Akıncı’ya destek mi ?

Dün, BRT sitesine düşen bir haber vardı.

Dün, BRT sitesine düşen bir haber vardı.
Haber, Tak kaynaklı .
Beşparmak Düşünce Kuruluşunun, Kıbrıs’taki son gündem veya gündemlerle ilgili olan açıklaması idi .
BRT ‘deki haberin altında, BRT/TAK yazıyordu .
Haberin başlığı ise ” Beşparmak Grubundan Akıncı’ya Destek.”
Başlık BRT’nin mi ? yoksa Tak’ın mı ? bilmiyorum .
Beşparmak Grubunun açıklamasını okudum .
Hem BRT’de çıkan metni . Hem de orijinal metnini .
Söz konusu açıklamanın tümünde . Sn. Akıncı’ya destek verdiğini göremedim .
Sadece, açıklamanın başında . Hidrokarbonlarla ilgili olarak, şu desteği veriyor .
“…Sn. Akıncı’nın Rum Lider Anastasiadis’e hidrokarbonlarla ilgili olarak ortak bir komite kurulması önerisini yerinde buluyor ve destekliyoruz…”
Destek, sadece yapılan ortak komite kurulması önerisi ile ilgili .
Metnin diğer içeriğini ele alırsak . Metnin bütününün destek mi ? Yoksa eleştiri yönünde olduğunu ortaya koyması bakımından, irdelenme gerekliliği ortaya çıkmaktadır .
Açıklamanın üçüncü paragrafında . Sn. Akıncı’nın önerdiği 5’li konferans, eleştirilerek şu görüşler öne sürülmüştür .
“…içinde bulunduğumuz bu koşullarda bu önerinin stratejik bir hata olduğunu, hangi nedenle yapılmış olursa olsun bu önerinin bizi istemediğimiz maceralara sürükleyebileceğini değerlendiriyoruz .” 2017 yılında Crans Montana’da yer alan çöküşten sonra, ilgili tüm taraflar bu sonucun federal çözüm arayışları açısından yolun sonu olduğu şeklinde açıklamalarda bulunmuşlar . BM GS Güvenlik Konseyine sunduğu müteakip raporda , taraflara bir düşünme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri ve olası yaratıcı fikirlerle kendisine dönmeleri , kendisinin bu durumda taraflara yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtmiştir . Bildiğimiz kadarı ile Sn. Genel sekreter hala ayni noktadadır .
Metinde, Rum liderin görüşmeleri berhava eden önerilerinde . Hiçbir değişiklik olmadığını . Kafaları karıştırıcı önerilerinin devam ettiğini . Bu ise Kıbrıs sorununu sürüncemede bırakıp , zamana oynama politikası güttüğünü , yapılan önerilerle Kıbrıs Türk Halkını 1960’ın da gerisine çektiğini . Siyasi eşitliği . Etkin katılımı hala daha reddettiğini . Reddetmeye devam ettiğini .
Retçi tutumlarını devam ettirdiklerini .
Rum tarafındaki bu retçi niyet ve vizyon değişmeden . Bir toplantıya katılmak. Toplantının “başlandığı yerden “ devamı konusunda, Rum tarafının propaganda yapmasına fırsat verileceği . Bunun da vahim sonuçlar doğuracağı endişesi paylaşılmıştır .
Tak Mahreçli BRT ‘nin haberinde, sadece bir küçük paragraf olan hidrokarbonlarla ilgili olarak verilen desteğin . Tüm açıklamanın diğer unsurlarını kapsayacak şekilde, genel bir destek varmış gibi halka duyurulması . Düşündürücü olsa gerek .
Metin, bana göre baştan tırnağa bir eleştiri manzumesidir .
Fakat, BRT’miz metnin tümünü bir destek niteliğinde algılamış ve o başlığı atmıştır .
Beşparmak Grubu, hazırlamış olduğu metinde . Benim anlayabildiğim kadarı ile hem Sn. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya .
Hem de KKTC Hükümetine .
Siyasal partilere .
AKP İktidarına .
TC’deki siyasal partilere . Son gelişmelerle ilgili olarak, uyarılarda bulunmak istemiştir .
Metni okuyan herkes . Bunu anlamakta hiç güçlük çekmez .
Metnin dayanağı . Rum tarafının değişmeyen retçi kafa yapısı .
Bu kafayla yapılacak toplantı ve toplantılardan çıkacak sonuç ne olabilir ki ?

Bu haber 4694 defa okunmuştur

:

:

:

: