Silsile ve liyakat

Ülkemizin, en büyük sıkıntılardan biri de, Devlet çarkındaki tıkanıklığı oluşturan silsile ve liyakat sisteminin, uygulanmaması .

Ülkemizin, en büyük sıkıntılardan biri de, Devlet çarkındaki tıkanıklığı oluşturan silsile ve liyakat sisteminin, uygulanmaması .
Bunun en büyük yaratıcılarından biri de, kamuda geçici memur ve işçi istihdam edilmesidir .
Bunun sonucu olarak da Kamu Görevlileri Yasasına göre, uzmanlık gerektiren sınıflara alınması gerekli, kamu görevlileri alınmayarak. Onların yerine, geçicilerin alınması tercih edilerek . Devlet çarkının dönmesi, bu nedenlerden dolayı büyük ölçüde engellendi .
Yani . Uzmanlık alanı gerektiren sınıflara, bu sınıfa gerekli kamu görevlilerinin alınmaması .
Bir de en önemli olumsuz unsurlardan birisi, silsile yolu ile kamudaki basamakların kullanılmaması ve köreltilmesi .
Bir sınıfta kamuda göreve başlayan bir kamu görevlisi, başladığı baremden silsile yolu ile ilerlemez. Basamakları sıra ile çıkmazsa, o sınıf içerisindeki kamu görevlilerinin başarısı, o denli küçük olur .
Çünkü . Silsile yolu ile ilerlemezse , o alanda deneyim kazanması mümkün olmaz .
Bu da kamudaki işlerin, beklenilen derecede yapılmamasını getirir .
Buna bağlı olarak da, liyakatın önemi ortaya çıkar .
Devlet çarkının kusursuz dönmesi için, yapılması gereken. O sınıfı ilgilendiren basamaklarda yapılacak atama. O sınıftan olması gerekliliğini ortaya koymaktadır .
Bu da üst kademe yöneticiliğinde kendini gösterir .
Üçlü kararname ile atama yapılacak makamlara getirilecek kişilerin. O sınıfta görevli değillerse ve hiç ilgi alanlarına girmiyorsa “allameyi cihan” olsalar, başarılı olmaları mümkün değil .
Bunu yaşayarak görmekteyiz .
O sınıf içerisinde tayin yapılmazsa ve başka sınıflardan ilgili yasalarda değişiklik yapılarak, tayin yapılırsa . Belki hukuka uygunluk sağlanabilir .
Fakat Devlet çarkının dönmesine, uygunluk sağlanamaz .
Devlet dairelerinde beklenen verimlilik, elde edilemez .
Yapılması gereken, hemen zaman geçirilmeden , emekliye çıkan kamu görevlilerinin yerine. O hizmet sınıfı içerisine. Yasanın ön gördüğü uzmanlık alanında, kamu görevlilerinin alınmasıdır .
Çünkü, hemen hemen tüm Devlet dairelerinde, emekliye çıkanların yerine, yıllarca tayin yapılmadığı için. Kadrolu sınıfların görevi , geçici personelle yapılmaya çalışılmaktadır .
Bu ise yasal açıdan, suç teşkil etmektedir .
İcraatlar . Yargıya taşınsa, hepsi iptal olur .
Geçicilerin , daimiciler adına, imza atmaya, hukuken yetkileri yoktur.
Ama maalesef ülkemizde, bu sakat uygulamalar, devam etmektedir.
Bu olumsuzluklar karşısında . Yöneticiler, olası bir kamu reformuna sarılmakta, hem kendilerini, hem de halkı avundurmaktadırlar .
O reform yapılana kadar , yapılan tayinleri, mevcut Kamu Görevlileri Yasa’sına göre yapınız . Reform sonuçta bunları kapsar .
Dama çıkmak için . Şimdilerde, merdivenin en üst basamağına basarak çıkmak, kural haline geldi .
Halbuki dama çıkmak . Merdivenin ilk basamağı ile mümkün .
En üst basamaktan dama çıkmak .
Dengeyi alt üst yapar .
Nasıl ki, bizim kamuyu, alt üst yaptığı gibi .
1500 geçici, kamuda çalışmakta .
Yıllar oldu .
Bunlara ciddi tedbirler getirilerek, maalesef kamuya kazandırılmadı.
Anayasa Mahkemesinden döneceğini, bile bile, yasa oluşturuldu .
Yasa Bağdat’tan döndü .
Şimdi bu, Anayasa Mahkemesine yıkılmaya çalışılmakta .
Anayasa Mahkemesi, hukuken gereğini yaptı .
Siyasi erk bunu yapamadı .
Topu, Anayasa Mahkemesine attı .
Anayasa Mahkemesi .
Hukuk Devletinin gereğini, yerine getirdi .
İcraatlar . Oy tahviline endekslenirse .
Olan, bu olur .
Bu haber 3970 defa okunmuştur

:

:

:

: