Sayın Denktaş’ın uyarıları!

Sn. Denktaş , BRT ‘de yaptığı açıklamalarda , ilerideki zaman diliminde, Kıbrıslı Türklerin yaşam biçimlerinin, daha da kötüleşeceğini . Bunun için , asgari bir yaşam biçimine geçmelerini önerdi .

Sn. Denktaş , BRT ‘de yaptığı açıklamalarda , ilerideki zaman diliminde, Kıbrıslı Türklerin yaşam biçimlerinin, daha da kötüleşeceğini . Bunun için , asgari bir yaşam biçimine geçmelerini önerdi .
Sn. Denktaş . Önümüzdeki dönemin, maalesef daha kötü olacağını . Bu dönemin, tam bir dayanışma ve seferberlik içinde, daha hafif bir şekilde atlatılabileceğini söyledi .
Bu ve buna benzer açıklamaları, diğer bazı Hükümet üyelerinden ve iktidar kanadı vekillerden dinliyoruz .
Sn. Serdar Denktaş, halkı dayanışma ve seferberliğe davet etti .
Fakat dayanışmanın ve seferberliğin nevi ve türünü söylemedi .
Bazı siyasiler de, birlik beraberlikle, bu kötü günlerin aşılacağını söylüyor. Ama bu kötü günlerin, en az zararla aşılmasının altındaki birlik ve beraberliğin , nasıl olacağını söylemiyor .
Bu halka 1963 ‘te de, bu adada var olmak için, birlik ve beraberlik içinde, seferberlik çağrısı yapılmıştı . Amaç ve hareket açıklanmış , eli silah tutan her Kıbrıslı Türk, var oluş seferberliğine katılmıştı .
Şimdi yine bir seferberlikten bahsediliyor . Fakat seferberliğin türü halka açıklanmıyor .
Halktan, çok çalışarak asgari bir yaşam sürdürmesi de istendi .
Seferberlik ve çok çalışmak . Sn. Serdar Denktaş’ın, açıklamasının ana unsurlarını teşkil etti .
Seferberliği ele alalım .
Hangi seferberlik ?
Üretim seferberliği mi ?
Bu gelinen koşullarda . Tasarruf seferberliği mi ?
Eğitimdeki gerilemenin, bir sonucu olarak . Eğitim seferberliği mi ?
Yoksa, ülkeye döviz akışını sağlamak için. Turizm seferberliği mi ?
Buna bağlı olarak, güneyden gelip, Lokmacıdan geçen , Türk tarafını pislik içinde görüp şikayet eden, turistleri memnun etmek için. Çevre seferberliği mi ?
Halk, seferberliğe nereden başlayacağının işaretini, siyaset kurumundan beklemektedir .
Bence, bu seferberliğe, yukarıdakiler de, aşağıdakiler de, ayni anda, eş zamanlı olarak . Tasarrufla, başlamak zorundadır .
Buna, Hükümet edenler, öncülük yapmalıdır .
Tasarrufu , siyaset kurumundan başlattıktan sonra . Ancak halktan isteyebilirsiniz .
Siyaset kurumu ve bu kurumda olanlar . Devlet olanaklarını, hala daha, Osmanlının Lale Devrindeki gibi, ipek, çiçek zihniyeti ile kullanıyorsa .
RHA ‘na bir kontrol ve yeni bir nizamname getirilmiyorsa .
Belediyelerdeki araçların ve kırtasiyenin “seferberlik “ ve tasarruf anlayışı ile kullanılması, zaptı rap altına alınmıyorsa . Yapılan seferberlik çağrısına, kusura bakılmasın ama , hiçbir vatandaş uymaz .
Örtülü ödenekler ve hazineden, siyasal partilere yapılan katkı da, bu seferberliğin içine alınmalıdır .
Sn. Cumhurbaşkanı, % 60 kayıt dışı ekonomiden bahsetmektedir .
Bu seferberliğin içerisinde, bu kayıt dışılık durumuna da, bir son vermek var mıdır ?
Sadece, soyut olarak seferberlikten, birlik ve beraberlikten bahsetmek. Bu krizi atlatmaya yeter mi ?
Temenniler ve uyarılar . O temenni ve uyarılar, içerikleri ile birlikte, hareket haline getirilirse, bir anlamı olur .
Aksi takdirde . Temenni ve uyarıdan öteye gidemez .
Bu toplum , var oluş için, çok daha güç koşullarda, her türlü özveriyi göstererek. Var oluş seferberliğine, top yekun katılmıştı . Bunlardan biri de, benim .
Halk, şimdi seferberliğe çağrılıyor .
Seferberliği anladık da . Bu seferberlik, neyin seferberliği?
Halk, ne yapmak için, seferi duruma geçecek?
Halk, bu konuda aydınlatılmalı .
Ve uygulama da, yukardakilerden aşağıya doğru inmelidir .
Bu haber 3748 defa okunmuştur

:

:

:

: