Acilen belediyeler reformuna gidilmelidir

Yerel yönetim organları seçimleri olalı, iki hafta olmadı . İki Belediyemizden, olumsuz iddialar ortaya çıkmaya başladı .

Yerel yönetim organları seçimleri olalı, iki hafta olmadı .
İki Belediyemizden, olumsuz iddialar ortaya çıkmaya başladı .
Temennim . Bu iddialar, söz konusu Belediyeler olan, Girne ,
Yeni Boğaziçi ve Yeni Erenköy Belediyeleri ile iktifa etsin .
Bu sütunlardan yazdım çizdim “Yalçın Cemalle Söyleşi Programında” haykırdım durdum .
Belediyeler reformu yapılmadan, yerel seçimlere gidilmesin diye .
Dinleyen kim ?
Şimdilerde gerek partiler arası . Gerekse de parti içi tartışmalar!
Başarılıyız .
Başarılı değiliz , diye .
Yahu, sistemde başarılı olsanız, ne yazar ?
Batık ve borç içinde yüzen, bir Belediyeler sistemi .
Seçimler yapılalı, daha iki hafta olmadı .
Üç Belediyede, kötü koku iddiaları .
Bu yapı ile, diğer Belediyelerin kokularını da, yakında duyarız .
Ülkemizde, tüm değerler yitirilmiş .
Varsa, yoksa , hasbel kader, oturduğumuz koltukları koruma kaygısı ve endişesi içinde, tüm hesap ve kitabımızı, ona göre hazırlamışız .
Belediyeleri, 28 adete çıkarmışız .
Hala daha, hiç birini Devletin birer kurumu haline getirip kurumlaştırmadık .
Çalışanlar , Belediye Başkanlarının insafında .
Hele, değişik bir partiye sempati duyuyorlarsa , vay hallerine .
Ciddi bir denetim olmadığı için de , ne mali, ne de iş disiplini var.
Yerel yönetimler, büyük bir oranda, geçici memur ve geçici işçi statüsünde olan, çalışanlarla yönetiliyor .
İşinde uzman çalışanı, mumla ara ki bulasın .
Yerel yönetim seçimleri ile değişen, belli başlı Başkanlar oldu .
Yürütme .
Ayni hamam .
Ayni tas .
Yerel yönetimlerde reforma gidilmezse , sorunlar yumağı, çığa dönüşecek .
Ülkeyi ezip geçecek .
Sn. Başbakan . Ellerimizi taşın altına koyalım diyor .
Koyalım Sn. Başbakan da , ellerimizi hangi taşın altına koyalım .
Zaten, taşlar kaya olmuş .
Seferberlikten bahsediyorsunuz .
Hadi .
İlk seferberliği, yerel yönetim reformundan başlatın .
Yerel yönetim olayı, dünyada gelişmekte .
Her uygulamaları, ciddi şekilde denetime tabii tutulmakta.
Bizde .
Yapanın yayınına kar kalır misali, bir çarpık ve bozuk düzen .
Daha, seçim biteli, iki hafta olmamış .
Üç Belediyemizden çıkan, koku iddiaları .
Sn. Başbakan .
Seferberlik düşüncesi ajandanızda varsa idi. Niye Meclisi tatile soktunuz ?
Seferberliği, Meclisten başlatınız .
1976 ‘dan kalma, çağ dışı seçim sistemini de, bu seferberliğe dahil ediniz . Bunun yanında, yapılacak bir çok radikal değişiklikleri de seferberliğe alıp, günün şartlarına göre uyarlayınız .
Yerel yönetimler , başı boş ordular gibi .
Bazı Partili Başkanlar .
Partilerinin ve Partililerinin yönergeleri ve istekleri ile hareket eden, kişiler durumuna getirilmişlerdir .
Sözde bağımsız olanlar da , destek aldıkları partilerin yönerge ve istekleri ile hareket etmektedirler .
Yerel yönetimlerin pek çoğu, tutanın elinde kalmaktadır .
“Kimin eli, kimin cebinde” belli değil .
Belediyelerimizin, büyük bir çoğunluğu .
Beledi hizmetleri yapmaktan aciz .
Bir çoğunun Başkanı , yeniden seçilmek için, gösterişe yönelik icraatları ön plana çıkarmakta. Asli olan beledi hizmetlerini, bir tarafa
İtmekte veya aksatmaktadır .
Bütün bu olumsuzlukları giderecek .
Belediyelerin her türlü icraatlarını denetleyecek, bağımsız bir yapının oluşmasından geçmektedir .
Ancak, bununla, yerel yönetimlerimiz, asli görevleri olan beledi işlerine eğilmeye, yönlendirilir .
Aksi taktirde .
Belediyelerimizden, dumanlı kokuları solumaya devam edeceğiz .
Bu haber 3927 defa okunmuştur

:

:

:

: