Temsilde adalet adalette temsiliyet

Çağdaş Demokrasilerde ve bizde uygulanan sistem, temsili demokrasidir.

Çağdaş Demokrasilerde ve bizde uygulanan sistem, temsili demokrasidir.
Yani, halk, seçmen, kendisine ait olan egemenliği, ülkeyi yönetmek için, aday olup seçilen milletvekillerine, ülkeyi yönetmek için, geçici olarak kullanmak üzere, devreder.
Egemenliğin tapusu, halkta.
Geçici olarak bunu uygulaması ve kullanması, o iradeyi kullanan ve egemenlik hakları kendinde olan halk, bunu kendi iradesi ile belirli bir süre için, siyasilere verir.
Genellikle bu, tüm dünyada, temsili demokrasinin uygulandığı ülkelerde, siyasi partilerin oluşması ile olur.
Bu, bizde de benimsenmiş, bir demokrasi türüdür.
Genellikle, siyasal partilerle, bu demokrasi oyunu, oynanmaya çalışılır.
Meclise giren ve demir atan partiler, kendilerinden başka bir siyasi örgütün, yani partinin, örgütlenip Meclis’e seçim yolu ile girmelerini, istemezler.
Her yeni siyasi parti, bir yeni siyasi rakip olur.
Meclisteki siyasal partiler, buna, olumlu bakmaz.
Bu, tarihte, süre gelmiş ve süregelecektir.
Meclisteki partilerin, yeni oluşacak olan partilere, bakış açıları bu.
Yeni bir siyasi oluşum için, dünyanın her yerinde, belli bir finansmana dayanır.
Yani, paraya.
Bizim ülkemizde de, bu tüm çıplaklığı ile görülmektedir.
Temsili demokrasinin, vazgeçilmez kuralı:
Temsilde, adalet.
Adalet de, temsille mümkündür.
Yeni oluşacak bir siyasi parti, mevcut partilerin aldığı devlet katkısını alamazsa, o olanakları kullanamazsa, kemikleşmiş ve mayalanmış olan, Meclis’teki siyasal partilerle nasıl “aşık atacak“
Siyasal partilerin attığı her adımın, para olduğu çağımızda, parasız, temsili demokrasi, mümkün mü ?
Temsilde adalet sağlanmazsa, adaletsiz temsili demokrasi, çağdaş olur mu ?
Olsa olsa “Cici Demokrasi“ olur.
Siyasal partiler, eşit koşullarda, siyasi yarışa girmezlerse, temsili demokrasinin gereği, yerine getirilebilir mi ?
Mümkün değil.
Sn. Cumhurbaşkanının, tüm Meclis’teki siyasal partilerin oy birliği ile oylayıp, Meclis’ten geçen, Siyasal Partiler Yasası’nı, tekrar görüşülmek üzere Meclis’e göndermesi, yerinde ve isabetli bir karar olmuştur.
Tabii, yeni düzenlemeyle istenen, temsili demokrasinin, çağdaş ilkelerini elde etmesi açısından, yetersiz.
Meclis’teki siyasal partilere, hangi olanaklar sağlanmışsa ve sağlanacaksa, yeni oluşan siyasal partilere de aynisinin sağlanması ile, demokrasimiz çağdaşlaşır ve güçlenir.
Bu, siyaset kurumuna olan güvensizliği de, ortadan kaldırır.
Sn . Cumhurbaşkanının kararı, demokrasimizin çağdaşlaşması açısından, yerinde bir karar.
Bu karara katılmamak, mümkün değil.
Karar: çağdaş demokrasinin, kapısını Sn. Akıncı “gındırıklamıştır.”
Bakalım, Meclisimiz, bu kapıyı açacak mı ?
Bu haber 9439 defa okunmuştur

:

:

:

: