Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün egemenliğimizin 45. yılı kutlu mutlu

Yarın, tam kırk beş yıl oluyor .

Yarın, tam kırk beş yıl oluyor .
Adanın eşit sahibi olduğumuz. Buna dayanan ve uluslararası anlaşmalarla tescil edilmiş olan haklarımıza, üç yıl bile dayanıp içlerine sindiremeyen Rum Yunan ikilisi ve hempaları olan batı emperyalist güçler. Kıbrıs Türk halkına yapmadıkları insanlık dışı muamele yöntemleri kalmamıştı .
Ortaklık Cumhuriyeti anlaşmalarının mürekkebi kurumadan . Bu anlaşmaları imzalayan Başpiskopos Makarios, Adaya döndüğünde . Eski uluslararası hava alanında, Enosis ideallerinden vazgeçtiği için protestolarla karşılanmıştı .
Uçağın kapısında, protestocu Rumlara şunu söylemişti :
Siz benden Enosis istemediniz mi ? İmzaladığım anlaşmalarla oluşan Kıbrıs Cumhuriyeti. Enosise giden bir köprü olacaktır . Kaygılanmayın .
Bu açıklamadan sonra , TMT hazır ol duruşunu devam ettirme kararı olarak, tüm teşkilat. Rumları gözetip izlemeye tabii tuttu .
Enosise köprü olarak kurdukları Ortaklık Cumhuriyetinin, üçüncü yaşı dolmadan . Girit Türkleri gibi, bir gecede Kıbrıs Türk Halkını da soy kırıma uğratacakları Akritas Planını uygulamaya geçtiler .
Geçmesine geçtiler de, guspo TMT granitine saplandı .
Soy kırımı başaramadıkları için, Kıbrıs Türk Halkına karşı, geniş çapta katliamlara başladılar .
103 köy yakıldı yıkıldı .
Türklerin menkul ve gayri menkul malları talan edildi .
Bu konuda, BM’ in görevlendirdiği Ortega’nın , geniş bir raporu . BM ‘ in arşivinde durmaktadır .
Her ne hal ise, bu rapora dayanılarak, hiçbir görüşme masasında bu zarar ziyanın tazmini istenmedi .
Kıbrıs Türk Halkı , Adanın % 3 coğrafyasına sıkıştırıldı . Ekonomisi ve üretimi bitirildi . Açlığa terk edilerek teslim olması beklendi .
Bu durum karşısında Garantör Anavatan, beslenme konusunda imdada yetişerek . Kızılay Kurumu devreye sokuldu . Hem yiyecek maddeleri, hem de Sümer Bank markalı giyecekler ile Kıbrıs Türkünün sosyal yaşantısını bir nebze olsun iyileştirdi .
O yılları yaşayan biri olarak. Kızılay’ın misyon ve vizyonunun, Kıbrıs Türk Halkının Adada var oluşunda, ne denli bir öneme sahip olduğunu. Hafızamdan silmek mümkün değildir .
On bir yıl, Kıbrıs Türk Halkı gettolarda en zor koşullarda Anavatanın yaptığı yardımlarla yaşamını devam ettirmeye çalıştı .
Kıbrıs Türkünün hayatı, mevzilerde bütünleşmişti .
TMT . Mücahit ordusuna dönüştürülmüş . Eli silah tutan her Türk
Kıbrıs Türk Halkının can, mal ve namusunu koruma görevini üstlenmişti .
Rum idaresi, yeni bir taktik güderek. Kıbrıs Türkünü adadan uzaklaştırmanın yollarını, Avustralya, Kanada ve İngiltere’ye göndermekte bulmuş . Bir çok Türk ailesi bu yöntemle adayı terk etmişti .
% 3’lük coğrafyaya sıkıştırılan Kıbrıs Türk halkı . İçinde bulunduğu insanlık dışı durumdan çıkacağı ve bir gün özgürlük , egemenlik ve bağımsızlığına kavuşacağı umudunu, hiç yitirmedi .
Bu umudunun kaynağı. Hep Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş savaşında elde ettiği 9 Eylül Zaferi olmuştu .
İkinci bir umut ise . Anavatan Türkiye idi .
1974 ‘te umut ettikleri gerçekleşti .
Özgürlük . Bağımsızlık ve Egemenliğine kavuşmuştur .
Kıbrıs Türkünü ortak olarak kabul etmeyen Rum zihniyeti karşısında . 1983’te KKTC devleti ilan edildi .
KKTC. 1983 ‘te, ana rahminden çıkıp dünyaya gelmiştir .
Onun varlığı veya yokluğu tartışma konusu bile olamaz .
Bazı ileri- geri zekalılar . Bunu kavrayamayacak kadar zekaya sahiptirler veyahut bir misyonun mümessilidirler .
Kıbrıs Türkünün, adadaki varlığını ve adanın Rumlar kadar sahibi olduğunu . Davranışları ve aldıkları kararlarla, ret etme, kabul etmeme eğilim ve kararlılığında olduklarını, yaşayarak görmekteyiz .
Bağımsızlığın , özgürlüğün ve egemenliğin bedelini, Kıbrıs Türkleri 1974 ‘de kadar . Canı, kanı ve tüm varlığı ile ödemiştir .
Bunlardan vaz geçmek mümkün mü ?
Bunların korunması ve sahip çıkılması . Planlı, yatırım ekonomileri ile mümkündür .
Güney ve batı, şimdilerde bu taktikle hareket etmektedir .
Ekonomide çökmeme ve Güneydekilere yama yapılmama için.
Üretim ekonomisi ile tam bağımsız bir yapı oluşturulabilir .
“Üretmeyen toplumlar, başka toplumların tutsağı olurlar .”
45. Yılında . Özgürlük . Bağımsızlık ve Egemenliğimiz kutlu ve mutlu olsun .
Nice nice, kırk beşinci yıllar dilerim .


Bu haber 4664 defa okunmuştur

:

:

:

: