SAFLAR BELİRGİNLEŞİP SIKLAŞIYOR

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra , ABD kendi çıkarları doğrultusunda bir dünya oluşturmaya başladı .

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra , ABD kendi çıkarları doğrultusunda bir dünya oluşturmaya başladı .
Demokrasi , özgürlük ayakları arkasına sığınarak , SSCB’den o baskıcı rejimden kurtulan ülke ve ulusları , kendi tarafına çekmeyi becermişti .
İktidara gelen sarhoş Yeltsin sayesinde , I. Bush yönetimi , istediğini Rusya’dan koparmıştı .
Sovyetlerdeki rejimi beklenildiği gibi idare edemeyen polit büro , ekonominin dibe vurmasına da neden olmuştu .
Halbuki , Komünist rejim , baştan tırnağa kadar ekonomi üzerine kurulmuştu.
1990‘ dan sonra , dünya , tek bir ekonomik sistem tarafından idare edilmeye başlandı .
Bu sistemi de birlikte yaşayarak görüyoruz . Vahşi kapitalizmden başka bir şey değil .
Dünya , bu sistemin getirdiği haksız rekabet sonucu , iki büyük savaşa sürüklenerek , milyonlarca masum insanın ölümüne neden olmuştu .
Kapitalist sistemi ayakta tutmak için bu sistemi yönetenler , milyonlarca kişinin öldürülmesini hiç gözlerini kırpmadan yerine getirmekten çekinmezler .
Çekinmek şöyle dursun .
Sistemin çarkını döndürmek için her şeyi mübah sayarlar .
Buna insanların katledilmesi de dahil .
Ayni film , tekrar gösterime girdi .
Soğuk savaş döneminde , iki kutuplu hale getirilen dünyanın yerine , çok kutuplu bir dünya düzeni gelmiş olsa bile , gelinen aşamada . Kutuplar yine iki .
Diğer kutupçuklar varlıklarını sürdürmek için , bu iki kutuptan birine sığınmak zorundadırlar .
Bu kutuplar , Amerika ve Rusya’dır .
Eski ağırlıkları kalmasa bile , halen ağırlıkları var .
Her ikisi de Kapitalist sistemi uygulayan ülkelerdir .
Corona ile dünyada başlayan ekonomik kriz , ayakta kalmak için sömürünün çarkını acımasızca döndürmeye devam etmektedir .
Bunun , sürdürülebilmesi için dünyayı parsellemekten geçtiğini , çok iyi bilmektedirler .
Ve bunu da yapmaktadırlar .
Fakat , onlar da görüp izlemektedirler ki , ekonomik sistem çatırdamaya başlamıştır .
Kapitalizmin beşiği ve İkinci Dünya savaşından sonra hamiliğini yapan Amerika’da , bankaların batmasının nedenlerinden biri de bu olsa gerek .
Üretimin en karlı alanlarını seçen ve karı çok kısa zamanda elde edilen alanlarda faaliyet sürdüren bu sermaye kesimleri . Dünyayı ayakta tutacak diğer üretim alanlarını , ya kuruttular , ya da kurutmak üzeredirler .
Bu sistemin gazabına , az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler gelmektedir .
İki eski sosyalist düşman kardeşler , Rusya ve Çin , batının başını çeken Amerika’ya karşı ittifak içerisine girdiler .
İlişkileri en üst düzeye çıkarma kararı aldılar .
Putin’in bir batılı mahkeme tarafından mahkum edilmesinin hemen ardından yapılan bu ziyaret , batıya verilen mesaj açısından da çok anlamlı olsa gerek .
Amerika , Çin’in büyümesinin önüne set çekmesi ile Çin’i Moskova yolcusu yaparak , bu ikili ittifakın doğmasına ve ardından oluşacak gelişmelerin habercisi olmuştur .
Amerika ve batı , Ukrayna savaşının uzaması için ellerinden geleni yapmaktadırlar .
Amerika’nın eski tankları dizayn edilerek , Ukrayna topraklarına gönderilmektedir .
Havada iki ülkenin hava araçlarının giriştiği hareketler , dünyayı nasıl bir ortama sürüklediğini yaşayarak görmekteyiz .
Gidişat , maalesef genel bir savaşa davetiye çıkarmaktadır .
Bu Kapitalist sistemin getirdiği ve insanlığın büyük yaralar aldığı acı durumlardır .
Bundan , dünyada herkes nasibini almaktadır . İstese de , istemese de .
Kapitalistlerin yarattığı dünya düzeni bu .
Bize düşen .
En az zararla , bunun altından nasıl çıkacağımızın tedbirlerini almak .
Bu gün , mübarek Ramazan Ayının ikinci günü . Ramazanın tüm Türk Ulusu ve İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum .
Türk Federe Devleti Başbakanlarından rahmetli Osman Örek’i aramızdan ayrılış yıldönümünde . Rahmet ve saygı ile anıyorum .


Bu haber 2459 defa okunmuştur

:

:

:

: