Yangınlarla ilgili gözlemlerim

Ramazanın son ve Bayramın ilk günlerinden itibaren, öldürücü virüsü unuttuk.

Ramazanın son ve Bayramın ilk günlerinden itibaren, öldürücü virüsü unuttuk. Bayramda, yüreğimiz, ciğerlerimizin yanması ile hop oturdu hop kalktı.
Bazı yangınların, kundaklanma sonucu çıkması.
Yüreğimizi daha da dağladı.
Ekolojik dengeyi alt üst eden gelişmeler sonucu.
Dünyamızın ısısının artması, bu felaketlere maruz kalacağımızın senelerce önce habercisi oldu.
Ülkemizdeki yangınları, yekpare bir potaya alıp, çözümler bulmak mümkün değil.
Dünyamızın başka ülkeleri de bu tehlike altındadır.
Çok kısa süre önce, Avustralya’yı gördük.
Ülke bir baştan bir başa yandı.
Ülkemizdeki yangınları ve çıkış nedenlerini. Kaymakamlık dönemimde ve ondan sonraki yıllarda iyice gözlemledim ve irdeledim.
Ülkemizin tabiat şartlarına baktığımızda.
Yangınları üç sınıfa ayırmak gerek !
1 . Kent Yangınları.
2 . Orman Yangınları.
3 . Düz Arazi Yangınları.
1. Kent Yangınlarından kasıt. Yerleşim birimleridir.
İlçe merkezleri, bucak ve köyleri. Buralarda çıkan yangınları. İtfaiye teşkilatlarımızın müdahaleleri ile söndürmek mümkün. Tabii buralarda, itfaiyedeki personelin yeterliliği, donanımı, araç ve gereci çok önemli.
Bunlar yeterli ise, Kent yangınlarının söndürülmesinde. Ciddi problemlerle karşılaşmak mümkün değil.
Burada, Belediyelere büyük görevler düşmektedir.
Yangını tetikleyecek tüm tehlikeli oluşumları engellemek ve berhava etmek Belediyelere düşmektedir.
Belediyeler, çevre temizliğini bir tamam yaptıktan sonra oluşacak yangınların söndürülmesi. İtfaiye teşkilatımız tarafından, daha kısa sürede gerçekleşir ve geniş alanlara yayılmaz.
Kentlerdeki yangınlar için, birinci derecede sorumlu Belediyelerdir.
İkinci derecede ise, İtfaiye teşkilatıdır.
2. Orman Yangınlarına gelince.
Esas sorun. Ülkemizdeki orman yangınlarıdır.
Orman yangınlarının önlenmesi ve çıkacak yangınların söndürülmesi işi, başlı başına ülkemizde büyük sorundur.
Ormana, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin. Doğal yapısı dışında ormanların korunması ve yangınların söndürülmesi mümkün değildir.
Doğal yapıdan kasıt.
Bitkisi ile canlı hayvanları ile orman bölünmez bir bütündür.
Bunu ayrıştırmaya kalkarsanız, içinden çıkamazsınız. Bizdeki yangınlarda olduğu gibi.
Orman yangınlarının en önemli sebebi ve tetikleyicisi. Kışın yeşerip yazın kuruyan otlardır.
Bunlar, ormanların tabanında oluşan ve değişmeyen tabiatın getirdikleridir.
Bu otlar ortadan kalkmadıkça, ormanlar hep yangınlarla yüz yüze olacaktır.
Orman yangınlarının önüne geçecek en önemli unsur budur.
Ormanları kuru otlardan arındırmak gerek.
Bunun için otların yeşil iken ortadan kaldırılmasıdır. Bu da ormanlarda yaşayan dağ keçileri ile mümkün.
İzinli ve kontrollü olarak dağ keçilerinin, orman alanı içerisinde, kışın veya yazın oluşacak otları yiyerek ortadan kaldırmasıdır.
Orman tabanının, bu otlardan temizlenmesi halinde. Çıkacak yangınların söndürülmesi daha çabuk ve pratik olur.
Orman alanları, orman personeli ile sürekli gözden geçirilmeli.
İrtibat yolları açılmalı ve sürekli olarak temiz tutulmalı.
Diğer önemli unsur ise, ormanların sürekli denetim altında olması. Orman alanlarının belirli sürelerle ve denetimli olarak sivil halkın hizmetine girmesinin, bir esasa bağlanması.
Olası yangın ihtimaline karşı. İtfaiye teşkilatının dışında. Tamamen Orman Bakanlığına bağlı. Orman yangınlarına özgü bir teşkilatın oluşması.
Orman yangınları bize göstermiştir ki, bu yangınlar karşısında. İtfaiye teşkilatımız, bekleneni veremiyor.
Görev, gidilebildiği yere kadar yapılıyor.
Dünya, devamlı ısındığına göre. Bu tehlike ile sürekli karşılaşacağız demektir.
Ormansız bir ülke, tüm doğal afetlere karşı açıktır.
3. Düz Arazi Yangınları.
Bunlar, genellikle ekili alanlardaki yangınlardır. Hasat döneminde, ekinlerin biçileceği dönemde çıkan yangınlardır. Bunlar da büyük ihmal ve denetimsizlik sonucu, genellikle traktör ve kombayların eksozlarından çıkan kıvılcımların başlattığı yangınlardır.
Burada en önemli unsur, söz konusu araçların, teknik olarak denetime tabii tutulduktan sonra biçme ameliyesine sokulmalarıdır.
Düz arazi yangınlarına, her türlü araç girdiğinden. Tehlike, orman yangınları kadar olamaz.
Tabii burada da en önemli unsur denetimdir.
Her türlü yangını tetikleyen bir tehlike de yol banketlerindeki kuru otlardır.
Bunların temizlenmesi de Kara Yollarının görevleri arasındadır.
Yangınlarla ilgili irdelediklerim bunlar.
Bu haber 4953 defa okunmuştur

:

:

:

: