Şu dokunulmazlık meselesi

Geçen gün , Sn. Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili, Meclisimizde yapılan konuşmaları ve tartışmaları dinledim .

Geçen gün , Sn. Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili, Meclisimizde yapılan konuşmaları ve tartışmaları dinledim .
İktidarı oluşturan siyasi partilerin tümü . Savcılıktan gelecek tüm dokunulmazlık istemlerine, olumlu yanıt vereceklerini . Tüm yolsuzlukların önünün açılacağının, mesajını verdiler .
Ana muhalefet ise , dokunulmazlığın, Sn . Çaluda’nın vekil olmasından sonra, işleme konulmasını eleştirdi .
Genelde, bu konunun üzerinde odaklaştı .
Bazı, Ana Muhalefet Vekilleri ise . Bu işlemin hukuki değil de, Siyasi olduğu üzerinde durdu .
Bir de, Sn. Çaluda’nın işleminin ağır mı ?
Yoksa, hafif bir suç mu olduğu da, tartışma konusu yapıldı .
Cumhuriyet Meclisi, yarım gün, bu üç konu üzerinde tartıştı durdu .
Oturum, bayağı elektrikli bir havada geçti .
Sonuçta 34 oy ile . Oy çokluğu ile, dokunulmazlık kaldırıldı .
Dokunulmazlığın kaldırılmasına karşı çıkan, bir kısım UBP’li vekil, hayır oyu kullandı.
Sn. Çaluda , oturum öncesi, daha eski bir tarihte, evet oyu kullanacağını açıklamıştı .
Geçmişe baktığımızda, bu üçüncü, dokunulmazlık olayıdır ki, Meclisimizde oylanıyor .
Nedir dokunulmazlık ?
Milletvekillerinin , seçildikleri andan itibaren . Bir dönem veya ilk seçime kadar, vekillik dönemlerinde, çalışmalarından dolayı . Rahat bir çalışma ortamında, çalışmalarını sağlayacak, geçici bir imtiyaz .
Bazı çağdaş ülkelerde, bu tamamen kaldırılmış .
Bazılarında ise . Kürsü dokunulmazlığına indirilmiş .
Yani , Kürsüde mikrofonda söylediklerinden . Soruşturma ve koğuşturmaya tabii olmamaları .
Hade, sıfır dokunulmazlıktan vazgeçtim. Dokunulmazlığın kalkıp kalkmamasını tartışan vekillerden, çok büyük bir jest bekliyordum .
Bu beklentimin, umutsuz bir vakadan öteye gitmeyeceğini bile bile. Meclisi sonuna kadar dinledim, izledim .
Değerli okurlar, beklentim neydi ? Bilir misiniz ?
Hemen söyleyeyim .
Bir kişinin de çıkıp .
O tartışmalara son verecek bir öneri, getirmesini .
“ Kürsü dokunulmazlık” önerisini Meclis Başkanlığına vermesini .
O günkü Meclisi izleyenler, bunun olmadığını gördüler .
Bu konu geçmişte tartışılmış . Tartışmalarda her vekil olumlu konuşmuş . Fakat iş başa düşünce . Dokunulmazlık zırhı daha tatlı gelmiş .
“ Ne olur ne olmaz “diye .
Gelinen aşamada .
Sn. Çaluda’nın dokunulmazlığı, kalkmış oldu .
Ben, Sn. Çaluda’dan . Kendisi için dokunulmazlığının kalkması açısından kullandığı “evet” oyunun yanında . Kürsüden tüm vekillerin dokunulmazlığının kalkmasını ve sadece kürsü dokunulmazlığına indirgenmesi teklifinde bulunmasını, beklerdim .
Bunu yapmadı .
Yapmış olsa idi . Genel Kurulun mecrası, başka yöne dönecekti .
O zaman görecektik bakalım, kimler Çaluda’nın teklifine “evet .” Kimler “hayır” diyecekti .
Yani “ Hanya , Konya “ meselesi .
Tabii bu teklif, yine yapılabilir .
Fakat unutmayalım ki .
“Demir, tavında dövülür .”
Gelinen aşamada . Yeni dokunulmazlık dosyaları, Meclisin yolunda olacak .
Bu olay .
Hem Siyasilere .
Hem de Bürokratlara . “Kulak küpe “ olayını anımsatması bakımından da, bir uyarı niteliğindedir .
Son cümlemde, şunları söylemek istiyorum .
Sakın ola, bu dokunulmazlık olayı . Sadece, Sn . Çaluda ile iktifa etmesin .
Bu haber 3896 defa okunmuştur

:

:

:

: