İNGİLTERE’YE BAŞBAKAN DAYANMIYOR

Korona ve Rusya – Ukrayna savaşı nedeni ile allem kallem Mansura’ya dönen dünyamızda . Ekonominin olumsuzlukları , vargoz gibi tüm dünya Başkentlerini vurmaya devam etmektedir .

Korona ve Rusya – Ukrayna savaşı nedeni ile allem kallem Mansura’ya dönen dünyamızda . Ekonominin olumsuzlukları , vargoz gibi tüm dünya Başkentlerini vurmaya devam etmektedir .
İngiltere’de , iki haneli olan enflasyonun tek haneye düşmesine rağmen , Londra’ya Başbakan dayanmıyor .
Kapitalizmin beşiği olan İngiltere’de sistemi ellerinde tutanlar , dama taşı gibi Başbakan atıyor . Sonra da posası kalınca çöpe atılır misali , alaşağı ediyorlar.
İngiltere , Manş Denizinde külliyetli petrol rezervi bulup çıkarmasına rağmen, enflasyonist baskılardan kurtulamamış . Enflasyon rakamı % 10’lara kadar çıkmış. Ülke ekonomisini peksimet gibi çatlatmıştır .
Boris , bu çatırdama karşısında daha fazla dayanamamış ve onu oraya getirenler tarafından alaşağı edilmişti .
Ayni yöntemle gelen son sakıt Başbakan , Liz Truss da göreve başlar başlamaz . Halktan yana açıklamalar yaptığı için , O’nu oraya getiren güç tarafından , 45 gün içerisinde , istifa ettirilmiştir .
Ne açıklama yapmıştı Bayan Truss ?
İngiliz vatandaşlarına , kışın ısınabilmeleri için enerji maddelerinde indirime gitme müjdesi vermişti .
Vay sen misin bu müjdeyi veren .
Başbakanlık koltuğunu ısıtmadan , O’ da alaşağı edildi .
Halbuki İngiltere , Komünist rejimine karşı ülkede İşçi Partisi sayesinde reformlara gitmiş ve “Sosyal Devlet “ ilkesini benimsemişti .
Bilindiği gibi .
İngiltere , bütün bağımsızlık kazanan sömürgelerine , biz de dahil . Anayasalar ihracat etmiş bir ülke olmasına rağmen , kendinin yazılı bir Anayasası yoktur .
İkinci Dünya Savaşından sonra , Avrupa’nın yarısına inen ve komünist rejimi benimseyen bu coğrafya karşısında . İktidara gelen İşçi Partisi sayesinde Sosyal adaleti daha da hem ülkeye , hem de sömürgelerine yaymıştı .
90’da SSCB’nin yıkılması ile , sosyalist devletler ayakta kalamamış . Kapitalist sistem dizginlenemez bir hal almıştır .
İngiltere’de Thacher’le başlayan vahşi kapitalizmi gemleyip , dizginleyecek ve hassas dengeyi bulabilecek bir güç kalmamış . İktidara gelen partilerin gidişatı bu dümen suyu ile belirlenmiştir .
Thacher , bunun İngiltere’de itici gücü , lokomotifi olmuştu .
Bu , günümüze dek devam etmektedir .
İşçi Partisi gelirse ne olacak ?
Bir şey olacağı yok .
O da sistemin tutsağı olarak devam edecek .
Sosyal adaletin ve sosyal devletin , ortadan kalkmasına “sin de gülle geçsin” edası ile hareket eden bir partiden , adı İşçi Partisi olsa da ne beklenir ?
Meğer ki halkın tepkisi büyük olsun .
Görünürde de öyle bir şey yok .
Görünürde olan , İngiltere’de Başbakanların sürekli değişeceği gerçeği .
Veya .
Başbakanlık koltuğuna oturacak olan şahsın .
Kapitalizmin on parmağı tarafından oynatılacak kukla olması .
İngiltere bununla uğraşırken .
Avrupa’da da iki büyük . Almanya ve Fransa da kendi kendileri ile uğraş halinde.
Konu enerji .
Macron , Almanya’yı başına buyruk olarak suçluyor .
Olaf Scholz ise , Fransa’yı bencillikle suçluyor .
Enerji krizi , Avrupa’yı birbirine düşürdü .
AB ülkeleri ikiye bölündü .
Rusya’ya ambargo konusunda da durum ayni .
Putin’in yeni doğal gaz projesi bu bölünmeyi daha da körükleyeceğe benziyor . Doğu Avrupa ülkeleri , bu projeye sıcak bakmaya başladılar .
Çünkü , içine girdiğimiz kış mevsiminde , bir çoğu çok çetin bir kış geçireceklerinin farkında .
Bulgaristan , Macaristan , şimdiden Rusya’ya uygulanan ambargolara karşı .
Doğal gaz merkezinin Trakya’da kurulması önerisi Sn. Erdoğan tarafından açıklanmış ve Rusya tarafından da desteklenmişti .
Kapitalist sistem , dünyayı öyle bir duruma sokmuştur ki .
Ata sözü olan iki tekerlemeyi , yazıma eklemeyi uygun buldum .
“Gemisini kurtaran kaptandır “ veya “Her koyun kendi bacağından asılır .“
Avrupa’nın geldiği durum bu .
Ya , bu projeye yeşil ışık yakarak gerçekleşmesini sağlarlar .
Ya da , halklarının gazabına uğrayarak kaosu oynarlar .
Tercih kendilerinin .
Bu haber 2922 defa okunmuştur

:

:

:

: