KİMDEN ŞİKAYETCİ

En az Gelişmiş Ülkeler Beşinci Konferansı , covit nedeni ile bir hayli gecikme ile açıldı .

En az Gelişmiş Ülkeler Beşinci Konferansı , covit nedeni ile bir hayli gecikme ile açıldı .
2021 yılında yapılması gerekiyordu .
Konferans , Doha’nın ev sahipliğinde yapıldı .
Bilindiği gibi , dünyamızda , en az gelişmiş , gelişmekte olan , gelişmiş , çok gelişmiş diye , ülkeler , katagorilere ayrılmaktadırlar .
Dünyadaki insanların yaşam biçimleri de bu katagoriye göre ortaya çıkmaktadır .
Konferansın yapıldığı şehir , Katar’ın Başkenti Doha .
Katar , petrol sayesinde çok gelişmiş bir ülke olarak , kişi başına düşen milli geliri en yüksek ülkelerden biri sayılmaktadır .
Bu konferansın , en az gelişmiş ülkelerin Başkentlerinde yapılmaması da işin vahametini göstermesi bakımından , düşündürücü olsa gerek .
Konferansta konuşan BM GS Guterres , en yoksul ülkelerin içinde bulundukları ekonomik durumları da dile getirerek . Faiz oranlarının yüksekliği ile petrol fiyatlarının tavan yapması karşısında çok gelişmiş ülkeleri eleştirmiştir .
BM Teşkilatının kurulması ile , insan hak ve özgürlükleri yani BM Beyannamesi yayınlanarak . Bunu üye ülkelerin hepsi imzalayıp kabul etmişlerdir . Üye ülkelerin vatandaşlarına bu beyannamedeki hakları sağlayacakları konusunda taahhüt üstlenmişlerdir .
Bunları yerine getirmek için bu üye ülkelerin , ekonomilerinin bu çarkı döndürecek kadar büyük ve gelişmiş olmaları lazım . BM , ülkelere vatandaşları için yerine getirmesi gerekli yükümlülükler yüklemiş . Fakat bunu yerine getirecek ekonomik olanakları sağlamamıştır . Üstelik BM’in , en üst kurulu olan Güvenlik Konseyine üye ülkeler ise , ekonomik büyüklükleri nedeni ile dünyadaki üye ülkeleri de sömürmekten geri durmuyorlar .
Guterres Efendi , herhalde gelecek dönem aday olmayacağı için , kendisini o makama getiren ağabeylerini eleştirmekten çekinmemekte . Faiz ve petrol fiyatlarının yüksek olmasından dolayı , bu zavallı , en az gelişmiş daha doğrusu gelişmemiş ülkelerin içinde bulundukları vahim durumun müsebbibi olarak . Petrol ülkeleri ile bankacılık sistemi ile dünyaya hakim olan kapitalist ülkeleri kastetmekle , beşibiryerdeyi de işaret etmiş olmuyor mu ?
Maynamar ve Afganistan 49 ‘ un içinde en kötüleri .
Katar’ın Başkenti Doha’da yapılan , bu yoksul ülkeler konferansına , gelişmiş ve çok gelişmiş ülkelerin katılmaması , suçluluk psikolojisi nedeni ile mi ? Bu ülkelerde açlık hat safhada . Buna rağmen bu ülkelerin hala daha emperyal ve kapitalist ülkeler tarafından sömürülmeye devam edilmesi ve bunların da BM’e üye olması . BM Teşkilatının içine düşürüldüğü durumu ortaya çıkarması bakımından da ibret verici olsa gerek .
Konferans konuşma ve laf kalabalığı ile sona erdi .
Sıfıra sıfır , elde var sıfır .
Kural katıksız uygulanıyor .
Gemisini kurtaran kaptan misali .
Tok , aç insanın halinden hiçbir zaman anlamaz ve anlamayacak da . Kapitalist sistemin dönen çarkı bu .
Gelişmiş veya çok gelişmiş ülkelere de çağrıda bulunarak . İklim değişikliği nedeni ile en az gelişen ülkelere , 100 milyar doların toplanma taahüdünü de yerine getirmelerini istedi . İklim adaletinin sağlanmasını da isteyerek “ sahte vaatlerin sona ermesini “ talep etti .
Verilen taahhütlerin yerine getirilmesini istedi .
BM GS Guterres resmen dünyayı idare ettikleri iddiasında bulunan ve dünyayı sömüren , arsızlıkları bitip tükenmeyen ülkeleri de dünyaya şikayet etti . Bu dünyanın gidişatı bakımından çok vahim bir durum .
Dünyanın en büyük teşkilatının genel sekreteri , bu denli umutsuz konuşmalar yapıyorsa . İnsanlığın içinde bulunduğu durumu da tüm çıplaklığı ile ortaya koymuyor mu ?
BM Teşkilatının gözü ile dünyanın halinin tasviri .
İnsanlığın geleceğinin yol haritası .
Bu bize şunu göstermektedir !
Kendimize gelelim ve yolumuzu bulalım .

Bu haber 2549 defa okunmuştur

:

:

:

: