Orta Asya’da Türk kıyımı

21 Yüzyılda, Orta Asya’da, Türklere karşı uygulanan katliamlar. Batıda, insan haklarını gerekçe göstererek, birçok Müslüman Arap ülkesini işgal eden, sözde insan hakkı savunucularının...

21 Yüzyılda, Orta Asya’da, Türklere karşı uygulanan katliamlar. Batıda, insan haklarını gerekçe göstererek, birçok Müslüman Arap ülkesini işgal eden, sözde insan hakkı savunucularının...

Orta Asya’daki Türkistanlılara yapılan soy kırım derecesindeki, katliamlar karşısında, suskunlukları. Müslüman ve Türklere, bakış açısını ortaya koyması bakımından, düşündürücü olsa gerek.

Gerek, Birinci Dünya Savaşı.

Gerekse, İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Çin Halk Cumhuriyeti. Bu iki Dünya Savaşının sağladığı fırsatları değerlendirerek…

Doğu Türkistan’ı 1949 yılında, Tibet’i 1950 yılında, özerklik adı altında, kendi egemenliğine uyguladığı baskı politikaları ile bağlamayı becermiştir.
Doğu Türkistan’ı, baskı sonucu, kendi egemenliğine katan, Çin Halk Cumhuriyeti…
Doğu Türkistanlılara, hem etnik, hem dini baskılarını, her çeşit yolları deneyerek, uygulamaktadır.

Doğu Türkistan’da yaşayan ve Orta Asya’dan dünyaya yayılan merkezde yaşayan, bu Müslüman Türkler…

Çin için çok büyük bir potansiyel tehlike olarak, görülüyorlar.
Potansiyel tehlikeleri ise, Türk ve Müslüman olmalarıdır.
Doğu Türkistan’daki, soydaşlarımıza yapılanlar, başka bir yerdeki
Hristiyan olan bir ulusa yapılsaydı, dünyada, yer yerinden oynardı.
Fakat batılıların insanlık anlayışı ve insan haklarına bakış açısı. Orta Doğu ve Uzak Doğu ile Orta Asya’da ayni değildir.

Doğudaki halklar için, Batının ve batılıların insanlık anlayışı, çok değişmektedir.
Bunları, bu soydaşlarımıza uygulayan Çin…
Bu konuda, Batıdan, bir ses yok.
Ya, ABD’ den.

Ondan da, ses seda yok.

Son zamanlarda, ABD’nin Rus ve Çin ‘ in ekonomik ve askeri alanlarındaki yükselişleri sonucu, hazırladığı, güvenlik ve savunma stratejisi belgesinde. Çin’in, askeri olarak Japonya’ya karşı, hasmane tutumundan dolayı, çıkabilecek, olası bir savaştan, bahsetti.

Bu savaşta da, ABD’nin, taraf olacağı da, ima edildi.
Japonya, Uzak Doğu’da ABD’nin müttefiki…

Bu belgeye, Orta Asya’da Sincan’da işlenen, insanlık suçu için de birkaç cümle, yazılamaz mıydı?

ABD, AB tarafından... Resmen kanıtlanan bu soykırım hareketine karşı, ciddi bir uyarının da gelmemesi… Ayrıca, üzerinde durulması gereken bir nokta olmalı.
Müslüman Türklere karşı, dünyada yapılan baskıların nedeni, dünyaya yayılan ve birlik olması, türlü entrikalarla engellenen, bu gücün. Bir gün, kendilerine göre, potansiyel bir tehlikeye dönüşme endişesidir.
Bu haber 9382 defa okunmuştur

:

:

:

: