Ekonomik krizin getirdikleri !

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneğinin yaptığı eylemin . Döviz kurunun neden olduğu olumsuzluklar nedeni ile yapıldığını hepimiz biliyoruz.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneğinin yaptığı eylemin . Döviz kurunun neden olduğu olumsuzluklar nedeni ile yapıldığını hepimiz biliyoruz.
Bu derneğin dışında, bazı Dernek ve Sendikalar da eylemlerde bulundu .
Bu eylemlerin içinde en çarpıcı ve etkileyicisi, Hayvancıların yaptığı ve devam ettirdikleri eylemdir .
Hayvan üreticileri , geçmişte de eylemler yapmış ve eylem süresi içinde alacaklarını almıştı .
Taktik yine ayni .
Yani sonuç alana kadar eyleme devam .
Geçen hafta , eylemler sırasında, eylemcilerle , polis güçleri arasında, nahoş olaylar da meydana geldi .
Mesela , coplama ve biber gazı sıkılması .
Polisimiz de , Üreticimiz de, bu vatanın çocukları ve vatandaşları .
Bilerek veya bilmeyerek , vatandaşları karşı karşıya getirmek . Çok ama çok tehlikeli boyutlar yaratır . Toplumda dinmeyen sancılara neden olur .
Hayvancı diğer sektörler gibi büyük bir ekonomik sıkıntı içinde .
Mesleğini devam ettirmek veya ettirmemek için sırat köprüsünde .
Krizden bu kısa dönem içinde parsayı kimlerin topladığını ve toplamakta olduğunu, hep birlikte görüyoruz .
Hayvan üreticileri, bu gün de eylemlerine devam kararı aldılar .
Geçen hafta . Çok önemli deneyimler yaşandı .
Bu deneyimler ışığında , geçen haftadaki gibi nahoş olayların olmamasını temenni ederim .
Burada önemli bir konuya değinmek isterim !
Ülkemizde “toplantı ve gösteri yürüyüşü “ Demokratik Hukuk Devleti kuralları ile belirtilmiştir .
Bu hak, Anayasal teminat altına alınmıştır .
Bu hak, temel haklardandır .
Ama bu temel hak . Belirtilen kurallar çerçevesinde yapılabilir .
Bunun dışına çıkmak . Kişiye zarar vermek . Devlet ve kurumlarının binalarına zarar vermek . Bu çerçevenin dışına kaymaktır ki . Bu hak haklılıktan haksızlığa dönüşür .
Geçen hafta bu ve buna benzer olaylar maalesef meydana geldi .
Dileğim, bu gün devam edilmesine karar verilen eylemlerde, bu nahoş olaylar meydana gelmez .
Unutmayalım ki . Devleti yönetenler . Devlet otoritesini düşünmek ve kanun devletini sağlamakla mükelleftirler .
Devleti yönetenler , bunu sağlarken . Onların da bunu yaparken
bağlı oldukları bir hukuki çerçeve mevcuttur .
Yani bunu yaparken . Keyfilikle değil .
Demokratik Hukuk Devleti kuralları ile yapmaları zorunludur .
İdare, bunu yaparken .
Hassas bir denge de, oluşturmak zorundadır .
Bunu yaparken de, eylemcilerin isteklerinin haklılığı . Psikolojik durumları göz önünde bulundurulmalıdır .
Sn. Başbakan, bu konuda hassas davranmıştır .
Tabii bazı nahoş olaylar olduktan sonra .
Tutuklamaların olmaması, bunun bir sonucu olsa gerek .
Bütün bu olayların müsebbibi . Dövizden dolayı meydana gelen ekonomik krizdir . Yani kaynağı dışta .
Nasrettin Hocanın evine hırsız girmiş . Komşular duyar duymaz koşuşturmuşlar . Eve bir bakmışlar .
Hoca senin kapıların açık kalmış . Bir diğeri . A pencereler de açık . Öbürü . Ya bacalar da açık .
Hoca cevap vermiş . Yahu o açık bu açık . Hiç mi hırsızın suçu yok ?
Kriz dış kaynaklı olabilir .
Geçmişte de olmuş . Hem döviz yükselmiş, hem de bankalar batmıştı . 2000’li yıllarda daha kötüsü olmuştu .
Anlaşılan, hiç ders almamışız .
74’ten başlayarak, her alanda fonlar oluşturduk .
Bütçeleri bitirdik, arkasından fonları bitirdik, temizledik .
Her zaman her durumda . Siyasi rantı ön planda tuttuk .
Hala daha da, tutuyoruz .
Cumhurbaşkanımız haykırıyor .
Bu çıkmazdan çıkmak için . Reformlara ihtiyaç var . Yapmamız gereken ev ödevlerimizi yapmıyoruz .
% 60 -65 kayıt dışı ekonomi var .
Bu kayıplar konusunda, niye adım atılmıyor ?
Bu sorum, Hükümetimize .
% 65 kayıt dışılık . Küçümsenecek bir rakam olmasa gerek .

Bu haber 4013 defa okunmuştur

:

:

:

: