TÜRKİYE’NİN UYARICI MESAJLARI HEP KULAK ARDI EDİLDİ

Türkiye NATO’ya ABD’nin aldatıcı vaatleri sayesinde girdi .

Türkiye NATO’ya ABD’nin aldatıcı vaatleri sayesinde girdi .
En aldatıcı vaat ise .
“Türkiye’nin Küçük Amerika yapılacağı” idi .
Bir çok doktrin adı altında hibe yardımları yapıldı . Türkiye’nin Küçük Amerika olması şöyle dursun . Atatürk’ün kurduğu karma ekonomik modelinin getirmiş olduğu , kalkınma modeline takoz koymanın yanında . On yıl gibi bir zaman süreci içerisinde , Türkiye dış borç alarak ayakta kalmaya çabaladı .
Amerika bir müttefikini , NATO şemsiyesi adı altında kendine bağımlı kılmasını çok iyi becermiş oldu .
Türkiye bunun ne zaman farkına vardı ?
Küstah Jhonson tarafından İnönü’ye yazılan o meşhur ve rezil mektup sayesinde .
O mektup .
Türkiye’ye Hanya’yı ve Konya’yı göstermiş oldu .
1964 yılı .
Bu mektubu alan zamanın Başbakanı İsmet İnönü :
“Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de orada yerini alır ” açıklamasında bulunmuştu .
Bu Türkiye’nin Amerika’ya karşı ilk uyarıcı mesajı oldu .
Akabinde .
İnönü , Türkiye bir NATO üyesi olmasına rağmen , SSCB ile dostluk ve işbirliği anlaşması yapma yoluna gitmiş ve arkasından ekonomik ve sanayi alanlarında bir çok yatırım için anlaşma yapmıştı .
Bunların içinde , bana göre en önemlilerinden biri , İskenderun Demir Çelik tesislerinin ve fabrikalarının kurulması idi .
Bu ileride , savunma sanayi açısından deniz kuvvetlerine büyük yararlılık ve güç sağlayacaktı .
Amerika , İnönü’nün bu uyarıcı mesajını kulak ve göz ardı ederek , Türkiye üzerindeki politikalarında hiçbir değişikliğe gitmeden devam etti .
İlk Ecevit Hükümetinin Haşhaş ekim yasağını kaldırmasından sonra . Amerika Türkiye’ye karşı ikinci büyük hatasını işleyerek , silah ambargosuna gitmişti .
Burada konu ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum .
Haşhaş ekim kararı , 20 Temmuz 74 tarihi ile çakıştığı için , birçok çevre , Türkiye’ye konan ambargonun , Kıbrıs Barış Harekatı nedeni ile bu kararın alındığı yollu bir yanılgıya düşmektedirler .
Türkiye’ye silah ambargosu , haşhaş ekim kararı alan Ecevit Hükümetine karşı konmuştu .
Tabii Amerika Barış Harekatına karşı bir tavır sergileyerek , engellemek için büyük gayret gösterdi ve baskılar yaptı .
İşte o günlerde .
CHP ‘nin Kurultayı yapılmaktaydı .
Ankara’da olduğum süre içerisinde tüm kurultaylar gibi o kurultayı da basına ayrılan basın locasından izlemiştim .
Rahmetli Ecevit o konuşmasında Amerika’ya , bizi o duvarı aşmaya zorlamayın yollu cümleler söylediğini gayet iyi hatırlamaktayım .
Aşılıp gidilecek yer olarak da SSCB idi .
Amerika Ecevit’in bu mesajını da göz ve kulak ardı etti .
Üstelik de , Ecevit’in başkanlığında yükselen CHP’nin önünü kesmek ve iktidar yolunu tıkamak için , bizim çocuklar olarak nitelendirdiği Evren ve beşi bir yerde olan komutanlara askeri darbe yaptırdı .
Başta , Atatürk’ün binlerce şehit verilerek açtığı TBMM’ni kapattırdı .
Türkiye’nin çıkarları için çalışan yurtseverleri , Türkiye’de hallaç pamuğu gibi dağıttı .
Amerika’nın talimatı ile Yunanistan’ı NATO’nun askeri kanadına aldı ve Türkiye’nin başına bela kesilmesini sağladı .
Bütün bu gelişmeler ve teknoloji sayesinde dünyanın küçülmesi ile birlikte Türk Halkı dünya gerçeklerini gördü .
Türkiye’yi bölmeye çalışan bölücü terör örgütlerinin yanında yer alması ile bardağı taşıran olaylardan biri teşkil edilmiş oldu .
Bu olay karşısında da , yapılan uyarıcı mesajları algılamayan ve geçmişteki gibi kulak ve göz ardı eden Amerika’nın , 15 Temmuz darbe girişimi . Karşısında Türk Halkını bulmuştur .
1990 ‘da yıkılan duvarın ardındaki devletle , Türkiye tarihinde şimdiye kadar yazılmamış ilişkiler içerisine girilmiştir .
Dün Astana’da yapılan ikili zirve’de , Türkiye batının gaz merkezi olma yolunda çok ciddi teklif almıştır . Tabii bunu Avrupa kabul ederse .
Yöneticiler bunu kabul etmeme yoluna giderse , Halk onları orada tutmaz diye düşünüyorum .
Amerika , F-16 ‘larla ilgili . Yelkenleri suya indirmiş vaziyette .
Gelişmeler , Türkiye’den yana .
Konjonktür bunu göstermiyor mu ?
Bu haber 3068 defa okunmuştur

:

:

:

: