MALİ PLANIN HEDEFLERİ GERÇEKÇİ GÖRÜNMÜYOR

Ada TV’ye konuk olan DPÖ Eski Müsteşarı, Ekonomist Yazar Ödül Muhtaroğlu, 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan’a eleştirilerde bulundu:

Ada TV’ye konuk olan DPÖ Eski Müsteşarı, Ekonomist Yazar Ödül Muhtaroğlu, 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan’a eleştirilerde bulundu:

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak, Resmi Gazetede yayımlanan Orta Vadeli Plan’a eleştirilerde bulunan Ödül Muhtaroğlu, “Mali planın hedefleri pek gerçekçi görünmüyor” dedi.

Muhtaroğlu özetle şunları söyledi:

“2025 - 2027 Orta Vadeli Mali Plan döneminde, ekonomi politikasının temel amacının; makroekonomik istikrarı korumak, mali disiplini sürdürmek, bütçe dengesini sağlamak, büyümeyi hızlandırmak, istihdamı artırmak ve gelir dağılımını iyileştirmek yönünde olacağı açıklandı. Kamu harcamalarına dikkat edilerek, cari harcamalarda tasarruf yoluna gidileceği kaydedilen mali planda, gerçekleşen tasarruf tedbirleri sonucunda, ortaya çıkan kaynakların yatırım projelerine aktarılacağı belirtildi. Mali Planın temel makroekonomik hedefler bölümü, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, enflasyonu orta vadede tek haneye düşürmeyi, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi esas alıyor. Bu bağlamda, henüz açıklanmayan 2023 yılı için GSYİH büyümesinin yüzde 9,6 olarak gerçekleşeceği, işsizlik oranının ekonomik aktivitenin artmasına bağlı bir düşüş göstererek yüzde 5'e gerileyeceği öngörülmektedir. Mali plana göre, kişi başına düşen milli gelir, 2022 yılında 14.648 USD'ye yükselmişti. 2023 yılında 17.850 USD ve 2024 yılında da 19.011 USD'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Mali planda, Enflasyon oranlarına da yer verilmektedir. Enflasyon, 2021'de yüzde 46,1 iken, 2022'de yüzde 94,5'e ve 2023'te yüzde 83,6'ya ulaşmıştır. Bu yılın ilk 4 ayında da, yüzde 22.98 oranında gerçekleşmiştir.
Yukarıda hedeflenen kişi başına milli gelir, ekonomik büyüme ve tek haneli enflasyon rakamlarının gerçekleşmesi, mevcut parametre ve göstergelerle çok zor görülmektedir.2025 mali yılından itibaren bütçe açığının kademeli olarak düşmesi, 2026 mali yılı sonu itibari ile bütçede gelir-gider dengesinin sağlanması ve denk bütçeye ulaşılması ve 2027 yılında da merkezi devlet yönetimi bütçesinde artıya geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Planda, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve suç gelirlerinin aklanması mücadelesinin daha etkili bir şekilde yapılmasının sağlanacağı kaydedildi.
Kamuda israfın azaltılması, tasarruf tedbirlerinin uygulanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve bütçe fazlası sağlanması hedefi, özellikle son 5 yıldır gerçekleşmemektedir.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile protokolü imzalanmış olan 'kablo ile enterkonnekte projesinin' hayata geçirileceği konusu, henüz tam olarak netleşmemiştir. Bütün bu bilgiler ışığında, tüm kamu idareleri, Orta Vadeli Mali Planı'nda yer alan öncelikler, makroekonomik göstergeler ve ödenek tavanları esas alınarak, kendi kurumsal öncelikleri doğrultusunda 2025, 2026 ve 2027 mali yılları için bütçe tekliflerini sunacaklardır.

KKTC’ de 5 yıldan beri Orta Vadeli Program (OVP) yapılmadığı için, bahse konu bu mali planın referans alacağı, dayanak gösterileceği bir hükümet belgesi (OVP) bulunmamaktadır. Bu bağlamda, mali plan, dayanak olarak havada kalmaktadır. Orta Vadeli Programı olmayan bir Hükümet, okyanusta giden, pusulasız bir gemi gibidir ve meçhule doğru yol almaktadır.Bütçe için, gerçekçi olmayan hedefleri olan mali plan yapılması, ülkemizin genel olarak, ekonomik ve sosyal yönde planlanması için yeterli değildir.”
Bu haber 267 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER