Avustralya örnek alınır mı ?

Aylardan beri Avustralya yangınlarla boğuşmakta.

Aylardan beri Avustralya yangınlarla boğuşmakta.
Bu felakete sebep olup, Dünyada müthiş bir iklim değişikliğine neden olan ülkelerden ses seda yok.
Ozon tabakasının delinmesi sonucu. Dünyamızı müthiş şekilde olumsuz etkileyecek iklim değişiklikleri ile ilgili, gerek bilim insanlarından. Gerekse de sorumlu devlet adamlarından, sürekli bir şekilde, uyarılar gelmesine karşın. Dünyamızın ısınmasını sağlayacak eylem ve faaliyetlerin devam ettirilmesi. Çok ciddi şekilde düşünülmesi ve üzerinde durulması gereken hayati bir konuma gelmiştir.
İklim değişikliklerinin belli başlı nedenlerinden biri de. Sanayileşmenin getirdiği hava kirliliği olmuştur.
Bunun en önemli etkeni sera gazlarıdır.
Bu gazların nedenleri. Fabrika bacalarından, termik santrallerden, araba egzozlarından çıkan gazlar, ısınma amaçlı yakılan yakıtlar ve her türlü karbon monoksit ihtiva eden gaz türleridir. Atmosferdeki ozan tabakasını deldiği nedeni ile dünyamızda önüne geçilemeyecek boyutta bir ısınma meydana gelmiştir.
Bu hava kirliliğinin sonucu ise, hem dünyadaki canlı türlerini olumsuz etkilemiş. Hem de dünyamızı yaşanmaz bir hale getirmiştir.
Avustralya’daki yangınların nedeni de budur.
Koca kıta dört bir yandan yanmakta.
İnsan oğlu da bakmaktan öteye, bir şey yapamamakta.
Çünkü dünyamızın kirletilmesinin sonucu, ekolojik değişikliklerin yanında. Canlıları etkileyecek iklim değişikliklerinin meydana gelmesine de neden olmaktadır.
Bunun başlıca sorumlu ve suçluları. Sanayileşmiş ve sanayileşmeye başlayan ülkelerdir.
Sanayileşme sonucu. Zenginleşen bu ülkeler. Dünyanın hava kirliliğine karşın. Kasalarına akan paralar ve servetler dolayısıyla. Dünyanın çekilmez ve yaşanmaz hale gelmesine gözlerini kapattılar.
Bunda Ekonomik sistem olarak. Vahşi kapitalizmin payı çok olsa gerek.
Hava kirliliği sonucunda. Dünyamızda artan ısı karşısında.
Buzulların erimesi.
Sağanak yağmurlarda artış.
Deniz seviyelerinin yükselmesi.
Fırtına ve sellerin artması.
Buharlaşma miktarında artış.
Kuraklık ve çölleşme.
Yangınların artması.
Bütün bunlar dünyamızda gerçekleşti ve hayatımızın bir yaşam biçimi oldu.
Bütün bunlara en güzel ve yaşanmakta olan örnek, Avusturalya.
Dünyanın gözleri önünde koskocaman bir kıta yanmaktadır.
Bütün bunlara neden olan, hava kirliliğinden mütevellit küresel ısınma.
Sorumluluk taşıyan ve buna ön ayak olan ülkeler. Dünyamızın geldiği bu felaket çizgisinden, tekrar eski konumuna getirilmesi için faaliyete geçerek. Çok ciddi tedbirlerin alınmasına ön ayak oldular.
Bundan hareketle.
Fransa’nın başkenti Paris’te toplanarak. Hava kirliliği ve buna bağlı olarak meydana gelen küresel ısınmayı ortadan kaldıracak, konferans düzenlediler.
4 Kasım 2016 tarihinde, sera gazlarının azaltılması yönünde ortak kararlar aldılar.
Bilahare, BM Teşkilatına üye devletlerin anlaşmayı kabul ederek imza atmalarına sıra geldi.
2016’da başlayan süreç günümüze değin hemen hemen tamamlanmış bulunmaktadır.
Dünyanın sıcaklığının artmasına neden olan, sera gazlarının alternatifi olacak başka maddelerin kullanılması konusunda anlaşan. BM’ye bağlı olan 197 ülkeden, 196’sı iklim değişikliği için, Paris Anlaşmasının yürürlüğe girmesine onay verdi. İmza attı. Bu anlaşmaya imza atmayan ve imzalama vaadi vermeyen tek ülke ABD.
Savaş ve öldürme sanayiini daha da geliştirme uğruna.
Dünya insanlığının mahvolmasına göz yuman.
Trump’ın Amerika’sı. Bu Anlaşmaya onay vermedi ve dünyada meydana gelebilecek felaketlere açık kapı bıraktı.
Dünyadaki yaşamın yok olmasına neden olacak bu kararı karşısında. ABD’ye nasıl bir sıfat bulunmalı ?
Bunu da, siz okurlarıma bırakıyorum.

Bu haber 4502 defa okunmuştur

:

:

:

: