KKTC’nin statükocuları

Dünden devam… AK Parti açısından Türkiye’nin müesses nizamı ile öteden beri organik ilişkisi olan bir partinin KKTC’de iktidara gelmesi sorunlu olabilirdi...

Dünden devam… AK Parti açısından Türkiye’nin müesses nizamı ile öteden beri organik ilişkisi olan bir partinin KKTC’de iktidara gelmesi sorunlu olabilirdi, ancak UBP faydacı bir yaklaşım sergileyerek 2012 yılına kadar KKTC’nin yeniden yapılandırılmasını içeren TC-KKTC Protokolüne sadık olduğunu ilan etti. Ne var ki, UBP eski UBP idi. Politikaları hayata geçirmede kararlı olamamış, popülist ve partizan politikalara devam etmiştir.

Son 10 yıldır Türkiye’de cereyan etmekte olan siyasi mücadelede bürokratik vesayetin hâkim olduğu tüm alanlarda olduğu gibi Kıbrıs’ta yer almaktadır. Annan Planı referandumunda AK Parti’nin tüm karşıtları CHP, MHP ve bürokrasi Hayır için çalışmış ve sonraki genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde UBP-Denktaş bloğunu desteklemişlerdir. Bu çerçevede 2009 ve 2010 seçimlerinde Türkiye’nin temel siyasi aktörleri aktif bir şekilde taraf olmuşlardır. Son gerçekleşen gösteriler de aynı şekilde Haziran 2011 seçimleri öncesi AK Parti hükümetini yıpratmak için iç siyasette kullanılmıştır. Bu durum KKTC’nin yeniden yapılandırılmasının önündeki en önemli engellerden birisi olarak belirmektedir.

Son 37 yıldır şekillenen KKTC’nin içyapısının tahlili bugünkü durumu anlamamıza yardımcı olacaktır. KKTC’nin toplumsal yapısının iki keskin unsuru vardır; birincisi yerli Kıbrıs Türkleri, diğeri de Türkiye’den gelen göçmenler. KKTC vatandaşlarının çoğunluğunu oluşturan yerli Kıbrıs Türkleri (Kıbrıslılar) siyaset, bürokrasi ve ekonomiye tamamen hâkim konumdadırlar. Azınlıktaki göçmenler (Türkiyeliler) her alanda dışlanmakta ve ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Bu çerçevede, KKTC’nin iç siyaseti ve Kıbrıs sorunu çerçevesinde en fazla tartışılan konularından birisi de nüfus yapısı ola gelmiştir. 2006 nüfus sayımına göre Kuzey Kıbrıs’ta toplam 265 bin kişi bulunmaktadır. Bu sayıma göre, toplam KKTC vatandaşı 178,031’dir. Bunun 132,635 kişisi yani %75’i annesi ya da babası Kıbrıs doğumlu yerli Kıbrıslı Türklerden oluşmaktadır. 42,575 KKTC vatandaşı yani toplam vatandaşların %24’ü Türkiye’de doğmuş ya da annesi-babası Türkiye doğumlu olanlardan oluşmaktadır. 2010 yılı sonu itibariyle toplam KKTC vatandaşlarının sayısı 200,000 civarı olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs’ta vatandaş olmayan ve toplumun en alt katmanını oluşturan Türkiye’den gelmiş kayıtlı işçi statüsünde 40,000 kişi vardır.

Yarın: Göçmenler ikinci sınıf vatandaş
Bu haber 9547 defa okunmuştur

:

:

:

: