1571 - TMT ve Güvenlik Kuvvetlerimiz

Bu günkü yazım üç konuyu oluşturmaktadır .

Bu günkü yazım üç konuyu oluşturmaktadır .
Asında, yazım okunduğunda , bunların ayrı ayrı konular olmadıkları. Konu itibarı ile bir birlerine bağlantılı oldukları görülecektir .
1571 . Adanın, Roma İmparatorluğu kalıntılarından olan Venediklilerin elinden alınarak . Akdeniz’de Osmanlı donanmasına tehdit oluşturan Venedik korsanlarından temizlenmesi ve Akdeniz’in bir Türk gölü haline getirilmesi .
Ayrıca, Adanın Türk Hakimiyetine girmesi ve Kıbrıs’ta Türklerin var oluşlarının tarihidir .
Din olarak Ada, Katolik dinin etkinliğinde yani dini otorite olarak adada Vatikan etkindi .
Adada Ortodoks dini ha var, ha yoktu .
Osmanlının adayı fethetmesinden sonra . Osmanlı sarayı Ortodoks dinine büyük ayrıcalıklar vererek, himayesi altına aldı .
Katolik kiliselerini . Ortodoks kiliselerine dönüştürdü .
Kıbrıs’ta Ortodoks Kilisesinin dokunulmazlığı sağlandı .
Tabi Ortodoks kilisesi, bu kazanımları ve bağımsızlığı sayesinde . İleride ENOSİS faaliyetlerine girişerek . Sonuçta ada Türklerine adayı yaşanmaz hale getirdiler .
Bu faaliyetlerin en önemlisi , Adanın Yunanistan’a bağlanması için . 1955 ‘te oluşturup faaliyete geçirdiği EOKA terör örgütü ile Kıbrıs Türk Halkını katletmeye başladı .
Kıbrıs Türk Halkı çaresiz, ne yapacağını bilmez bir durumda, adada
varoluşunu nasıl idame ettireceğinin yollarını aramakta idi.
En büyük eksikliği, başı bozukluk .
Yani lidersizlik .
Adanın dört yanında yerel milisler kendiliğinden oluşturularak , nefsi müdafaaya girişilse de bu yeterli bir hareket tarzı olmaktan çok uzaktı .
Umutsuzluk Kıbrıs Türk Halkının her yanını sarmıştı .
Bunun üzerine 1957 ‘de TC Büyükelçisi görevlisi olan Mustafa Kemal Tanrısevdi’nin evinde . Rauf Denktaş ve Dr . Burhan Nalbantoğlu’nun da bulunduğu üçlü toplantıda örgüt kuruldu .
Fakat Türkiye’nin desteği olmadan bunun yürütülemeyeceği ortaya çıkınca . Dr. Küçük ve Rauf Denktaş zamanın Türk Hükümetinin yolunu tuttular .
Konu, DP Hükümetinin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile görüşüldü . Konu Genelkurmaya aktarıldı . Kısa bir değerlendirmeden sonra Örgüt kuruldu .
TMT faaliyeti, 1 Ağustos 1958 gecesi. İlk lideri olan Rıza Vuruşkan’ın adaya gelmesi ile başladı .
TMT’nin liderlik kadrosu dışındaki tüm mensupları . Ada Türklerinden oluşturulmuştu .
Örgüt, yer altında çalışacak . EOKA’nın faaliyetleri doğrultusunda hareket tarzını ona göre belirleyecekti .
1963’e kadar illegal olarak faaliyette bulunan örgüt . 63’te KANLI NOEL ile birlikte legal olarak faaliyetini sürdürdü ve mücahit birlikleri haline dönüştürüldü .
TMT, Adada Türklüğün imhasını . Namusunu . Onurunu . Şerefini koruyan . Adada Türk varlığının idamesini. Can ve mal güvenliğini sağlayan. Meşru zeminlere dayanarak faaliyetini sürdüren . Saldırgan değil, meşru müdafaada bulunan bir örgüttü .
TMT’nin düzenli orduya geçişinin ilk yıllarını yakalayan ve mücahit ordusunda görev yapan ve o yılları yaşayan biri olarak .
Şunu açıkça söyleyebilirim .
TMT örgütü kurulmamış olsa idi .
1963’ten sonra adada bir tek Türk kalmayacaktı .
Kıbrıs ikinci bir Girit olacaktı .
TMT’nin kurulmasında öncülük edenler . Örgütte bilfiil çalışanlar . Belki de Kıbrıs Türk Halkının böylesi bir noktaya geleceğini akıllarının ucundan dahi geçirmemişlerdi .
Özgürlüğümüzün . Bağımsızlığımızın ve Egemenliğimizin ilk temel taşı TMT ‘dir .
Tabii TMT’ye sahip çıkan Kıbrıs Türk halkının harcını da burada belirtmek istiyorum .
Tek cümle ile belirtirsek. TMT Kıbrıs Türk Halkının adadaki birinci varlık nedeni .
İkinci varlık nedeni de Anavatan Türkiye’dir .
1974 Barış Harekatı ile Güvenlik Kuvvetlerine dönüşen Mücahit birlikleri . Görevlerini ifa etmektedirler .
TMT örgütünün oluşmasında ve faaliyetlerinde bulunanlardan . Hayatta olmayanlara rahmet . Hayatta olanlara sağlıklı ömürler dilerim .
Nice nice 61 ‘ci yıllara .
Bu haber 4693 defa okunmuştur

:

:

:

: