ÇELİŞKİLER YUMAĞI

Anayasa Mahkememiz , Belediye seçimlerini erteleyen hükümet kararını iptal etti .

Anayasa Mahkememiz , Belediye seçimlerini erteleyen hükümet kararını iptal etti .
Nedeni de , çıkarılan ve yerel seçimleri erteleyen yasa , Anayasaya aykırı olduğu için .
Ne diyordu veya hangi tarihi gösteriyordu Anayasa ? Haziran 2022’yi gösteriyordu.
Kasım ayına çekildi ve Anayasaya aykırı bulundu .
Pekala , şimdi ne olacak ?
Yeni bir tarih belirlenecek ve yerel seçimler bu tarihte yapılacak .
Bu da Meclis kararı gerektirir miş ?
Bu kararı kim verecek ?
Yasama , karar verecek .
Yani , Milletvekilleri .
Bunun emsali , Sn. Akıncı’nın görev süresinin bitmesi ile 6 ay görev süresini uzatan meşhur Meclis kararı .
Anayasamızda , Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler , Anayasa koyucu tarafından , yani Kurucu Meclis tarafından belirlenmiştir .
Bu iki seçim anayasal kural haline getirilmiş ve bir anayasa kuralı olmuştur .
Md. 3 (4) Hiçbir organ , makam veya merci , kaynağını bu Anayasadan almayan bir yetki kullanamaz .
Bu iki seçimi Anayasa kesin kurala bağlamış ve anayasal güvenceye almıştır .
Kim , sallar ?
Yine Anayasamızın 95‘ inci md. sine bir bakalım .
Md.95 . Cumhuriyet Meclisinin aşağıdaki konularda alacağı kararlar , kararın içeriğinde aksine kural yoksa derhal yürürlüğe girer ve Cumhuriyet Meclisi Başkanınca on gün içinde RG ilan edilir . On tane bent olarak kural belirlemiştir . C bendinde de şunlar yazar .
( c ) Seçimlerin yenilenmesine veya ertelenmesine ilişkin kararlar .
İlgili bentte yazılan seçimler diyor . Belki burada bir muğlaklık ve somutluk yok . Hangi seçimler diye sorulabilir .
Yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir anayasal kural halinde ise , bu seçimlerin Meclis kararı ile değiştirilmesi mümkün mü ?
Bunun dışındaki seçimler için bu bentteki kurallar vaz edilmedi mi ?
Daha açık . Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler Anayasadaki süreler içinde behemehal yapılmalıdır .
Korona , neden olarak gösterildi . Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ölüm olayları pek olmadığı halde ertelendi .
Daha sonra yapılan genel seçimlerde , yapılan yeni hastane ful hasta dolu idi ve günde 2 – 3 yurttaşımız da bu dünyadan göç ediyordu .
Corona gerekçesi de bir kamuflaj olmuştu .
Anayasaya aykırı yasa , aykırılıktan tumba .
Ama ayni aykırılığı , Meclisin tümü olarak gamuş gibi parmak kaldırırsa , aykırılık olmayacak .
Rahmetli İnönü de bu durumlarda .
“Hadi canım sen de “ diyordu .
Açık açık , iki Anayasa kuralı , Anayasa delinerek , makas değiştirilerek raylara sürülecek .
Anayasa , bu konuda Meclise , Meclis kararı almak için yetki verdi mi ?
İki seçimin kuralı , anayasal güvence altına alınmadı mı ?
Şimdi alınacak Meclis kararı , Anayasaya uygun mu olacak ?
Belki bir teselli kaynağı olur , ancak .
Tarihin geriye çekilmesi de mümkün olmadığına göre , çıkacak karar da Anayasaya aykırılığı gidermiş olmayacak .
Bu durum karşısında , en erken bir zamanda , yeni yasayı Anayasa Mahkemesine götürecek olan CTP elini çabuk tutsun .
Bekletilmeye ahalinin hiç ama hiç tahammülü kalmamıştır .
Ne kadar gecikme , o kadar kaos ve sıkıntılarla karşılaşacağız demektir .
Unutulmasın ki , ekileni biçmek için , ahali şimdiden tırpanı ve orağı eline almıştır .

Bu haber 3070 defa okunmuştur

:

:

:

: