . Kurduğun Cumhuriyet , Türk Ulusuna kutlu mutlu olsun .
Bu haber 502 defa okunmuştur

:

:

:

: