Askersizleştirme!

Rum tarafı, on bir yıl, Kıbrıs Türk Halkına yapmadığını bırakmadı. “Ana kesti, meme biçti.”

Rum tarafı, on bir yıl, Kıbrıs Türk Halkına yapmadığını bırakmadı.
“Ana kesti, meme biçti.”
1964’lerde kaçırılıp, kahpece öldürülen Kıbrıs Türklerinin, hala daha iskeletleri ve kemikleri bulunmakta…
Kemikler, küçük tabutlarda defnedilmekte.
On bir yıl, adadaki garanti sisteminden, güneydekiler korkmadı çekinmedi.
Garantiler, onlar için, anlaşmalara geçirilmiş, boş ibarelerden başka bir şey değildi.
Türkiye, adaya müdahale edemez.
Her zaman, Rum’un ve Yunanının hamisi durumundaki Batı, buna kesinlikle müsaade etmez anlayışı ile Kıbrıs Türk Halkı en insanlık dışı muameleye tabii tutulmuştu.
“BAKMAYIN Türkiye’nin garantilerden doğan hakkına, korkmayın. Türklere yapacağınızı yapın, müdahale edemez.”
Rum halkı, hep bu aldatmaca ile kandırıldı.
On bir yıl “Garanti Sistemi” akıllara gelmedi.
“Modası geçti “ diyen de çıkmadı.
On bir yıl, adanın askersizleşmesi de, akıllara gelmedi.
Kıbrıs görüşmelerinde de, görüşme masasına getirilmedi.
Getirilemezdi de.
Güney tarafından, o yıllarda, askersizleştirmenin gündeme getirilmesi şöyle dursun. Ada güney tarafından ve Yunanistan tarafından, askeri bir varlık haline getirildi.
O yıllar, adada askersizleştirmenin yerinde yeller esiyor, aksine ada askerleştiriliyordu.
Kime, karşı?
Kıbrıs Türk Halkını, karşı…
On bir yıl, sabırla bekleyen Anavatan, 20 Temmuzda, adanın Yunanistan’a bağlanması ve buna karşı çıkan Kıbrıs Türk Halkına yönelik katliamları durdurmak adına. Türkiye adaya çıkarma yaptığında, güneydekilerin kafası, dank etti.
Demek, Türkiye müdahale edebiliyor muş.
Öyle ise, hedefimize varmak için, Türkiye’nin adaya müdahale etmesini ortadan kaldıracak, garanti sisteminin, ortadan kaldırılmasının, yollarını arayalım.
Görüşme masasına da, bunu bir ön şart olarak getirdiler.
Biz de, masaya gelmesini, kabul ettik!
“Ellenmesinde “ de bir beis görmedik.
Bizde, İlerici olarak geçinen sözde ilericiler de, bu kervana katıldı.
Bazı partilerimiz de, yoldaş partiler ile güneyde basın toplantısı yaptılar.
Ada, garanti sisteminden arındırılsın, diye.
Adamlar, askersizleştirme adına, bizi her türlü savunmadan, mahrum edici, girişimlerini sürdürüyor.
Arkasından da kendileri, askeri bakımdan güçlenmenin faaliyetleri içinde…
ABD’nin güneye koyduğu silah ambargosunun kaldırılmasından sonra, silah alımlarına başlamak üzeredirler.
Bizi askersizleştirmeye iten Güney, Yunanistan ile geniş tabanlı savunma ve strateji alanlarında, faaliyet sürdürecek, bir akademi kurmaya karar verdiler.
Akademi, yakında, güneyde faaliyet gösterecek.
Her halde, bu da Güven Yaratıcı önlemlerden bir tanesi.
Hade:
Hayırlı, askersizleştirmeler!

Bu haber 9677 defa okunmuştur

:

:

:

: