GEMİ İLE GİRİLDİ UÇAKLA ÇIKILACAK

ABD’nin Türkiye’yi kuşatması karşısında , Türkiye’deki siyasiler bundan çok rahatsız .

ABD’nin Türkiye’yi kuşatması karşısında , Türkiye’deki siyasiler bundan çok rahatsız .
Türk Halkı , hayretler içinde .
Dost ve müttefik Amerika’nın tavır ve davranışlarından dolayı.
ABD’de iktidarı ve siyaset kurumunu belirleyen seçmen kitlesinin küçümsenemeyecek bir kesimini Ermeni ve Rum lobisi oluşturmaktadır.
Dolayısı ile Amerika’daki siyasiler , bu oylara her zaman yönelmişler ve yönelmeye de devam etmektedirler .
Temsilciler Meclisinin Başkanının yapmış olduğu resmi ziyaretler de bunu göstermektedir .
Bu lobiler ve bu lobilere muhtaç olan siyasiler , bunların dümen suyunda giderek , bir nevi piyon durumuna gelirler .
Bu lobilerin faaliyetleri , Türkiye’nin bölgede ve dünyada milli çıkarlarını korumaya başladığı süreçte . Türkiye’nin hep karşısında olup düşmanca ve haince davranışlarını sürdürmüşler ve sürdürmeye devam etmektedirler .
ABD’deki siyaset kurumu da bunların kuyruğunda faaliyet sürdürmeye çalışmaktadır .
Türkiye , batıya , Türkiye’yi ziyaret eden bir Amerikan zırhlısı sayesinde bağımlı kılındı .
Meşhur Missuri Zırhlısı .
İlişkiler , bu geminin İstanbul’u ziyareti ile başladı ve Nato’ya giriş sağlandı .
Zamanın iktidarı , ABD’nin vaatlerine çok inandı ve güvendi .
ABD , Anadolu’yu küçük Amerika aldatmacası ile Atatürk Türkiye’sini kendisine bağımlı hale getirdi . Ayni şekilde yakın bir geçmişte BOP’nde olduğu gibi .
Her iki dönemde de görüldü ki vaatler ve verilen sözler , hep aldatmaca .
Bu durumlar karşısında , sesini yükseltmeye başlayan halka karşı , askeri darbeler düzenleyerek . İşbirlikçilerini hep iktidara getirerek , düzenlerini ve çıkarlarını korumasını bilmişlerdi .
Son darbe girişimi ile de bunu yapmaya çalıştılar . Fakat başarılı olamadılar .
Türkiye , daha 1964’ lü yıllarda batıdan umudunu keserek , doğuya yönelmeye başlamıştı .
1977’de Ecevit “Bizi duvarı aşmaya zorlamasınlar “ diye batıya uyarılarda bulunuyordu .
Son darbe girişiminden sonra Türkiye , dümeni doğuya kırarak doğuya yöneldi .
Şanghay şimdilerde hedef halinde .
Sn. Erdoğan’ın BM’ de yaptığı konuşmada , ABD ile olan ilişkileri gündeme getirmemesi . Kapalı kapılar arkasında görüşmelerin devam edişinin bir göstergesi olsa gerek .
Bundan bir şey çıkar mı ?
Çok zor .
Çünkü , Rum ve Ermeni lobisi ABD’de siyaset kurumunu esir aldı .
Oy kaygısı her şeyin önünde olduğu için ABD dış politikasının belirlenmesi buna bağlı .
Sn. Erdoğan , dün BM ‘de yaptığı konuşmada , Kıbrıs konusuna da değinerek . KKTC’nin son masaya getirdiği egemenliğinin ve uluslararası statüsünün tanınması konusu . Kıbrıs’ta kalıcı bir anlaşmanın anahtarının bundan geçtiğini , basa basa dile getirdi .
Batının Türkiye’yi dışlaması sonucu , yukarıda da değinmiştim . Türkiye’yi doğuya taşıdı .
Tabii , Türk Devletlerinin bunda büyük rolü var .
Türkiye , başta ABD olmak üzere , hepsini sınamaya devam ediyor .
F -16 krizi berdevam .
1946 ‘da İstanbul’a gelen zırhlıyla başlayan Amerikan ilişkileri . Öyle görülmektedir ki F -16 ‘larla sona erecek .
F-16 krizi aşılsa bile , sorunlar devam edecek .
Bu da NATO’nun sorgulanmasını her zaman gündeme getirecek .

Bu haber 2952 defa okunmuştur

:

:

:

: