Hırsızlık ideolojilerle özdeşleşti mi ?

Dünya, çok partili siyasal hayata geçtiğinden beri .

Dünya, çok partili siyasal hayata geçtiğinden beri .
Her ülkede , tabii, Demokrasilerin olduğu ülkelerde .
Siyasal partiler, kitlelere, İktidara gelmeleri için, yapacaklarını, vaatlerini anlatırlar . Bu vaatlerin bütününe . Siyasal literatürde, İdeoloji denmektedir .
İdeolojiler, genellikle sağ ve sol olmak üzere dünyada ikiye ayrılır .
Bunların ortasında, Atatürk’ün İdeolojisi olan , Karma Ekonomi Sistemi gelir .
Sağ da , sol da , kendi içinde, yelpazenin kanatları gibi, kısımlara ayrılırlar .
Genellikle, Dünyada , iki büyük İdeoloji, Kapitalizm ve Sosyalizm olarak karşımıza çıkar .
Kapitalist Sisteme, halk dilinde, sağ kelimesi .
Sosyalizme de, sol kelimesi yakıştırılır .
Günümüzde, Dünyaya hakim olan İdeoloji Kapitalizm .
Yani sağ görüştür . Bu görüşe, genellikle, Milliyetçiler, sahip çıkar .
Bazı ülkelerde, Sosyalizm kullanılsa bile . Kapitalist dünya baskısı altında, tam uygulanma alanı bulamaz .
Gerek sağ , gerek sol İdeolojiler olsun . Dünyamızda, bu İdeolojileri uygulamaya çalışır görünen veya sahip çıkan, büyük bir siyasal kesim . Bu İdeolojilerin arkasına sığınarak , İktidara geldiklerinde. Amaçları, o İdeolojiyi iktidara taşımak olmaz da . O ideoloji sayesinde, ona sığınarak . Devlet kasasını çalmak veya boşaltmak için , o ideolojilerin sözde savunucuları olurlar . İş başına geldiklerinde, esas amaçları olan hırsızlıklarını . Sözde, savundukları ideolojileri ile özdeşleştirmektir .
Tabii , gerçek ideoloji sahiplerini ve ideolojileri uğruna hapislerde çürüyüp ölenleri, bunlardan ayırmak lazım .
Çünkü, bu ideoloji sahipleri, asla bunlardan taviz vermez, ölüm uğruna olsa bile .
Bizde de, sözde bu ideoloji sahipleri , ki yukarıda, ikiye ayırmıştık .
Sağ ve sol diye .
Halk arasına indiklerinde . Kendilerinden sağcı, Milliyetçi veya solcu, Sosyalist başka biri yoktur edasında, atar tutarlar .
Halkı, bu edalarla kandırıp, oy alırlar .
Siyasi makama gelirler . Makama gelir gelmez de, gerçek yüzlerine dönerek . İçindeki hırsızlık hobisi ile, sözde bağlı oldukları ideolojileri özdeşleştirip ” cebellezi “ hareketlerine başlarlar .
Devlet hazinesini veya bağlı oldukları kurumun bütçelerini . Hukukun boşluğunu yakalayarak, sağmaya başlarlar .
O makamda kalmak için , bu sağma işleminden . Ailelerini ve yandaşlarını da, yararlandırırlar .
Geçmişte, ülkemizde, bunların yaşanmış örneklerini, yargıda gördük.
Bizde, bu tür olaylara, daha elastiki, daha kulağa hoş gelen bir kelime bulunmuş .
“Yolsuzluk” diye .
Yani Hırsızlığın bir başka özdeşi . Yolsuzluk olmuş .
Ha hırsızlık , ha yolsuzluk, ikisi de ayni kapıya çıkar .
Dünyada ve bizde. Gerçek ideoloji sahipleri, bir avuç içi kadar kaldı.
Onları, yukarıda anlattıklarımdan, ayrı tutuyorum .
Zaten bunlar . O özdeşenleri, kendilerinden saymıyorlar .
Kürsülere çıkıp , Milliyetçilik nutukları atanlara .
Solculuk adına yırtılanlara , bakıldığı zaman . Kümelendikleri partilerden, isteklerine ve bekledikleri menfaatlere bakılırsa . Zaten gerçek ideolojileri belli olur.
Gerçek ideolojilerinin, savundukları ideoloji olmadığı, kısa zamanda ortaya çıkar .
Savunduğu ideolojinin . Amaç değil de, araç olduğu, kısa bir zamanda anlaşılır .
Bu da , nereden çıktı ? demeyiniz .
Bir etrafınıza bakınız .
Özdeşleşmemiş kişileri, mumla ararsanız, belki nüfusun içerisinde çok azını görebilirsiniz .

Bu haber 3992 defa okunmuştur

:

:

:

: