SİYASİ İRADENİN YANSITILMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEYECEK Mİ

Çok partili demokratik sistemler , Çağdaş demokrasilerin oluşmasında itici kuvvetler oluşturmuşlardır .

Çok partili demokratik sistemler , Çağdaş demokrasilerin oluşmasında itici kuvvetler oluşturmuşlardır .
Bu da plüralist toplum yapısına dayanmaktadır .
Plüralist toplum yoksa , istediğiniz kadar uğraşın , çağdaş demokrasi ve ona bağlı olarak çağdaş toplumu yaratamazsınız .
Siyasal partiler , bunun lokomotifi olarak halkı bu zemine çekmekle sorumludurlar .
Çağdaş demokrasi , ilk önce , ülkede oluşan siyasal partilerin içinde olmalı ve bir yaşam biçimi haline dönüşmeli ve halka örnek olunmalı .
Siyasal partilerin kuruluş amacı , iktidara gelmek ve parti ideolojisini uygulamaktır .
Halk dilinde buna , parti görüşü de denir .
Bu partilerin tüzüklerinde de kural olarak yazılır .
Bunu tüm demokrasi türlerinde görmek mümkün .
Bizde de bunu siyasal partilerimizde görebiliriz .
Çağdaş demokrasilerde , genellikle tüm dünyada uygulanan model , temsili demokrasidir .
Ülkeyi yönetecek olan siyasi erk , halk iradesi ile belirlenerek siyaset kurumunun çarkının dönme kolunu eline alarak , göreve başlaması ile mümkün olmaktadır .
Ülkeyi yönetmenin , gidilecek rotanın pusulası , iktidara gelen siyasal parti veya partilerin ideolojileridir .
Genel ilke budur .
Siyasal partilerin en büyük görevlerinden biri de , vatandaşların iradelerini sandığa yansıtmada , üstlerine düşen görevi yerine getirmektir .
Daha açıkçası , sandığa vatandaşın iradesini katıksız bir şekilde akıtmasıdır .
Bunu , halkla diyalog içerisinde yapmak mecburiyetindedir .
Bu işi sadece parti ideolojisine bağlamak , büyük yanılgı olur .
Dünyada en büyük güç , halkın gücüdür . Bu güçten başka büyük güç
Dünyada henüz bulunamamıştır .
Siyasi erkin belirlenmesinde de en büyük güç , halkın siyasi iradesidir.
İrade ne kadar çok yansıtılır ise , demokrasi , o anlamda da çağdaşlığa yakın olur .
Bunları belirttikten sonra .
Çok yakın bir zamanda çıkan bir haber üzerinde , açıklama yapmak gereğini duydum .
(Haber doğru ise .)
Haber kısaca , Seçim ve Halk Oylamasında yapılacak değişikliği duyuruyordu .
Değişiklik şu .
Karma oy sisteminin kaldırılması ile ilgili çalışmaların sona erdiğini . İktidar ve muhalefetin bu konuda anlaştığını ve yakında değişikliğin , Meclise geleceğinin haberi idi .
Gerekçesi ise , partilerin ideolojilerinin ve hükümet programlarının uygulanmasının önünün açılması .
Sormak gerek .
Karma sistemle partilere seçilen milletvekilleri , ki bunlar partili vekillerdir . Partilerinin görüşünün uygulanmasında , karma oyla seçildikleri için , nasıl bir engel teşkil etmektedirler ?
Şimdiye kadar böyle bir engelin görüldüğü , duyulmamıştır .
Ülkemiz , küçük bir ülke .
Seçmen sayısı da aşağı yukarı belli .
Siyaset kurumuna olan güvensizlik de ortada .
Değişiklik , seçmenin sandıklara akın etmesini sağlayacak mı ?
Yoksa !
Sandığa gitmeyenlerin , oy yüzdesini yükseltecek mi ?
Bizde , bu nerede ise bir yaşam biçimine dönüşmüştür !
Aile fertleri , nerede ise tüm değişik partilere üye ve tamamı geldiğinde de aday olmakta .
Değişiklik halinde , bir kişiye oy verme durumunda kalacak .
Diğerleri küsüp darılacağı nedeni ile bu tür seçmenler sandığa gitmeme yöntemini , kullanmayacaklar mı ?
Bu ise , iradenin yansımasına bir engel teşkil etmeyecek mi ?
Bunu , eş , dost , arkadaşlık ilişkilerine de yansıtırsak , ayni sorunla karşılaşmayacak mıyız ?
Parti görüşünden bahsedilmekte .
Hangi parti görüşü diye sormak istiyorum .
Seçmenin kaçta kaçı , partilerimizin ideolojilerine göre sandığa gidip oy veriyor .
Kişisel çıkar , ideolojileri çoooktan sollamıştır . Farkında değil misiniz?
Sandığa gidilmesi konusunda , bunun getirisi ve götürüsü hesaplandı mı ?
Siyasi çıkar ve partisel çıkar için anlaşan partilerimiz .
Ülke sorunlarının çözümü konusunda , anlaşarak , halkı esenlendirmenin çarelerini de bulmak zorundadırlar . Bunu yapmadıkları takdirde , ne değişikliği getirirlerse getirsinler , değişen pek bir şey olmayacak ..
Bu haber 2408 defa okunmuştur

:

:

:

: