BAŞ PAPAZ AKLINI KAÇIRDI

Güneyin Baş Papazı, bir etkinlikte, Rum öğrencilerin sorularına yanıt verirken . Kıbrıslı Türkler için:

Güneyin Baş Papazı, bir etkinlikte, Rum öğrencilerin sorularına yanıt verirken . Kıbrıslı Türkler için:
Çoğu, Kıbrıslı Türkler, Ekonomik baskılar nedeni ile, İslamlaştırılmış Ortodoks Hristiyan Türklerdir, dedi .
Kaynak, Alithia Gazetesi .
Adamlar, bunu bir politika haline getirmiş .
Bu nedir diyecek olursanız ?
Tarihi çarpıtmak .
Kendilerine özgü, tarih yazmak.
Kıbrıs’taki Türklerin kökeninin ne olduğunu, papaz efendi bilmesine biliyor da . Körpecik Rum öğrencilerin, beyinlerini yıkamak için, her zaman yaptıkları politik oyunlar .
Kıbrıs Türklerinin kökenini, Baş Papaz bilmiyor!
Aslında biliyor da, tarihi kendilerine özgü değiştirmeye çalışıyor .
Baş papaz efendi .
Kıbrıs Türklerinin kökenini, Sarı Selim’in çıkardığı fermandan okuyup öğrenebilir .
Bu, Kıbrıs Türk Halkının kökeninin, nerelere kadar dayandığını gösteren tapudur .
Senettir .
Baş papaza bunun çevirisi yapılarak, baş papazın “müftü “ olarak nitelediği Din İşleri Başkanı, Sn. Atalay tarafından verilmeli ve bu saçma sapan açıklamaya karşı da, en büyük tepkiyi ortaya koymalıdır .
Osmanlının hakimiyetine giren Adada , Hristiyan mezhebinin bir
türü olan ortodoksluğun, ne halde olduğunu, her halde baş papaza Çikko manastırında okutmadılar veya öğretmediler .
Adanın, Venedik ve Cenevizliler döneminde, koyu bir Katolik mezhebinin baskısı ve zulmü altında olduğunu . Ortodoksların
Katoliklere karşı koruma istediğinde bulunduğunu . Osmanlı İmparatorluğundan himaye istediğini ve bu himayeyi de elde ettiğini
Baş papaz bilmiyorsa, Sn. Atalay bunu da, baş papaza lütfen anlatsın .
1571 ‘ de Osmanlı Adaya gelmemiş olsa idi . Adadaki Ortodoksların halinin ne olacağını , akıbetlerinin, Katoliklerin insafında ne gibi mecralara gideceğinin hesabını da, baş papaz yaptı mı ?
Papaz efendi, dedik ya tarihi çarpıtıyor .
Söylediğinin, tam aksi .
İngiliz sömürge idaresinde , sömürge idaresinin, Osmanlı İmparatorluğunun, Alman’ın yanında İngilizlere karşı savaşması sonucunda . Adadaki Türklere karşı, büyük bir ekonomik baskı rejimi
uygulamasını , Ortodoks kilisesi, fırsat bilerek. Bir çok Türk köyündeki Türklerin Rumlaşması ve Hristiyan dinini kabul etmeleri, sonucunu doğurmuştu.
Osmanlının idaresinde , hiçbir etnik unsura, ne dini, ne de ….
Baskı uygulanmadı.
Şayet, uygulansa idi .
Baş papaz bu saçma açıklamaları yapmak için, o makamda bulunacak mıydı ?
Bu olay, büyük bir olay .
Belki küçük ve saçma görülebilir.
Bunun üzerine, her olanakla gidilmelidir.
Yukarıda da değindiğim gibi , bu konuda en büyük görev Sn. Talip Atalay’a düşmektedir .
Açıklamasının, diğer bir konusuna gelince .
“Türkiye kökenli vatandaşların, geldikleri yere geri gitmeleri halinde. İki Devletli bir çözüme de, destek vereceğini “ söyledi .
Aslında bu, Batılı Emperyalistlerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine kurdukları, bir proje!
Aslında, şu andaki Misakı Milli sınırlarını, bu Emperyal Güçler, hiçbir zaman içlerine sindirmediler.
Halen de, hep Sevr’in hayali ile yanıp tutuşmaktalar.
Bunu gerçekleştirmek için, Türkiye’yi hep, bu Milli Misakın içinde tutmaya. Bunu aşıp da, bu coğrafyasını genişletmesini veya bu coğrafyada söz hakkı elde etmesini, hep engellediler .
Bunu nasıl mı başardılar?
NATO kanalı ile.
Misakı Milliyi aşıp, Kıbrıs’a gelen TSK’nin bu hareketini, hiç ama hiç
içlerine sindiremediler .
Bundan dolayı, baş papaz, bu öneriyi yaptı .
Türkiye’nin, Milli Misaka hapsedilmesi için .
Papaz efendinin, masumane bir isteği de şu imiş!
KKTC ‘de, 500 Kilisenin tamiri . Bunun için 10 milyon Euro ayrılmış .
Hangi köyün kilisesi tamir edilecekse, tamirle ilgilenen sakinleri de , yani köy halkını da, yardıma çağırmayı düşünüyormuş .
Bu ne demek?
Bu şu demek, 500 köy kilisesinin sakinlerinin, tamirata bilfiil katılması ve KKTC ‘nin coğrafyasının , Güneyin bir parçası olduğu
izlenimini, dünya kamuoyuna sergilemesi.
Sonuç olarak, Güneydeki Kilise.
Ortaya attığı öneri ile, Türkiye’yi Milli Misaka hapsedip .
Nasıl olmasa geride kalan “İslamlaşmış Rum ve Hristiyanları”
biz hallederiz diye, hayal ediyor.
Bu haber 3891 defa okunmuştur

:

:

:

: