Ulaşıma ulaşılamıyor!

Bilmem hangi yasanın, hangi tüzüğünün, hangi maddesine göre, akaryakıta zam programlanmış . Dövizin yükselmesi sonucu, otomatik olarak, KKTC ‘de akaryakıta bu minval üzerine, zam yapılmaktadır. Bu uygulama, 2000 ‘li yıllardan günümüze dek, sürmektedir .

Bilmem hangi yasanın, hangi tüzüğünün, hangi maddesine göre, akaryakıta zam programlanmış . Dövizin yükselmesi sonucu, otomatik olarak, KKTC ‘de akaryakıta bu minval üzerine, zam yapılmaktadır. Bu uygulama, 2000 ‘li yıllardan günümüze dek, sürmektedir .
Ülkemiz, maalesef petrol zengini bir ülke değil . Ekonomimiz ise döviz girdileri bakımından, kendi kendine yeterli değildir .
Bu gerçek , yıllardan beri biliniyor .
İngiliz sömürge idaresinde . İngiliz krallığı . Kıbrıs adasında, ulaşımı şimendifere bağlamıştı . Lefke’den Mağusa’ya kadar, gerek insan ve gerekse yük taşımacılığı, demir yolu ile yapılmaktaydı .
İngiliz sömürge idaresi, adayı terk edeceğini anlayınca . Bu demir yolu hattını bozdu .
Ulaşımı, kara yoluna ağırlık vererek, yaptırmaya başladı .
Ada halkı, bu değişikliği, neden sonra öğrendi . İngiliz krallığı, adada, ulaşımı sağlayacak taşıtları. Kendi ürettiği motorlu araçları, ada halkına satarak , ada üzerindeki sömürüsünü devam ettirdi .
Trafik akışının, soldan olması . İngiliz yapımı araçlar, tercih sebebi
sayıldı .
Sağ direksiyon, günümüze dek geldi ve uygulanıyor .
1974 ‘ten sonra . KKTC’de araç ve insan sayısı, zaman içinde artmaya başladı .
Ulaşım için , hala daha ülkemizde, bir sistem oluşmuş değildir .
Trafik ve ulaşım sorunu, her geçen gün, daha da içinden çıkılmaz bir hal almasına rağmen . Elde, bu konuda elle tutulur ne bir proje, ne de bir plan vardır .
Petrol bağımlısı olmamıza rağmen . Gelmiş, geçmiş Hükümetler . Ulaşımın, hep kara yolu üzerinden yapılmasına göz yummuşlar . Bu konuda ciddi hiçbir proje ve plan üretmemişlerdir .
İkinci dönem Mecliste, siyasal iktidar. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı yapmış , fakat o da kağıt üzerinde kalarak . Uygulama alanına konmamıştı .
Bunu hep söyler ve yazarım . Bu plan içerisinde, İngiliz sömürge İdaresi tarafından iptal edilen, şimendifer hattının, yeniden canlandırılması projesi de vardı .
Maalesef ne o plan uygulandı, ne de bu planın içerisinde olan, o proje .
Benim ilk görev yerim , Meclisti .
O, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, elime geçti .
İlgili proje olan Şimendifer hattını, ilgili Bakana hatırlattım . Niye uygulanmadığını sordum .
Cevap :
Bizi . Taksiciler . Otobüsçüler ve kamyoncular, keser demişti .
Ben de yanıt olarak . Onları, ortak ederek, halk sektörü oluşturun demiştim .
Tabii . Bu konuda, günümüze dek hiç bir gelişme olmadı .
Gelişme, şöyle dursun .
İş, daha da çetrefilleşiyor .
İçinden çıkılmaz bir hal alıyor .
Raylı ulaşım sistemi, orta vadede oluşabilir .
Zaten, eski şimendifer hattı, tapu kayıtlarında var .
Asıl olan, günümüzde, bu petrol fiyatlarından sonra, yapılan artışlarla . Ulaşımın nasıl gerçekleşeceğidir .
Ülkede, bir çok lüks ulaşım aracı . Onun yanında, ağırlığı ve motor gücü yüksek, taşıt araçları var .
Ayrıca, lüks deniz araçları var .
Bunlar, zevk için kullanılan motorlu araçlar .
Diğer tarafta da, küçük bir arabası olan ve iş yapıp . Evine ekmek götüren emekçiler var . Akaryakıt , eşit olarak zamlandığına göre . Bu araçları ile iş yapanlar, çok büyük oranda, olumsuz olarak maddi açıdan etkileneceklerdir .
Ayni zamanda, mevcut ve yetersiz otobüslerle, iş yerlerine giden
çalışanlar da. Bu petrol zammından sonra, etkileneceklerdir .
Zam . Her sektörü olumsuz etkileyecektir .
Bu olumsuzlukların tümü ise . Çalışanın, omuzları üzerinde kalacaktır .
Ulaşımda , raylı sisteme geçilmesi için . Ne zaman düğmeye basılacak ?
Böylece, hem petrole bu kadar para ödemeyiz .
Hem de, bu kadar insanımızı, trafiğe kurban etmeyiz .
Bu haber 3953 defa okunmuştur

:

:

:

: