Yolsuzluk araştırması vahim

Uluslararası Şeffaflık Derneğinin, her yıl yayımladığı, Yolsuzluk Algı Endeksi CPİ metodolisi kullanılarak hazırlanan, 2017 yolsuzluk algı raporuna göre.

Uluslararası Şeffaflık Derneğinin, her yıl yayımladığı, Yolsuzluk Algı Endeksi CPİ metodolisi kullanılarak hazırlanan, 2017 yolsuzluk algı raporuna göre. İş insanlarının % 89’u yani yaklaşık 90’ nı, Kuzey Kıbrıs’ta rüşvet ve yolsuzluk olduğunu düşünüyor . Dünya ülkeleri arasında 81 ‘ci sırada yer almaktayız .
Anavatanımızla, ayni sıradayız .
1975 ‘te, Rahmetli Ecevit, Adada iken, şunları söylemişti :
“ Bizim iyi yönlerimizi alın .
Kötü yönlerimizi almayın” diye .
Biz, yönleri külli aldık .
Araştırmanın, bir bölümünden alıntı yapmak istiyorum .
Ankete katılanların % 62 ‘si, kaynakların Bakanlıklar veya yetkililer tarafından kişisel veya partisel amaçlarla, kötüye kullanıldığı görüşünde . Bu hem partisel çıkar , hem de kişisel çıkarların maddiyata dönüştüğünü. İstismarların da, ayni oranda olduğunu.
Araştırma raporuna göre , ankete katılanların % 67 ‘si siyasetçileri, %62 ‘si ise, siyasi partileri, yolsuzluğun en yoğun olduğu iki grup olarak görmesi de, düşündürücü olsa gerek .
Bu araştırmaya, yerel yönetimler dahil değil .
Bir de, yerel yönetimlerle ilgili araştırma yapılsın. Her halde Guines rekorlar kitabına, altın yazılarla yerleşiriz .
Ankette, iki kurumumuz var ki, devamlı halkın güvenine mazhar olmuşlardı .
Bu araştırmada onlar da, irtifa kaybettiler .
Halk indinde, şunlar konuşuluyor :
“ Adam, Bakan olabilmek için, Milletvekili yarışına girer .
Niçin, ille de Bakan olmak ister ? Devletin bütün olanakları elinin altında . Ye babam ye . Artık bu göreve gelen bir siyasi . Partili, martili de tanımaz . Mamma azaldı ya . Sözde partili akrabalarına da, mammadan, gommadicikler verir . Büyük mamma onların . Yani kırıntıcıklar da, sözde partililerin . Bu siyasiler, vatandaşı öyle bir yaptılar ki , vatandaşın sağ eli başka partide , sol eli başka bir partide. Sağ ayağı başka partide , sol ayağı başka bir partide . Vatandaş hangi parti iktidar olur ise , rengi hemen o tarafa döner . Vallahi, bu tür vatandaşı, bunlar yarattı .
34-35 aile, her partinin başına çöreklendi, mammayı . Mammalıyorlar . Anayasa, manayasa vız gelir, tırıs gider . Te alt katlara kadar, bu arsızlık sızmış . Kolay mı, bunun önüne geçmek?
Bunu, hale yola sokmak, yine bunların elinde . E bu mammayı, kim yememezlik eder . Şimdiye kadar kaç yolsuzluk ve usulsüzlük dosyası sonuçlandırıldı . Hiç . Ama ham hum şorolopa devam .
Devam anam, devam . Bilmem kim araştırma yapmış da, rapor hazırlamış . Takan kim . Yarın, bu iş adamlarını kumpasa alırlar da. Onlar da, Hanya’yı Konya’yı görürler . Onun için, millet bir birleri ile mammaya kavuşmak için, kavga ederler, ki vekil olsunlar . Ne sandındı ya .
Meclise bir tasarı gelmiş ” Nereden buldun yasası “ o çıkınca, bu işlere dur denecek mi ? Sen zannettin ki, bu yasa geçecek ? Kim ayağına kurşun sıkar ? Hiç kimse . E bunların önü nasıl alınır ? Bunlara kaldı ise hiçbir şey olmaz . Eski hamam eski tas . Yahu bunların içinde hiç mi temiz yok . Olmasına var da . Devede kulak . Eh işe bu kulaklar başlasın . Arkası belki gelir . Biraz şüpheliyim .”
Söylenenleri tüm olarak buraya aktarmam mümkün değil . Sayfalar değil . Kitaplar dolar . Ama bir noktadan başlamak gerek .
Aksi takdirde , siyasetçi ve siyasal partilerimiz olmak üzere, tüm kurumlarımızda yozlaşma devam edecek ve sonuçta telafisi mümkün olmayan, yaraların açılmasına, neden olacak .
İşe, siyasal partilerden başlamak gerek .
Bunun için, lider kadrosunun, yenlerini hemen sıvamaları ve “temiz toplum “ parolası ile, işe koyulmaları lazım .
En büyük suçlama, bu kesime gelmektedir .
İşe, buradan başlamak gerekmez mi ?
Bu haber 3878 defa okunmuştur

:

:

:

: