Risk büyük

Hükümetin aldığı son açılım programı ile çok büyük bir riskle karşılaşmamız her halde sürpriz olmasa gerek.

Hükümetin aldığı son açılım programı ile çok büyük bir riskle karşılaşmamız her halde sürpriz olmasa gerek.
Aslında dünyayı idare edenlerin bunu yaparken. Göze büyük riskleri de ele alarak yola koyulduklarını biliriz.
Tabii risk mahvedici olmamalıdır.
Son Bakanlar Kurulu kararı ile ciddi bir açılıma girildiği görülmektedir.
Devlet dairelerinin ve bazı özel sektörlerin faaliyete geçme kararı alındı.
Virüsün bulaşmasının en tehlikeli durumu. İnsandan insana temas sonucunun bir eseri.
Yeni açılımla, temas riski ön plana çıkmaktadır.
Bilhassa devlet dairelerinde ve yoğunluklu olarak iş yapan özel sektörde.
Yakın temas sonucu oluşacak risk. Nasıl berhava edilecek ?
Bunun önleyici tedbirler alındı mı ?
Yoksa suyun akışına göre mi hareket edilecek ?
Bizde, Devlet. Kamu görevlileri bakımından çok büyütülmüş. En küçük odada bir kişinin oturması gerekirken. İstihdam fazlalığı nedeni ile üç kişilik odalar haline getirildi.
Bu bütün çalışma alanlarını kapsayan bir durum.
Vardiya veya nöbetleşe olarak tek kişi çalışarak. Hizmet verilecek duruma getirilmesi mümkün mü ?
Bir bakanlık veya ilgili dairede, mevcut personel. O iş yerindeki tüm işlerin nasıl yapıldığını. Kamunun nasıl döndüğünü. Maalesef bilmemektedir. Sadece bir iş üzerinde odaklanmıştır.
Yani bir nevi uzmanlaşma.
Dolayısı ile bir personelin tüm işleri yapma bilgi ve deneyimi olmayan birçok kamu kuruluşu var.
Bir personelle işlerin yapılacağı durumunda, yaratıcı tedbirlerin alınmasına gidilmesi gerekmez mi ?
Mevcut durum nedeni ile kamuda halka hizmet verileceği odaların geniş tutulması ve temassızlığın sağlanması. Başta gelen en önemli faktörler arasında olması gerekir.
İlgililer bu konuda. Metre kare esasına göre çalışma veya hizmet verecek yerlerin kıstaslarını ölçüp biçip açıklamalıdır.
Alan ne kadar dar. O kadar risk.
Geniş alanlarda, risk olasılığı çok düşük.
Bunların belirleyicileri hangi makamlar olacak ve bunu bilimsel olarak kimler yapacak ?
BKK bu ilgili bakanlığın insiyatifine bakılmaktadır.
Bu ne kadar sağlıklı olur ? Bilemiyorum.
Tek elden ve tek bir makamdan yapılsa daha sağlıklı olmaz mı ?
Sağlık Bakanlığının görevlendireceği kurullar tarafından. Sürekli olarak denetimler yapılamaz mı ?
Şehirlerarası seyahatlerin kalkması, birlikteliğinde riskleri de getirmektedir.
Belki bu önlemin kalkması, zaruri işlerin yapılması açısından amaçlanmış olabilir.
Toplu ulaşımın yasak olduğu bir dönemde. Taşıt araçları olamayanlar bu seyahatleri nasıl yapacak ?
Ya özel kişilerin araçları ile ya da taksi adı altında 4 ayrı kişinin oluşturduğu bir yolcu topluluğu tarafından yapılacak seyahat. Bu ne kadar sağlıklı olur ?
Bunun denetimi nasıl yapılacak. Mümkün mü ?
Tabii mevcut durum da sürgit olamaz.
Dünya bunun için tedbirler almaya başladı.
Fakat bu tedbirlerin kaynağı, sağlık açısından büyük boşlukları da beraberinde getirmektedir.
Hükümetimiz dünyadaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak bir remil attı.
Sonucuna göre, yeniden durumu “ revize “ edeceğini BKK da açıkladı.
Açılımlar uygulamaya girdikten sonra, gelişmeler ışığında yeni değerlendirmelere gidilecek.
Giriş kapılarının denetiminin sürdürülmesi kararı, yerinde bir karar.
Bize virüs dışarıdan bulaştığına göre. Bu önlemin sürdürülmesi yerinde bir karar.
Bulaşma konusunda en önemli karar, halkımızın kararı olacaktır.
Şimdiye kadar işler iyi gitti.
Bu karardan sonra, hele hele seyahat ve sokağa çıkma yasağının gevşetilmesinden sonra. İnşallah rehavete düşüp te ev ziyaretlerine başlamayız.
Bunda da mahalle, yol ve apartman sakinlerine büyük görevler düşmektedir. Bu görevler sağlık konusunda ciddi görevler olmalıdır. Yoksa ispiyonculuk anlamında yorumlanmamalıdır.
Bir müddet bu kararla yaşamımızı sürdürmeye bakalım.
İleride durum yeniden irdelenir.
Bu haber 5818 defa okunmuştur

:

:

:

: