Emperyal güçlerin füzesi ve acemiliğimiz

Pazarı pazartesine bağlayan gecede, yapılan tespitler ve TSK radar bulgularına göre . Söz konusu füzenin, hangi noktadan kalktığı ve gidiş yönü adım adım izlenmiştir .

Pazarı pazartesine bağlayan gecede, yapılan tespitler ve TSK radar bulgularına göre . Söz konusu füzenin, hangi noktadan kalktığı ve gidiş yönü adım adım izlenmiştir .
TSK bağlı Awacslar, Mersin ve Diyarbakır olmak üzere ateşlendiği rampadan tespit edildi .
TSK’de, böyle bir radar sistemi var .
Bizde ise, böyle bir olanak yok .
En çok kullanılan Enerji kaynakları , petrol ve petrol ürünleri olduğundan .
Bu kaynak da, Orta Doğu’da bulunduğundan .
Bölge, Emperyal güçlerin salyalarını akıtmaktadır .
Bu kaynakları elde etmek için , yapmayacakları insanlık dışı hareket ve eylem yoktur .
Orta Doğu, artan enerji kaynakları sayesinde . Emperyal güçlerin, çekim alanları olmaktadır .
Böl, parçala, yönet politikaları ile, hedeflerine ulaşmak için yapmayacakları hiçbir şey yoktur .
Bunun için, ülkemiz . Bu denli tehlikelere açıktır .
1967 Arap İsrail Savaşında da, buna benzer füze . Baf Akama bölgesinde, denize düşmüştü .
Pazar akşamı, Taşkent yakınlarına düşen füze . Ne ilk ne de son olabilir .
Füzenin düştüğü saatlerde, çıkan gürültü ve alev, yörede tüm iskan alanlarında görülmüştür .
Gürültüyü duyan, alevi gören veya başka kanallardan haber alan vatandaşlar . Piknik alanına gider gibi, olay yerine koşmuştur .
Bu hareket, çok büyük yanlış ve sakıncalı harekettir .
Düşen füzenin niteliği, tespit edilmeden .
Etki alanının gücü .
Tekrardan infilak ve patlamaların olup olmadığı, ortaya uzmanlar tarafından çıkarılmadan .
Vatandaşların, olay yerine gitmesinde, beis görmeyen yöneticilerin. Bu konuda, acemice davrandıkları ortaya çıkmadı mı ?
Türkiye’de, bu konuda açıklamada bulunan Savunma uzmanı .
S- 200. Sıvı yakıt kullanan bir füze sistemi. Kullanılan yakıt zehirli bir niteliğe sahiptir . Bu nitelikte bir füzenin düşmesinde, çevre güvenliğinin alınması şarttır .
Bu olayda, böyle bir önlem alınmış mı ?
Nerede ise, olay yerine, turlar düzenlenecekti .
Bu tür olayların önlenmesi için, hava savunma sistemlerinin oluşması şart .
Bu ise, büyük maliyetlere baliğ .
KKTC’nin, eti ne, budu ne ?
TC . Bizim garantörümüz .
Bunun başında, can ve mal güvenliğinin garantisi var .
Türkiye, hava savunma sistemine . Yeni yeni giriyor .
Rusya’dan S- 400 alıyor .
Bunun yanında, hava sahasını, anında kontrol edecek radar sistemi de, birlikte geliyor .
Sistem kurulurken, KKTC, hava sahası da sisteme dahil edilerek . İleride meydana gelmesi muhtemel bu olaylardan, Kıbrıs Türk Halkı da, kendisini güvencede bulur .
Biri çıkıp sorabilir . Kıbrıs Türk Halkı, niçin muhtemel olarak bu olayla karşılaşsın ?
Kıbrıs’taki, İngiliz üslerinden kalkan savaş uçaklarının getireceği tehlike . Ayrıca, bu üslerdeki çeşitli niteliklerde bulunan füzelerin kullanılması ile oluşacak tehlike, yeterlidir.
Taşkent’e düşen füze ile ilgili olarak . Güney komşumuz “Kıssadan hisse” çıkarmaya çalışmış .
BM temsilcisi Şepar aracılığı ile Anastasiadis . Sn. Akıncı’dan, güneyin de olay yerinde inceleme ve yardım yapmasını teklif etmiş .
Bana göre, araştırma ile ilgili donanım . Güneyde Türkiye’dekinden daha fazla değildir .
Bundan amaç .
Anastasiadis efendinin . Kuzeyde de, hükümranlık hakkını kanıtlamaya çalışmasıdır .
Nitekim, bunda başarılı olamadığından olacak ki . Füze ile ilgili bölge ülkeleri ile temasa geçti .
Amaç. Tüm Kıbrıs’ın egemeni olmak .
Füze olayı .
Güneyi Turizm mevsiminde fena vurmuş olacak ki . Sözde savunma bakanları demeç üstüne demeç veriyor .
“Kıbrıs savaş bölgesinde değildir ” diye .
Olay, Turist sayısında bu yıl düşme gösteren güneyde. Düşen füze karşısında, sayının, daha da düşme tehlikesinin doğma ihtimalidir .
Düşen S- 200 . Siyaset kurumunda, ne gibi algı oluşturup. İlerisi için, ne gibi önlemlerin alındığına dair. Her hangi bir açıklamayı, belki ilerde duymuş oluruz .
Bu haber 4602 defa okunmuştur

:

:

:

: