Türkiye’de düğmeye basıldı bizde ne zaman basılacak ?

Dövizin yükselmesini bahane gösterip . Doyulmaz bir fiyat artışında, yarışa giren satıcılara karşı, yükselen ses karşısında .

Dövizin yükselmesini bahane gösterip . Doyulmaz bir fiyat artışında, yarışa giren satıcılara karşı, yükselen ses karşısında . Aciz kalan Hükümetin, bir şey yapamamasına . Bu sütundan bazı önerilerde bulunmuş ve örnekler göstermiştim .
1970 ‘lerde . 1967 deki Arap İsrail savaşında . Petrol ambargosuna giden Arap ülkelerinden dolayı . Dünya ekonomisi alt üst olmuş . Dünyada bir çok şirket batmış . Bir çoğu küçülmüş . Bazıları da üretime ara vermişti .
Bunun sonuçları, tüm dünyayı olumsuz etkilediği gibi. Türkiye’yi de etkiledi. Adayı da etkiledi .
Tabii petrol ambargosunun olumsuz sonuçları, yıllarca sürmüştü .
Petrol fiyatları, dünyada tavan yaparken . Petrol ihracatçısı ülkelerin ekonomileri, tam tersi tabana doğru seyretmeye başlamıştı .
Bunun bir sonucu da, bazı ülkelerin para birimlerinin, ekonomik kriz sonucunda devalüe edilmeleri . Yani alım güçlerinin geriye çekilmeleriydi .
Türkiye de, bundan nasibini alan ülkeler arasında idi .
Bunu, Türkiye’ye tahsile gittiğim ilk yıllarda ben de yaşamıştım .
Fiyatlar alabildiğine yükselmiş . Bilhassa gıda maddelerinin ve temel tüketim mallarının fiyatlarına erişmek. İtfaiye merdivenleri ile bile mümkün olmamaktaydı .
En temel besin maddesi olan ekmek bile, erişilemez bir noktaya gelmişti .
Halk, hayat pahalılığı ve başı boş olan piyasalardaki fiyat artışları karşısında. Her gün yollarda sokaklarda . Mevcut iktidarı protesto ediyordu .
Gösteriler, ideolojik boyuta kayarak, öldürme olaylarına varmaya başlayınca . Silahlı Kuvvetler, Hükümete 12 Mart 1971 ‘de muhtıra vererek . Gidişatı düzeltecek bir Hükümet modeli istedi . Hükümet istifa ederek, teknokratlardan oluşan bir Hükümet kuruldu . Siyasi nedenlerden dolayı , o Hükümetin ömrü çok kısa oldu .
Meclis erken seçime giderek . Meclisi yenileme yoluna gitti .
Tabii bu zaman süreci içerisinde, hayat alabildiğine pahalılaştı . Döviz karşısında, Türk Parasının alım gücü, daha da güçsüzleşti .
Türkiye’de, yeni Koalisyon Hükümeti kuruldu .
Ecevit başkanlığında, MSP ile Hükümet oluşturuldu .
Bu Hükümet için, Türkiye’de o zamanki manşetlerde yazılanlardan biri aklımda . “ Enkaz devraldı .” Hazinedeki döviz miktarı 63 sentti .
Pahalılık almış başını gidiyor .
Pahalılık bir yana mal da bulmak zor . Her şey kara borsa .
Dar gelirli vatandaşlar . Evlerine, sadece ekmek bile alamayacak durumda .
Rahmetli Ecevit . CHP’ne bağlı tüm Belediyelere . İlk icraat olarak . Halkın ucuza ekmek yiyebilecekleri . Halk ekmek fırınlarını açtırmak oldu . Arkasından da . Yine Belediyelerin açtıkları ve tamamen temel gıda maddelerine dayalı . Tanzim satış mağazalarını açtırdı .
Bu satış tanzim mağazaları sayesinde, halk çok ucuza karnını doyurmanın yolunu bulmuştu .
Biz de, öğrenciler olarak . Ankara’da satış tanzim mağazalarından çok yararlanmıştık .
Bu mağazalar . Özal zamanında . Yavaş yavaş kapatılmış . Halk ekmek fırınları ise, yok denecek sayıya indirgenmişti .
Dövizi bahane eden, Türkiye’deki gıda şirketleri ve satıcıların. Gıda maddelerinin fiyatlarına , alabildiğine artış yapmaları karşısında . Bizzat Sn. Erdoğan’ın, aylar önceki ikaz ve uyarılarına karşın . Kulaklarına pamuk tıkamaları sonucu .
Geçen Çarşamba akşamı, Türkiye haberlerini izlerken . Bu sütunlardan . Bizim Hükümetimize önerdiğim . Tanzim satış mağazaları oluşturularak . Hem halkın ucuz gıda maddeleri almaları . Hem de fiyatlara bir denge unsuru oluşturması bakımından olsa gerek.
AKP, Belediyelere satış tanzim mağazalarını oluşturmaları için düğmeye basarak talimatı vermiştir .
Sn. Erdoğan . O dönemlerde Belediye Başkanlığı da yapmıştı .
O mağazalar, onun döneminde Türkiye’de faaliyette idi .
Erdoğan’ın bu konuda düğmeye basması . Sermayeyi, fiyatlar açısından dizginleyememesinin , bir göstergesi olarak görebilir miyiz?
Sn. Erdoğan, dizginlemeyi . Satış tanzim mağazaları ile yapmaya kararlı .
Belki, bizimkiler de, Türkiye’deki parmak ve düğmeyi görürler ve Sn. Erdoğan gibi harekete geçerek . Uzun yıllar çalışan ve halka hizmet veren . Bilinmeyen gerekçelerle kapatılan . Tanzim satış mağazalarını.
Tekrar halkın hizmetine sunarak . Halka ucuz gıda maddeleri yedirirler.
Serbest piyasa ekonomisi martavalını da, ikide birde tekrarlamasınlar . Türkiye’de , Serbest piyasa ekonomisinin daniskası uygulanmaktadır .


Bu haber 3876 defa okunmuştur

:

:

:

: