Güneş enerjisinden faydalanmayı hükümet teşvik edip desteklemelidir

Ülkelerin ve o ülkelerde yaşayan insanların kalkınması, mutluluğu , gönenci , medeniyeti. Sanayileşme , tarım , turizm ve eğitimle mümkün .

Ülkelerin ve o ülkelerde yaşayan insanların kalkınması, mutluluğu , gönenci , medeniyeti. Sanayileşme , tarım , turizm ve eğitimle mümkün .
Bu ögeleri, çoğaltmak mümkün .
Bunların olabilmesi için .
Ekonominin, üretim ekonomisi olarak işlev yapması gerekmekte. Bu tek şart olarak, bir çok ülke ve devletin kalkınma planlarına girerek, uygulama alanı bulmaktadır .
Bunun, gerçekleşmesinin yegane ve tek unsuru enerjidir .
Bizde, bu amaçla kullanılan enerji türü, elektrik enerjisidir .
Maalesef, ülkemizde başka enerji kaynağı ve türü bulunmamaktadır.
Dolayısı ile, ekonomiyi , sanayii , tarımı , turizmi ve üniversitelerin çarklarını. Bu enerji türü ile çevirmemiz gerekmektedir .
Çünkü, başka alternatifimiz yok .
Elektrik enerjisinin elde edilmesi ise, dövizle elde edilen akaryakıt ile mümkün .
Bu da, Türk parasının değer kaybı nedeni ile, bir hayli yüksek meblağlara ulaşmaktadır .
Bırakınız ülkenin kalkınmasını .
Vatandaşlarımızın, sosyal yaşantılarını çekilmez hale getirdi . Elektrik düğmesine dokunup dokunmama arasında, eli titremektedir.
Mevcut elektrik fiyatları ile, değil kalkınma. Bu elektrik fiyatları ile ülke çekilmez olmuştur .
Dövize endeksli, elektrik faturalarındaki rakamlar. Tüm hayatı pahalılaştırmakta . Ekonomide beklenen atılımların gerçekleşmesi, mümkün olmamaktadır .
En küçük üreticiden, en büyüğüne kadar, tüm sektörler. Bu sıkıntının sancılarını çekmektedirler .
Bu yapısı ile, Elektrik enerjisinden. Beklenen atılım ve kalkınma mümkün olabilir mi ?
Aksini iddia edenler varsa . Buyurup, iddialarını kanıtlasınlar .
Sanayici, bu durumdan memnun mu ?
Tarımcı .
Narenciyeci .
Hayvancı .
Turizmci .
Eğitimci .
Vatandaş .
Hiç biri memnun değil .
Zaten, memnuniyetsizliklerini dile getiriyorlar .
Ülkedeki, elektrik enerjisinin bu yapısı, sürdürülebilir bir yapı olmaktan çıkmıştır .
Bu astronomik rakamlarla, ekonomiyi kalkındırmak, ancak mucizelere baliğdir .
Bunun dışında, yani elektrik enerjisinden başka bir enerji türü. Bu aşamada bulunmadığı için . Bunun, fiyatlarının düşürülmesinden başka çare yoktur .
Yeni Hükümet .
Bu konuda, ciddi atılımlar yapmak için, açıklamalarda bulunuyor .
Sn. Başbakan, dün yaptığı açıklamada, bu konuya da yer vererek . Elektrik enerjisinin, kaplo ile, Türkiye’den getirilmesi konusunda. Ciddi adımlar atılacağından, bahsetti .
Sn. Tatar .
Güneş enerjisinden de bahsetti .
Ülkemiz, nerede ise 12 ay, güneş görmektedir .
Güneş enerjisinden ne kadar faydalanıyoruz .
BRT bu konuda Devlet Kurumlarına öncülük yaptı.
Sn. Denktaş, hükümetteyken . Tüm devlet daireleri için, bu müjdeyi vermişti .
Bir çok vatandaş ve özer sektör, çok az sayıda olsa da, güneş enerjisinden faydalanmaya başladı .
Sn. Tatar, açıklamasında . Güneş enerjisinin, toplam enerjinin % 20 kadar olduğunu belirtiyor .
Güneş enerjisinden faydalanmanın maliyeti, bir hayli kabarık .
Bunu özel sektör yapıyor .
Hükümet, bunu ucuzlatacak tedbirler veya teşvikleri gündeme getirmelidir .
Hükümet, mutlaka ve mutlaka . Güneş enerjisini, KKTC de bir yaşam biçimi haline getirmenin, yollarını aramalıdır .
Ancak ve ancak, o zaman kalkınmanın sağlanmasını sağlayabilir .
Bu elektrik fiyatları ile, üretim ekonomisini yakalamak ve uygulamak, bu ortamda mümkün değildir .
Değil kalkınmak .
Ekonomik çarkı, bu şartlarda, Rolantide bile çevirip, döndüremezsiniz bile .
Bu çark, ancak ve ancak . Doğudan doğup, batıdan batan güneşle. Rölantiden çıkarılıp, istenilen sürate getirilerek. Sosyal yaşam, rahatlatılabilir .
Bu haber 4438 defa okunmuştur

:

:

:

: