Nerelerden nerelere?

Dünyaya geldikten, dört yıl sonra . Yani dört yaşımda . Felaket olarak nitelendirilen depremle tanıştım .

Dünyaya geldikten, dört yıl sonra . Yani dört yaşımda . Felaket olarak nitelendirilen depremle tanıştım .
Meşhur 1953 Baf depremi. O dönemlerde. Deprem olarak söylenmiyordu .
Halk dilinde . Zelzele deniliyordu .
İkinci Dünya savaşı felaketinden sonra gelen bu felaket karşısında. Türk ve Rum halkı, çadırlarda yaşam sürmeye başladı .
Yaralar daha sarılmamıştı ki .
Bu sefer . Sadece Kıbrıs Türk halkı için . Depremden daha da büyük bir felaket olacak olan ve yıllarca acısını çekeceğimiz bir felaketi. Bir arada, birlikte yaşadığı Rumlar tarafından sadece Türkleri kapsayacak şekilde organize edilen. EOKA terör örgütü ile de 1955 ‘te tanıştım .
Örgütün amacı, Adayı Yunanistan’a bağlamak. Buna engel olan Kıbrıs Türklerini de ortadan kaldırmak .
Kıbrıs Türk Halkı, kısa bir bocalamadan sonra. Ortadan kaldırılmamak için çareler aradı . Örgütlenmeye çalıştı .
Bir müddet sonra . Tüm Kıbrıs Türkünün ağzında bir slogan halinde olarak Dr. Küçük ismi ile tanıştım .
“Yaya ya, şaşa şa . Dr. Küçük çok yaşa “ diye .
1950 ‘lerin ismi Dr. Küçük olarak Tüm Kıbrıslı Türklerin ağzında beyinlerinde idi.
Artık Dr. Küçük ismi, Kıbrıs Türkleri için bir kurtuluş simgesi olmuştu.
Enosis’i engellemek için, Türkler tarafından yapılan nümayişlerde . Onun resimlerini taşıyan pankartlar vardı . Onun söylediği cümleler yazılmaktaydı .
Çıkardığı gazete ile de, Kıbrıs Türklerinin haklarını savunuyor . Haklılığını ispat ediyordu .
Dr. Küçük’ün önderliğinde girişilen hareketler sayesinde. Kıbrıs Adasında, Rumlar tarafından iddia edilen Türk unsurunun olmadığı yalanları karşısında . Dr. Küçük’ ün yurt dışı ziyaret ve temasları bunları bir bir çürütüyor . Adanın Rumlar gibi bir sahibinin de Türk Halkı olduğu gerçeğini dünyaya söyleyerek ispat ederek . Kabul ettiriyordu .
Bunun bir sonucu da . Rumlarla oluşturulan ortaklık Cumhuriyeti oldu .
Fonksiyonel esasa dayanan bir Federasyon oluşturularak. Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu .
Dr. Küçük Cumhuriyetin Cumhur Başkan Muavini oldu .
Kıbrıs Türklerini adanın bir ortağı olarak hazmetmeyen Rumlar . Bu Cumhuriyeti üç yıl olmadan . Kıbrıs Türk Halkını soykırıma tabi tutarak. Adanın tek hakimi olmak istediler .
21 Aralık’ta . Düğmeye bastılar .
Bu tarihten sonra . Dr . Küçük’ün sıkıntılı yılları başladı .
Kıbrıs Türk halkı . Salimen, Türklerin olduğu yörelere göç ettiler .
Barınılacak yer yoktu . Türk halkı, kış kıyamette aç ve açıkta idi.
Kızılay’ın çadır kentleri imdada yetişti .
Ayni zamanda . Yine Kızılay’ın aş evleri sayesinde, beslenme sorunu da kısmen giderildi .
Adanın dört bir yanından, Dr. Küçük’e yardım yakarışları ve istekleri gelmeye devam etti .
Savunmak için, TMT örgütü. ilk kez açığa çıktı. Örgüt. Düzenli bir güvenlik birliği haline dönüştürüldü. Savunma mevzilerde oluşturuldu.
Dr. Küçük bu göreve, 1973 yılına kadar devam etti . Bu tarihten sonra da, görevi Rauf Denktaş’a bıraktı.
Kıbrıs Türkleri ile verdiği mücadeleyi. Gazetesi Halkın Sesi’nde devam ettirdi .
Rahmetli Dr. Küçük’ü yakından tanımam, o yıllarda oldu .
Halkın Sesi’nin, Ankara muhabirliğini almıştım .
Türkiye’nin Başkentinden, haberler gönderiyordum .
Adaya gelişlerimde . Uzun sohbetlerimiz olurdu .
Meslek olarak Dr’ idi . Fakat bana göre gazeteciliği ön planda tutuyordu .
Gayet disiplinli bir gazetecilik hayatı vardı .
O yıllarda da . Halkın isteklerini dinler . İlgililere çözüm bulması için. Gazetesinde önerilerde bulunurdu .
Dr. Fazıl Küçük .
Kıbrıs Türk halkının . Bağımsızlık . Egemenlik ve özgürlüğüne giden yolda ilk kilometre taşıdır . Hedefe ulaşmak için de, bu yol yine onun zamanında asfaltlanmıştır .
Aramızdan ayrılışının 35 ‘ci yılında . Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü . Saygıyla . Rahmetle . Minnetle . Özlemle anıyoruz .
Işıkları hiç eksik olmasın .
Bu haber 3991 defa okunmuştur

:

:

:

: