Yorgan ayak meselesi

Eskiden kalma bir Atasözü ! “ Ayağını, yorganına göre uzat” diye .

Eskiden kalma bir Atasözü !
“ Ayağını, yorganına göre uzat” diye .
Genellikle bu, aile bireyleri arasında, bir birbirlerine karşı söylenen bir tümce .
Pekala, bu tümce ne zaman söylenir ?
Ekonomilerinin bozuk olduğu dönemlerde .
Para suyunu çektiğinde .
Cep delik olduğunda .
Cepte para azaldığında veya kalmadığında .
Ekonomiler, sadece aile ve bireyleri ilgilendirmiyor .
Devletleri ve o Devletleri yöneten Hükümetleri .
Hükümet edenleri de, yakından ilgilendirir .
Dünyamızda, değişik zamanlarda ve durumlarda . Tüm ülkeleri etkileyecek, ekonomik krizlerle karşılaşılır .
Bu kriz ve krizler . Dünyamızı yöneten ve ekonomik olarak dünyamıza damgasını vurabilen sanayileşmiş Devletlerdir . Geçmişte bunun çok örnekleri görülmüştür .
Birinci ve İkinci Dünya Harplerinin çıkış nedenlerini . Ekonomik krizlere dayandıran pek çok siyasetçi ve yazar var . Bu konuda, pek çok kitap yazdılar .
Uygulanan ekonomik model . Kapitalist sistemdi .
İkinci Dünya Savaşından sonra .
Sovyetler Birliğinin Avrupa içlerine gelmesi ile .
Sovyet rejiminin batıya kaymasını önlemek için . Batılı kapitalistler , Komünizm ve Sosyalizmin gelmesini önlemek için, solda bir ideoloji daha üreterek, Sosyal Demokrasiyi icat ettiler .
Bundan amaç . Avrupa’ya, Sovyetler Birliğinin ideolojik ekonomik
Modelinin gelmesine takoz koymaktı . Bunu da başardılar .
Dünyaya . Sözde, üç model ekonomik sistemle yönetiliyor görüntüsü verildi o kadar .
Aslında ekonomik sistem . Kapitalist ve Sosyalist raylarda gidiyordu.
Bu, nereye kadar devam etti ?
Sovyetlerin yıkılma tarihi olan, 1990 yılına kadar .
O tarihe kadar, iki kutuplu olan Dünya .
Sosyalist ekonomik sistemden, Kapitalist sisteme geçiverdi .
Dünya . Vahşi Kapitalist, ekonomik bir sisteme girdi .
Fakat bu, tek başlı bir sistem olmadı .
Kapitalizm . Dünyada bloklaştı . Küreselleşti .
Kapitalizm için :
Dini, İmanı, Milliyeti, para. Tanımlaması yapılmaktadır .
Dünyamızın içinde bulunduğu durum . Ekonomileri ve sanayileri güçlü olan Devletlerle . Bunların oluşturdukları paktlar arasında yapılmakta olan . Kapitalist savaşımdır .
İkinci Dünya Savaşı ile birlikte . ABD’nin Amerikan dolarını dünya para birimi olarak kabul ettirmesinden sonra . Gelişmekte olan bir çok ülke, bu paraya bağımlı olmuş ve ekonomileri de, bu para biriminin bağlı olduğu ülkenin insafına kalmıştır .
Dünya Bankası marifeti ile de , akıttığı paralarla, istedikleri partileri iktidar . İstemediklerini de al aşağı yapıyor .
Kapitalist ülkeler arasındaki bu ticaret savaşından. Olumsuz etkilenmemek mümkün mü ?
Elbette mümkün değil .
Hele hele . Bunu dünyanın jandarması olarak geçinen ABD’ye karşı, bu savaşta diklenmek ve taraf olmak . Sistem içerisinde , ekonomik durumunuz, kendi kendine yeterli değilse . Ekonomik olarak çok sıkıntıya girersiniz .
Türkiye ve biz bu sıkıntıyı geçirmekteyiz .
Dünya . Kim ne derse desin . Bir ticaret savaşı geçirmektedir .
Her sistemde olduğu gibi . Sıkıntılardan çıkış ! Üretime dönük ekonomi ile mümkündür .
Yani, üretim ekonomisi .
Biz halen, tüketim ekonomisi ile uğraşıyoruz .
Krizden çıkmak için . Sadece üretim de yeterli değildir . Dış Pazar da temin etmek gerek .
Fakat en önemlisi .
Sıkıntıdan yara almadan çıkmak için, tasarruf tedbirlerine gitmek,
zorunludur .
Devleti yönetenlerden, böyle bir şey duymadım .
Devlet ve Devlete bağlı kurumlarda . Yerel yönetimlerde Lale Devri yaşanmakta .
Ülkemiz, ekonomik açıdan bir travma yaşamakta .
Tasarruf ve küçülmeyi, hiçbir siyasi telaffuz etmiyor bile .
“Vur patlasın, çal oynasın .”
RHA’lar ve yerel yönetimlerin vasıtaları ne zaman denetlenip, tasarrufa gidilecek ?
Hükümet edenler . Tasarruf tedbirleri için düğmeye ne zaman basacaksınız ?
Erdoğan Hükümeti, Belediyelerde % 30 ‘luk bir tasarrufa gitti .
Tasarruf tedbirleri, merkezi ve yerel yönetimlerden başlayacak ki, halkımıza tasarruf için teşvik gelsin .

Bu haber 3902 defa okunmuştur

:

:

:

: