Redd-i vicdan

44 yıldır, idarenin ihmali sonucu . Ülke altyapılarının meydana getirdiği olumsuzluklar ve dört gencin hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak oluşan gündemin. Saman alevi gibi yanıp sönmeye başladığını .

44 yıldır, idarenin ihmali sonucu . Ülke altyapılarının meydana getirdiği olumsuzluklar ve dört gencin hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak oluşan gündemin. Saman alevi gibi yanıp sönmeye başladığını .
Onun yerine, vicdanı reddin geçtiğini, hep birlikte yaşayarak görmekteyiz .
KKTC ‘de gündem, şimdi vicdanı ret .
Halkın büyük bir kısmı, bu yeni oluşturulan gündemin peşine düşerek . Ülkedeki enflasyonist baskıları . Dövizin tekrar yükselişini .
Piyasanın denetimsizliği sonucu , fiyatların el yaktığını .
Ülkede uygulanan politikalarla . Her alanda, üretimin taban yaptığını . Bilhassa . Tarım ve Hayvancılık sektörünün, durma noktasına geldiğini .
Kriminal suçlarda, beklenmedik bir artışın olduğunu .
Başkentin , meydan muharebesine dönüştüğünü .
Adanın, batısında neredeyse savaş durumu olduğunu . Bir yana bırakarak . Tüm Halk . Redd-i vicdana odaklandık .
Genellikle, askerlik çağına gelmiş olan gençleri ilgilendirmesi gerekirken . Nerede isi, halkın tümü, bu redd-i vicdanla yatıp, kalkmaya başladı .
Hükümetteki partilerin, seçim beyannamesi ve Hükümet programına aldıkları “vicdanı reddi .“ Meclise getirme kararı aldılar .
Vicdanı ret . Din ve vicdan özgürlüğünden ortaya çıkan bir mefhum .
Birleşmiş Milletler ve Avrupa sözleşmesinde yer bulmuş .
Bir çok ülke, bunu kabul etmiş .
Bizim de, can atıp girmeye çalıştığımız, Avrupa Birliğindeki vicdanı reddin durumu .
Temel Haklar Bildirgesinin 10 ‘ cu maddesine göre :
Herkes, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü hakkına sahiptir . Bu hak din veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını tek başına veya topluluk halinde , aleni ve gizli olarak ibadet etme, öğretme , uygulama ve gereklerine uyma şeklinde açığa vurma özgürlüğünü içerir .
Bu hakkın kullanılmasına ilişkin, ulusal mevzuata uygun olarak. Dini nedenlerle, askerlik görevini yapmayı reddetme hakkı, tanınmaktadır .
Onuncu madde . Vicdani reddi, tamamen din mefhumunun üzerine inşa etmiştir . Dini inanç burada esas temeli oluşturmaktadır . İşin temeli de budur .
Bu açıklamaları yaptıktan sonra, gelelim bizdeki redd-i vicdana .
Bizde bu yola çıkanların acaba dini inançları nedir ?
Hangi dinin inancı ile vicdanlarının sesini dinleyerek, yola çıkmışlardır ?
Mihenk taşı . Din olan, vicdanı redde . Din mefhumu olmadan, vicdanı redde soyunuyoruz .
Bir çok din, insan öldürmeyi yasaklıyor .
Fakat, o dinin yöneticileri, belli ideolojiler uğruna . Kendilerinden olmayan . İsteklerini kabul etmeyen, insan veya halkların öldürülmesi ile ilgili, perde gerisinden ferman çıkarabiliyorlar .
Din icabı ve buna bağlı olarak oluşan, vicdanın sesi. İnsan öldürmemekse ve bu nedenle ele silah almamaksa . Üzerine, öldürmek için çevrilen silaha karşı da, ne yapılacağını . Bu yola çıkanlar açıklamalıdırlar .
Yoksa, o anda da. O vicdanı düşünceyi savunarak . Ölümü, kabul mü edeceklerdir ?
Ülkede, bu yola çıkanların arkasında, maalesef dini inanç ve buna dayalı oluşmuş bir vicdan olduğunu da görmek, mümkün değil .
Bu yola, başka saiklerle çıkılmış gibi .
Gelelim bu gün Cumhuriyet Meclisine verilecek yasa tasarısına .
Hükümeti oluşturan partilerin Başkanları ve Bakanlar, tasarıya imza atmışlardır .
Meclis gruplarındaki vekillerin, bu tasarıdan haberleri yok .
Atmamış olsalar, bu bir tasarı değil . Öneri olurdu .
Tasarıya bakanların, imzaları atılmış atılmasına da .
Hukuk Dairesinin, bu tasarı ile ilgili görüşünü isteyen Hükümete . Başsavcılık . Tasarının yasalaşması ile ilgili istenen imzayı atmamıştır .
Hukuk Dairesi bir imza atmıştır .
Fakat, Hükümetin istediği nitelikte bir imza atmamıştır .
Başbakan . Başsavcılığın görüşünün, olumsuz olduğunu belirtmiştir .
Tabii olumsuzluk . Anayasal engel .
Ne diyor bizim Anayasamız ?
Yurt Ödevi :
Md 74 . 1. Silahlı Kuvvetlerde yurt ödevi . Her yurttaşın hakkı ve
kutsal ödevidir.
2 . Yurt ödevine ilişkin kurallar yasa ile düzenlenir .
Eşitlik:
Md 8 . 1 . Her kes hiçbir ayırım gözetilmeksizin . Anayasa ve yasa
önünde eşittir. Hiçbir kişi, aile, zümre ve sınıfa ayrıcalık
tanınamaz .
Askerliği Anayasamız . Hem bir hak . Hem de bir ödev olarak açıkça belirtmiştir .
Başsavcılığın olumsuz görüşüne rağmen . Bu yasa tasarısı, aksi bir durum olmazsa. Mecliste .
Geçmiş Hükümetteki gibi . Geçiciler olayının bir benzer senaryosu . Şimdi gençler üzerinde, oynanmaktadır .
Senaryo şu :
Anayasal engele karşın . Geçicilerde olduğu gibi . Top Anayasa Mahkemesine atılmaya çalışılmakta ..
Bu haber 3943 defa okunmuştur

:

:

:

: