KIBRIS TÜRKÜ VE 30 AĞUSTOS

Türk Ulusunun Anadolu’dan sökülüp atılması için emperyal ülkelerin başlattıkları Anadolu’yu işgal hareketi ile Kıbrıs Türk’ü kaderinin ne olacağı konusunda , büyük endişe ve korku içerisine girmişti .

Türk Ulusunun Anadolu’dan sökülüp atılması için emperyal ülkelerin başlattıkları Anadolu’yu işgal hareketi ile Kıbrıs Türk’ü kaderinin ne olacağı konusunda , büyük endişe ve korku içerisine girmişti .
Atatürk’ün başlattığı milli mücadele ile Kıbrıs Türk Halkı , olanca baskı karşısında Kuvay-ı Milliye’ye , adada yaptıkları etkinliklerden elde ettikleri gelirlerle . Londra Bankaları aracılığı ile para akışında bulunuyorlar .
Türk okullarındaki hocaların düzenlemiş oldukları temsiller ve yapmış oldukları sergilerden elde edilen paraları , Ankara’ya sürekli olarak gönderiyorlardı .
Bunun yanında , ada sathında Türk Spor Kulüpleri de üzerlerine düşeni yapıyordu .
Adadaki Türk Halkı , kaderini Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Kurtuluş Savaşına bağlamıştı .
Çünkü Türk Ulusunun kurtuluşu ve bağımsızlığı , savaşın kaderi ile çok yakından ilgili idi .
Milli mücadele yıllarında , Kıbrıs Türkünün anavatanı ile olan haberleşmesi kısıtlanmış . Haber alma kaynaklarından mahrum edilmişti .
Tek haber alma kaynağı , adadaki telgraf ve telefon dairesi idi .
Bu da sömürge idaresinin sıkı denetimi altında bulunuyor .
Sadece kulaktan dolma haberlerle yetiniliyordu .
Haberler hep ters yüz edilerek , gerçekmiş gibi yayınlatılmakta idi .
Bir ara , Yunan ordusunun galip geldiği , Mustafa Kemal Atatürk’ün yakalanıp idam edildiği yollu haberler de ortaya atılmıştı .
Ana tarafımdan dedem , Osmanlıda zaptiye idi .
Onbaşılığa kadar yükselmişti .
Salih Onbaşı olarak çağrılırdı .
Ben kendisini tanımadım . Ben doğmadan çok önce ölmüş .
O yılları ninemden dinlemiştim .
Anlatırken gözleri dolar , heyecanlanır .
Mustafa Kemal’den bahsederken , gözleri parlardı .
“Keşke o öleceğine , ben ölseydim” diye bir nevi ağıt yakardı .
Türk Ordusunun , Afyon’dan Dumlupınar’a akması , ardından İzmir’e süvarilerin dört nala girmesi olayı , Kıbrıs Türk Halkından gizlenmişti .
Tek haber alma kaynağı , telgraftı .
Lefkoşa’dan Baf’a çekilen telgraf . Türk Ordusunun İzmir’e dört nala girdiğinin haberini veriyordu .
Makine başında , bir Türk görevli vardı . Dedemin o gün görevi polis istasyonunda idi .
Telgraf memuru haberi çıtlattı . Çıtlattı çıtlatmasına da İngiliz sömürge idaresinin haber karartması devam ediyordu .
Baf Türk’ü heyecan ve korku içinde evlerine çekilmiş , kaderlerinin geleceği ile ilgili düşüncelere dalmışlardı .
Haber iki kişi tarafından biliniyordu .
Gelişmeleri sabırla ve suskunlukla beklediler .
Akabinde , bilahare gelen telgraf . Türk Ordusunun İzmir’e girdiğini Baf’taki otoritelere bildiriyordu .
Dedem daha fazla sabredememiş .
Baf Türkünün elit kesiminin toplandığı kıraathaneye ( Türk Birliği ) giderek . Zafer müjdesini Baf ileri gelenlerine duyurmuş .
İspat için de telgrafın bir suretini vermişti .
Haber karartması ve bir nevi örfi idare altında bulunan Baf Türk’ü . Sokaklara tellallar çıkartılarak , zaferden haberdar edildi . Zafer haberi karşısında denizdeki tsunami gibi köpürerek , yollara sokaklara döküldüler . Kazada ne kadar davulcu , zurnacı varsa , merkeze getirilerek , Türk Ulusunun zaferini yollarda sokaklarda kutlamaya başladılar .
Sayısız develer ve koyunlar kurban edildi .
Atatürk ve Türk Ordusuna dualar , Anavatana bağlılık teyit edildi .
Sömürge idaresinin türlü baskıları , zafer kutlamalarını Baf’ta engelleyemedi .
Sansür ve karartma yasağına karşın , haberin duyurulması karşısında sömürge yönetimi , baskıcı yasalarını ve kurallarını çalıştırarak . Salih Onbaşı’yı mahkemeye verdi .
Polislik mesleğine son verilerek , para cezasına da çarptırıldı .
Elde , avuçta ne varsa satıldı ve ceza ödendi .
Salih Onbaşı , buna uzun müddet dayanamayarak vefat etti .
Ninem , üç öksüz evlatla yaşam mücadelesine başladı .
Kıbrıs Türk Halkının , umutsuzluğu gitmiş . Atatürk ve genç Cumhuriyet umut olmuştu .
Yarın , Atatürk’ün emperyal ülkelere attığı tekmenin 100. yıl dönümü .
Kurtuluş savaşını ve zaferini iyi irdeleyelim .
Ezkaza , Zaferin yerine yenilgi olsa idi .
Varın Türk Ulusunun kaderinin ne olacağını tahmin edin .
Dünya Türklüğüne ve tüm uluslara , bağımsızlık mayasını veren ve bağımsızlığı tattıran 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu ve Mutlu olsun .
Nice 30 Ağustoslara .
Başta Yüce Atatürk ve silah arkadaşlarına , Türk analarına , canlarını hiçe sayarak , Türk Ulusunu dünya haritasından silme planlarını ortadan kaldıran, akamete uğratan , Mehmetlere . Minnet , Rahmet ve sevgilerimi sunar .
Işıklarının bol olmasını dilerim ..

Bu haber 3022 defa okunmuştur

:

:

:

: