Mücadeleleri bizi bu günlere getirdi

1878 yılında, Kıbrıs Türk halkının kaderi, büyük sıkıntı ve çıkmazlar içine itilmişti.

1878 yılında, Kıbrıs Türk halkının kaderi, büyük sıkıntı ve çıkmazlar içine itilmişti.
1878 ‘de Ada, Osmanlı Hükümdarlığı tarafından İngiliz Kraliyetine kiralanmıştı.
Bunun nedeni de Osmanlı İmparatorluğunun sanayi devrimini yakalayamaması ve gerek ekonomi gerekse de Askeri güç olarak sanayileşmiş, batı ülkelerinin gerisinde kalarak. Onları bu alanda takip edememesi idi.
İttihat ve Terakki Cemiyetinin Osmanlı İmparatorluğunu Almanların yanında Birinci Dünya savaşına sokması ve İngiliz İdaresine karşı savaşa girmesi. Kıbrıs Türk halkı açısından sıkıntıların en büyüğünü yaşamasına neden olmuştu.
Bunun sonucu olarak, İngiliz İdaresinin asli vatandaşları olmalarına karşın, Kıbrıs Türk halkına, İngiliz İdaresi düşmanca tavırlar takınmaya başladı.
Ada İngiliz siyaseti çerçevesinde, Yunanistan’a peşkeş çekilerek. Yunanistan müttefik yapılmak istendi.
Kıbrıs Türk Halkı, Okyanusta fındık kabuğu misali, dev dalgalar arasında yalpalama dönemine girdi.
Bu yalpalama döneminde. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı ile sonuçlanan zaferin ardından gelen devrimler. Kıbrıs Türk Halkına bir can simidi oluşturdu.
İlk önce, Atatürk devrimlerine yürekten inanan Kıbrıslı Türk gazeteciler. Kolları sıvayarak, kalemleri ve gazeteleri ile yola koyuldular.
Adada milli birliği oluşturup. Katıksız Atatürk devrimlerini uygulama alanına koyarak halkı bilinçlendirdiler.
Bu gelişmeler ışığında, öncü liderler ortaya çıkmaya başladı.
İngiliz İdaresinin tüm şiddetli baskılarına karşın. Ciddi olarak bu görevi büyük bir özveri ile üstlenen Necati Özkan’ı görürüz.
Necati Özkan, gazetesi ve tüm olanakları ile Kıbrıs Türk halkının hak ettiği tüm haklarının elde edilmesi için, açıkça mücadele eden ilk liderlerden sayılır.
Necati Özkan’dan sonra bayrak yarışına, Faiz Kaymak katıldı. Faiz Kaymak örgütlü mücadelede karar vererek. Kıbrıs Türk azınlığı kurumunu oluşturdu. Kısa adı Katak olan bu siyasi örgütün kuruluş amacını, Faiz Kaymak şu cümle ile açıklar :
Bu parti, Enosis’e cephe alarak, Türk haklarını korumak ve zorbalıkla alınmış olanları da kurtarmak için harekete geçti.
Bilahare Kıbrıs Milli Halk Partisinin kurucuları arasında yer aldı. Dr Küçük’le adayı gezerek partiyi örgütlediler.
Faiz Kaymak, Osmanlıdan sonra, Kıbrıs Türklerini temsilen Türkiye ile ilk resmi temasını yaptı.
Lider olarak, Dr. Küçük sahnede yerini aldı.
Dr. Küçük, hem İngiliz sömürge idaresine, hem de Rumların oluş-turduğu EOKA terör örgütüne karşı. Türk halkını bilinçlendirme ve örgütlemenin yollarını aradı.
Sık sık taşraya gider. Türk Halkının sıkıntılarını dinler. Gazetesi vasıtası ile dünya kamuoyu oluşturmaya çalışırdı.
Bu uğurda, Dr. Küçük kişisel her özveride bulunur ve zaman mefhumunu unuturdu. Bu onun lugatında yoktu.
Dr. Küçük, tarihte ender görülen liderlerden biri idi.
Birçok lider var ki. Ektiğinin semeresini alamaz.
Rahmetli Küçük, bu liderlerden birisi değil.
Halkı için ektiği özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik tohumlarının semeresini almış liderlerden biri olarak, tarihe geçmiştir.
11 yıllık mezalim yıllarında, o hep halkının yanında yer aldı.
Rahmetli Denktaş’la birlikte, Kıbrıs Türk Halkının yarasına merhem olmaya çalıştı.
En büyük semeresi olan KKTC’nin kuruluşunu görerek. Kısa bir zaman sonra çok sevdiği halkı ve ülkesine veda edecekti.
Birlikte savaşım verdiği dava arkadaşı olan Rahmetli Denktaş’a, tüm mücadele yükü devredilecekti.
Rauf Raif Denktaş devraldığı bayrağı. Ayni kulvarda hedefe vardırmak için, bütün gücü, varlığı ve zekası ile mücadeleyi devam ettirdi.
Kıbrıs Türk Halkının haklı davasını, tüm dünyaya duyurmak ve tanıtmak mücadelesinde bir santimlik fire vermedi.
Kıbrıs Türk halkının özlemle beklediğini yerine getirerek.
KKTC Devletinin ilanında, büyük katkıları oldu.
Toplumlararası görüşmelerde, Türk halkı adına, çok önemli kazanımlar elde etti.
Kıbrıs’ta, Rumlar gibi bir Türk halkının olduğunu dünyaya kabul ettirdi.
Öne sürdüğü tezler. Günümüzde yeniden değer bularak gündem olmağa devam etmektedir.
O da, diğer Kıbrıslı Türk önderler gibi, hep halkının güvenliği, özgürlüğü, bağımsızlığı ve egemenliği için çalıştı.
Dr. Küçük gibi, ektiği tohumların semeresi olan Cumhuriyeti görerek aramızdan ayrıldı.
Kıbrıs Türk Halkının bu günlere gelmesinde önderlik yapan tüm liderleri.
Aramızdan ayrılan Dr. Küçük’ü 36. yılında.
Rauf Denktaş’ı da 8. yılında.
Özlemle, rahmetle, minnet ve saygı ile anıyor.
Işıklarının bol olmasını diliyorum.

Bu haber 4507 defa okunmuştur

:

:

:

: