Amaç gerçekten tedbir almak mı?

Jeoloji ve Maden Dairesi ile Türkiye Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında ülke genelinde yer alan diri fayların haritalandırılması hedefleniyor.

Jeoloji ve Maden Dairesi ile Türkiye Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında ülke genelinde yer alan diri fayların haritalandırılması hedefleniyor.
Amaç, KKTC’nin deprem tehlikesinin ortaya koymak. Yeni verilere göre şekillenecek olan haritaları ilgili paydaşlarla ve kamuoyu ile paylaşarak deprem dirençli binalar ve kentler oluşturulması için adım atmak…
Buraya kadar iyi hoş da bunu gerçekten yapacak mıyız? Yoksa bu çalışma da 2015 yılında yaptığımız ülkesel fiziki plan gibi kağıt üzerinde mi kalacak?
Bu soruyu neden mi soruyoruz? Çünkü 2015’te çıkarılan ülkesel fiziki planda İskele Long Beach sahili adeta bataklığı andıran zemini nedeniyle asla yüksek katlı binaların yapılmayacağı yer olarak tarif ediliyordu.
Peki biz ne yaptık? Tam tersine en yüksek katlı binaları buraya yaptık.
Üstelik yüzlerce kilometre uzakta Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde bu binaların nasıl etkilendiğine de tanık olduk.
Allah korusun ülkemize daha yakın bir noktada böyle bir felaketle karşılaşırsak bu binaların hangisi ayakta kalır?
Bu soruyu sorduğumu anda binaların Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden vize almış projeler olduğu ifade ediliyor.
Kağıt üzerinde tamam ama bu binaların kaçı projeye uygun olarak inşa edildi?
Mühendisler böyle zeminlere yapılacak yüksek katlı binaların en az 40 metrelik kazıklar çakılarak bu temeller üzerine inşa edilebileceğini söylüyor. Tabi böyle olunca maliyetler de bir o kadar artıyor.
Acaba bu binaların kaç tanesi bu kurala uydu?
Daha önce de defalarca yazdık. Bölge halkı endişeli. Halkın endişesini giderecek raporları alıp şefaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmak da bu inşaatları yapanları görevi.
Ancak yaptığımız onca çağrıya rağmen kimsenin bu konuda adım attığını görmedik.
Sözün özü… Ülke genelinde yer alan diri fayların haritalandırılması ve deprem riskinin belirlenmesi son derece kıymetli bir çalışma.
Ama önemli olan bu çalışmadan elde ettiğimiz verilere göre önlem alacak mıyız, almayacak mıyız? Bunu karar vermemiz gerekiyor.
Mesela diri fayların olduğu arazilerde yüksek katlı imar izinleri verildiyse bu izinler yeniden gözden geçirilecek mi? Yoksa burası Kıbrıs, bize bir şey olmaz, böyle gelmiş böyle gider diye yaşamaya devam mı edeceğiz? Karar sizin… Bizden söylemesi…

Bu haber 2025 defa okunmuştur

:

:

:

: