Trajik komik bir durum

1974 Barış Harekatından sonra . KKTC sınırları dışında kalmış Güneydeki Türkler . Dağlardan . Bayırlardan . Dere yataklarından . Denizden .

1974 Barış Harekatından sonra . KKTC sınırları dışında kalmış Güneydeki Türkler . Dağlardan . Bayırlardan . Dere yataklarından . Denizden . Velhasıl her türlü yolu deneyerek özgür topraklara geçmek için büyük uğraşlar vermişlerdi . Rum şoförlere para karşılığında, KKTC sınırlarına, Türk kesimine geçmeleri için de epey paralar ödemiş bir çok Türk bayanın dağlarda , parası alınarak. Türk kesimine geçirilme vaadi ile tecavüz edilmiş ve öldürülmüştür .
Bu yaşananları . Belleklerimizde tekrar canlandırdıktan sonra . Gelelim esas konumuza .
Bilindiği gibi , Güneyden Kuzeye göç etmiş olan Güney göçmen Türklerinin bir çoğunun, Güneyde kendilerine ait özel mülkleri vardı .
Kuzeye göç ettikten sonra . Belirli bir plan ve program çerçevesinde, bölgelere rehabilite edilmiş ve oradaki Rum mülklerine iskan edilmişlerdir .
Bu geçici durumu kalıcılaştırmak ve iç hukukun bir parçası haline getirmek için . 1 Ekim 1974 ‘te kurulan Otonom Türk Yönetimi . 13 Şubat 1975 ‘te Kıbrıs Türk Federe Devletini kurdu. Yeni idare, ülkeyi yönetecek yasalarını da yapmaya başladı .
İlk çıkardığı yasalardan biri de, 1976 yılında . Seçim ve Halk oylaması yasasını geçirdi ve ülkeyi seçimlere götürdü .
Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi .
Buna paralel olarak da , Güneyden gelen Türklerin, eş değer mülkleri karşılığı. Kuzeyden alacakları mülklerle ilgili olarak, 1977 ‘de Güney göçmenlerini kapsayacak bir yasayı da Meclisinden geçirdi .
Yasanın adı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası .
Güney Türk göçmenlere, eşdeğerlerine karşılık verilecek kaynakların kurallarını belirleyen söz konusu Yasaya binaen, işlemler yapılmaya başlandı .
Siyasi idare . Yasanın resmi gazetede ilanı ile , Güney göçmenlerinin başvurularını alıp karara bağlayacak yasaya uygun . Eşdeğer Mal Tazmin Komisyonları oluşturdu .
Bu komisyonlar . Uzman kişilerden oluşturularak . Hizmet içi eğitime tabi tutularak, işe başlatıldı .
Kaynak paketleri ilan edilerek . Güney göçmenine eşdeğer mallarına karşı mal vermeye başladılar .
İşte bu Yasaya dayanarak . 1995 senesinin 21 ‘ci gününde eşdeğerine karşılık Güneş Köy de bir konut alan . C . A . D . Bu konutu 13 . 7 . 1999 ‘da Ş. A . bağış yolu ile devretti .
Konut . Bir ev ve avludan müteşekkil .
1995 yılından 2018 yılının son ayına kadar, konut sahipleri . Konutlarında huzur içerisinde oturdular .
Bu tarihten günümüze dek , ev sakinlerinin huzuru kaçtı !
Evlerinin önündeki , eve giden yolun içinde olduğu bölümü . 2018’in son ayında, eve girişi olan alan veya yerin . Yan tarafta oturan
kişiye tarımsal alan olarak kiralandığını öğrendiler .
1995 ‘te ilgili komisyon . Eşdeğer olarak içinde oturan kişilere konutu verirken . Konut ve avlunun ayrı parsellerde olduğunu görmemiş veya gözden kaçırmış olacak ki . Sadece binanın oturduğu parseli tapuya kaydetmiş . Avluyu içeren parseli, tapuya kaydetmemiş. Söz konusu parsel o kadar küçük ki, değil tarım . inşaata da elverişli değil .
Konut sahiplerinin verdiği bilgiye göre . 74 öncesi mülk sahibi .Her iki parselin de tapusunda kayıtlı olduğunu söyledi .
Olayı yerinde gören . İşin aslını ortaya çıkarır . Yoldan konuta girerken , kiralanan parselin içerisinden, bir buçuk iki metre genişliğinde, beton bir yoldan geçilerek gidiliyor ve yoldan eve kadar, Asma çardağının da 74 ‘ten önce kalması . Bunun bir kanıtı olsa gerek.
İskan alanı içerisinde . Özel Rum mülkleri . İskan ve Topraklandırma Eş Değer Yasasına göre . Eşdeğer mal puanları olan Güney göçmenlerinindir .
Bu konuda Anayasa Mahkemesinin de kararı vardır .
İdare . Yapmış olduğu hatadan geri dönebilir . Bu genel Hukuk ilkesidir .
Güney göçmeninin eş değer sorunu çözülmeden . Kaynakların başka bir amaç için kullanılması, hangi adalete dayanır .
Kaldı ki . İyi İdare Yasası kurallarına da ters bir uygulama .
Evlerinin giriş avlusu , sözde tarımsal arazi olarak kiralanan konut sahipleri . Yapılan yanlış ve mağdur edici durumu İlgili mercilere başvurarak . Mağduriyetlerinin giderilmesin talep etmişlerdir .
Yanıtı merakla bekliyoruz .
Kurucu Cumhurbaşkanı Sn. Denktaş’ın . Değerli Eşi Aydın Denktaş Hanımefendiye de Tanrıdan rahmetler diler . Işıklarının bol olmasını temenni ederken . Geride kalanlara da sabırlar niyaz ederim .
Bu haber 3856 defa okunmuştur

:

:

:

: