Siyasal partilerin kurultayları

Siyasal bilimlerde ve siyaset tarihinde . Klasik Demokrasiye girildiği tarihten sonra . Siyasal partiler, ön plana çıktı .

Siyasal bilimlerde ve siyaset tarihinde . Klasik Demokrasiye girildiği tarihten sonra .
Siyasal partiler, ön plana çıktı .
İkinci Dünya Savaşından sonra ise . Demokrasi daha da çağdaşlaştırıldı . Siyasal partiler , Demokrasi ile yönetilen ülkelerde . Demokrasilerin vaz geçilmez unsurları, olmuşlardır .
Değer unsurlar, nelerdir ?
Hatırlatmada fayda umuyorum .
Yasama , Yürütme ve Yargı .
Bazı siyaset bilimcileri . Siyasal partileri de, Yürütmenin içine alırlar.
Nedeni ise , Ülkedeki idari mevzuat gereği . Sonuçta, idareye gelecek ve ülkeyi idare edeceklerin, siyasal partiler olduğunu. Bu nedenle de, Siyasal partilerin , yürütme erkinin, temel taşlarından olduğunu söylerler .
Yani, gerek klasik .
Gerekse, çağdaş Demokrasilerde .
Siyasal partilerin varlığı, çok önemli .
Siyasal partilerin olmadığı bir Demokratik rejimde . Demokrasiden bahsetmek mümkün değil .
Dolayısı ile, Siyasal partilerin olması nedeni ile, Demokrasiler hayat bulur .
Tabii .
Demokrasiler . Halkın, Yönetimde ağırlığını duyurması . Bizzat benim dedikleri partileri, desteklemeleri ile mümkündür .
Genellikle .
Bu, Temsili Demokrasi ile yerine getirilmektedir .
Bir ülkede siyasal partiler . Demokrasi gereği . Halkın onay ve desteği ile hayat bulurlar .
Bunun için , bulundukları ülke mevzuatına uygun olarak . Örgütlenmeleri kaçınılmazdır .
Nasıl bir örgütlenme yapılacağı . İlgili yasalarında, kurallar halinde belirtilmiştir .
Bu, bizde de , ilgili yasa ile düzenlenmiştir .
İlçelerde ve taşrada , örgütlenmeye gidilir .
Oluşan örgütler de .
Partiyi yönetecek olan , Parti yöneticilerini seçer .
Bu Genel Başkan ve diğer yönetim kadrolarının seçilmesi ile, siyasal partilerin oluşumu tamamlanır .
Pazar gün , yani öbür gün. Bir siyasal partimizin, parti yönetim kadrolarını seçmek için, seçim yapılacak .
Buna, bazı kesimler Kongre, bazı kesimler de, Kurultay demektedir.
Kurultay . Orta Asya’dan günümüze kadar gelen bir isim .
Kurultayını yapacak partimiz . UBP .
Başkanlığa . Yani ilerde ülkeyi yönetecek olan Başbakanlığa ait .
Üyeleri etkilemeye yönelik . Bir çok anket yapıldı.
En büyük anket . Pazar günü yapılacak seçimde, sandıktan çıkacak olan sonuç olacak .
Sonuçta, bir aday ipi göğüsleyecek .
Bana göre , bu Kurultayda, en büyük seçim . Hem partinin politikalarını . Hem de parti iktidara geldiğinde ülkeyi yönetmektir .
Bir partinin ülkeyi yönetecek organı . Bakanlar Kurulu değildir .
İktidara gelen partinin, Partililer tarafından seçilecek, Parti Meclisi yönetecektir .
Partinin beyin takımı ve lokomotifi . Parti Meclisidir .
UBP’nin Parti Meclisine yapılan müracaat . Beklenenin üzerinde bir rakama ulaştı .
Dileğim . Parti Meclisi koltuklarına oturacak kişilerin . O koltukların tihnetini vermesidir .
Ülkeyi, on Bakan yönetmek için yola çıkabilir .
Bunlara, ülkeyi yönetecek politikaları üretecek . Seçilecek olan Parti Meclisi üyeleri olacaktır .
Bence , esas seçim . Öbür gün, bu olacaktır .
Meramımı bilmem anlatabildim mi ?
Bu haber 4040 defa okunmuştur

:

:

:

: