Planlama ile işe başlayalım

Dünyayı titreten virüs salgını, bir gerçeğin ortaya çıkmasını da sağladı.

Dünyayı titreten virüs salgını, bir gerçeğin ortaya çıkmasını da sağladı.
O da, insanlığın ayakta kalması için temin etmekle zorunlu olduğu stratejik gıda maddelerinin üretimi sorunu .
Ne kadar paranız olursa olsun, satın alınacak gıda maddesi bulamıyorsanız veya yetersiz üretiliyorsa, cebinizdeki paranın hiçbir kıymeti olamaz.
Bu genel olarak tüm dünyayı etkileyen büyük bir sıkıntı olarak karşımızda durmaktadır.
Bu sıkıntı bizler için de geçerlidir.
Yani daha açıkçası beslenme sorunu.
Şimdilerde belki ithalatla bu iş geçici de olsa giderilebilir.
Virüsün getirdiği olumsuz etkenler her sektör gibi dünyada tarım sektörünü de etkilemiştir.
Ekonominin çarklarının döndürülmesinde, ana unsur olan tüm sektörleri. Şimdiki gibi çalışmadan alı koysanız da virüse karşı verilen sağlık mücadelesi kadar önemli olan tarım sektörünün devamı için. Ayni öneme haiz tedbirleri almak mükellefiyeti kendini göstermektedir.
Virüse karşı hayatta kalmak için verilen mücadelenin aynisi. Beslenerek hayatta kalınmasını sağlayacak olan tarım sektörünün ayakta kalmasını ve daha da gelişmesini sağlayacak önlemlerin alınmasıdır.
Virüs bize bir kez daha bir acı gerçeği ortaya çıkardı.
O da “kendi kendine yeterli olma “ ilkesidir.
Şimdilerde, İktidar ve muhalefet bu ilkeyi hep birlikte terennüm etmektedirler.
Bunun arkasında, Ekonomide kendi kendine yeterlilik yatmaktadır.
Bunu sağlamak için de üretimi tarımdan başlatmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
Tarımımız, geçen yıllara bakıldığı zaman, koştururken, emekler hale geldi.
Bu da tarıma gerekli önemin verilmemesi sayesinde oldu.
KKTC’nin ekonomik kalkınmasının, Turizm ve yüksek okullarda görülerek. Bu sektörler ciddi manada desteklendi, teşvik gördü.
Tarıma ise verilen destek ve teşvikler azaltıldı.
Virüs, insanoğluna, Tarımın hayati bir sektör olduğunu çok ciddi bir şekilde tekrardan hatırlatmış oldu.
Stratejik gıda maddelerinin başında, bakliyatlar gelmektedir.
İnsanlarımızın marketlerden yaptığı alışverişlerden, bu ortaya çıkmıştır.
Bu gıda maddelerini ihraç eden ülkeler. Virüsün getirdiği olumsuzluklardan ve Tarımda meydana gelen ciddi durgunluktan dolayı. Ürettikleri bu gıda maddelerini kendi halkları için tüketime sunacaklardır. Çünkü üretimlerinde ciddi düşüş olacağını hesaplayarak. Bu maddelerin ihracını yasaklayacaklardır.
Bu durumdan en çok olumsuz etkilenecek olanlar. Bu maddeleri ithal eden ülkeler olacaktır.
Bunlardan biri de biziz.
Bunun için, kendi kendimize yeterliliğe tarımdan başlamalıyız.
Stratejik olan yukarıda belirttiğim gıda maddelerinden işe koyulalım. Bunun yanında tarımın ikiz kardeşi olan hayvancılığı işin içine alalım.
Bunun için yapılması gereken ilk iş, bu konuda ciddi bir planlamaya gitmektir.
Bu da üç aşamalı olmalıdır.
Kısa, orta ve uzun edimli olarak planlanmalıdır.
Tarım üretimi, ekonominin diğer sektörlerinin iskeletini teşkil etmektedir.
Kendi kendine yeterlilik tarımdan başlar.
Bu dünyada genel ilkedir.
Tarım sektörü, meşakkatli ve masraflı bir sektör.
Bu sektörde çalışanlar büyük uğraş vermektedirler.
Gelişmiş ülkeler, Stratejik gıda maddeleri konusunda, üreticilere. Bu alanda üretim yapmaları için, ciddi şekilde maddi destekler ve teşvikler vermektedir.
Çünkü, bu sektör diğer sektörlerdeki gibi beklenilen kar marjını sağlamamaktadır. Üstelik her türlü doğal afete karşı da açık bir sektördür.
Virüs olayından sonra, Dünyada tarım sektörünün ayakta kalması için. Destek ve teşviklerin daha da cazip hale getirilmesi ve tarım üretiminin daha da artırılmasının yollarının aranması kaçınılmaz olacaktır.
Tarım üretimi, İnsan oğlunun hayatını idame ettirmesi açısından olmazsa olmazıdır.
Virüsle bu daha da kanıtlanmış oldu.
Bizde de kendi kendine yeterli olabilmemiz için, planlı bir şekilde. Tarım sektörünü destek ve teşviklerle emeklemekten. Koşar bir vaziyete getirelim ki diğer sektörler de hayat bulsun.
Ekonomimizi. Üretim Ekonomisine getirelim.
Bunun için de gerekli adımları atalım.


Bu haber 5495 defa okunmuştur

:

:

:

: