Bakanlar Kurulu Kararı

Ülkemizde, Devleti kurduktan sonra, bir çok Bakanlar Kurulu kararı çıkmıştır . Bilindiği gibi, Bakanlar Kurulunun yani Hükümetlerin aldığı kararlar . Başta Anayasa ve Anayasaya uygun olarak çıkarılan yasalara uygun olmak kaydı ile, hukuki sayılırlar .

Ülkemizde, Devleti kurduktan sonra, bir çok Bakanlar Kurulu kararı çıkmıştır . Bilindiği gibi, Bakanlar Kurulunun yani Hükümetlerin aldığı kararlar . Başta Anayasa ve Anayasaya uygun olarak çıkarılan yasalara uygun olmak kaydı ile, hukuki sayılırlar .
Yani, Hukuka uygun sayılırlar .
Aksi , Hukuka ters olur ki . Bu da toplumda, anomalilerin doğmasına neden olur .
Ne kadar çok Hukuk . O kadar çok, Hukuka uygunluk oluşur .
Bu da Hukuk Devletinin varlığının kanıtı olur .
Bu gün , Bakanlar Kurulunun bir kararını ele alıp, irdelemeye çalışacağım .
Karar . Ülkemizdeki avcılıkla ilgili. Avcılarımızın son avı, yani ince avla ilgili.
18/2009 sayılı yasaya dayanarak, bir avlanma tüzüğü çıkarıldı .
Tüzükte, avlanılacak günler ve saatlerle . Avlanılacak yerler ve bölgeler de, ilanda belirtildi.
İlan edilen bölgelere, bir çok özel mülk olan bahçeler de, dahil edildi .
Bu konuda, en çok tedirgin olan ve zarar gören bölgelerden birisi de, Güzelyurt Bölgesidir .
Güzelyurt’ta var olan bahçelerin çoğunluğu, ayakta kalabilen narenciye ve yeni bir sektör olan, nar bahçeleridir .
Eskiden, salma sulama olan sulama sistemlerinde , yabani hayvanlar, su ihtiyaçlarını, bu bahçelerden sağmaktaydılar .
Damla sulama sistemine geçtikten sonra, bu alanlar, bu yabani hayvanlara cazip olmaktan çıktı .
Son av haritasında . Güzelyurt bölgesinde, narenciye ve diğer bahçelerin, dahil edilmesi . Bahçe sahiplerinin sert tepkisine neden oldu .
Bir çok bahçe sahibi , av günleri, bahçelerinde nöbet tuttu .
Ağaçtaki kuşa atılan bir fişek .
O ağacın üzerindeki ¾ ürünün saçmalarla delinmesi demektir . Ayni zamanda, saçmalar, ağaca da zarar vermektedir .
En önemlisi . Sulama şebekesi, plastik borularla döşendiği için, sulama şebekesine de zarar verir .
Hayati olanı ise, insan sağlığı açısından oluşabilecek telafisi mümkün olmayan sonuçlardır .
İnce av bitmiş durumdadır . Çok şükür, önemli bir olumsuzluk olmamıştır . Olabilirdi de .
Bundan böyle . Av bölgeleri tespit edilirken, bu hayati konular da gündeme getirilerek, av bölgeleri tespit edilir .
Özel mülkü, av bölgesi olarak, 17 bin avcıya hedef olarak sunmak . Hangi aklın karı ?
Zarar gören mülk sahipleri varsa . Bu zararlarını, tazmin etmeleri için , bu kararı alan ve de zararı veren şahıs ve şahıslara, maddi ve manevi . Yüksek İdare Mahkemesinde, dava açabilirler .
Özel mülk . Temel insan haklarındandır . Mahkeme kararı olmadan hiçbir merci ve makam o mahalle giremez .
Girerse, şikayet konusu veya Mahkeme konusu olur .
Av bölgeleri . İnsanların yoğun olmadığı . Özel mülklerin bulunmadığı yerlerde, ilan edilir .
Devletin arazilerinde . Meralarda . V.s .
Ülke çok küçük . İskan alanları ve tarımla uğraşanlar . Av bölgelerini küçültmüştür . Ama bu demek değildir ki . Küçülen av bölgelerine , özel mülkiyete ait olan bahçe , tarla v.s de katarak . Av bölgelerini, tüzükle genişleteceksiniz .
Bu av . Mülk sahipleri ile avcılar arasında . Boyutu büyük tartışmalar olmadı . Ufak tefeğin dışında .
Ama bu devam ederse . Olmayacak demek değil .
İleride . Avcılarımızla . Mülk sahiplerini, karşı karşıya getirmemek için . Şimdiden, gelecekteki av bölgelerini, belirleyin .
Çünkü, sadece mülk sahipleri ile avcılar karşı karşıya gelmeyecek !
Bakanlar Kurulu . Yargıyla, karşı karşıya gelecek .
Sonra . Yalçın Cemal, demedi demeyin .

Bu haber 3810 defa okunmuştur

:

:

:

: